Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymNa przemian przebija się radość i smutek


„W dniu dzisiejszym obchodzi Kościół pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy. Ewangelia święta opisuje nam szczegółowo, w jakich okolicznościach odbywał się ten wjazd. Pan Jezus, znajdując się już niedaleko Jeruzalem, posyła dwóch swoich uczniów do bliskiego miasteczka, aby stamtąd przyprowadzili oślicę i osiołka, jakie napotkają. Uczniowie bez zwłoki spełnili życzenie Mistrza. Co więcej, nakryli osiołka własnymi szatami i posadzili na nim Chrystusa Pana. Sami otoczyli Boskiego Zbawcę, tworząc niewielki orszak, posuwający się ku Jerozolimie. Tymczasem w Mieście Świętym rozeszła się wieść, że Chrystus się zbliża. Z natchnienia Bożego wielka rzesza ludu wychodzi na Jego spotkanie. W radosnym uniesieniu starzy i młodzi zdejmują swe wierzchnie szaty, aby nimi usłać drogę, łamią gałązki oliwne, aby je rzucić pod stopy Zbawiciela. Z serc mnogiego ludu dobywają się okrzyki podziwu i uwielbienia na cześć Chrystusa Pana: «Hosanna Synowi Dawidowemu».
Wśród radosnych okrzyków Chrystus Pan, jako Król, wjeżdża triumfalnie do Jerozolimy. I spełniają się w tej chwili dawne proroctwa: «Powiedzcie Córce Syjońskiej, oto Król twój idzie tobie cichy». W duszy Chrystusa Pana, obok radości, budzącej się na widok uwielbiającego Go tłumu, panuje smutek, spowodowany myślą, że za dni parę wśród murów tego samego miasta rozlegać się będzie straszny, morderczy krzyk: «Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj». W podobnym usposobieniu Kościół przeżywa Palmową Niedzielę. Radość i smutek na przemian przebija z modlitw i ceremonii dnia tego. Nuta radosna brzmi w czasie poświęcenia palm i procesji, natomiast głęboki smutek cechuje modlitwy Mszy świętej.
[…] Podążajmy za myślą Kościoła, w dniach Wielkiego Tygodnia rozważajmy pilnie gorzką Mękę Chrystusa Pana, a sprawdzą się na nas słowa dzisiejszej modlitwy: uczestnicząc w cierpieniach Zbawiciela, weźmiemy również udział w Jego chwalebnym Zmartwychwstaniu.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 2(1932) nr 12, s. 2
14 IV 2019 r.


Prosimy, pomódl się w intencji syna Moniki


„Nie mogę osobiście dzisiaj być wśród Was, wszakże duchem i sercem jednoczę się z Wami w modlitwach.”
Sł. B. Bp Piotr Gołębiowski

Za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego módlmy się o zdrowie dla syna Moniki, który został ciężko poparzony.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; postulator.radom@wp.pl).


Sobotni promień słońca


„Matka Bolesna przedziwnie pociąga serca ludzkie do zatapiania się w Jej cierpieniach i w goryczach Męki Chrystusa Pana. Pod Jej wpływem we wszystkich czasach wierni słudzy Boży skupiają się u stóp krzyża Chrystusowego. Umysłem zatapiają się w rozważaniu bolesnych tajemnic życia Jezusa i Maryi. Sercem żarliwie współczują Ich cierpieniom. Czynami codziennego życia stwierdzają szczerość swej miłości ku Niemu. I nas obejmuje ten odwieczny, miłościwy plan Boży. Nie inaczej zdobędziemy Królestwo Boże dla bliźnich, tylko przez zbliżenie się do Krzyża Chrystusowego za pośrednictwem Maryi. Dla każdego z nas jest miejsce przy sercu Matki Bolesnej obok Krzyża Chrystusowego w gronie dzieci i przyjaciół Bożych.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski

Naśladując Świętych – 19 IIIŚw. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny


„Delikatne sumienie św. Józef okazał w chwilach ciężkiego doświadczenia duchowego, które opisuje św. Mateusz Ewangelista. Pokora, dyskrecja, zaufanie Panu Bogu nie pozwoliły Najświętszej Maryi Pannie podzielić się z Józefem wiadomością o Zwiastowaniu i Wcieleniu Syna Bożego. Gdy przeto Józef zauważył, że Maryja jest brzemienna, doznał duchowego wstrząsu. Jak postąpić?

Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Jako wzór walki z pokusami

niechaj nam przyświeca Chrystus


„Zbliża się zły duch do Chrystusa i kolejno proponuje, by kamienie w chleb zamienił, by spuścił się ze szczytu świątyni, oraz, by dla zdobycia bogactw świata całego, pokłonił się szatanowi. Ujawnia tu szatan swą niezwykłą politykę.

Sobotni promień słońca


„W tajemnicę Chrystusowej miłości i ofiary najgłębiej wniknęła Jego Najświętsza Matka. […]
Maryja współczuje z cierpiącym Jezusem, jako najlepsza matka, miłująca swe dziecię, które jest zarazem Synem Bożym. Boleje nad złością ludzi, którzy dopuścili się strasznej zbrodni bogobójstwa. Cierpi na myśl o niewdzięczności tych, którzy w przyszłości zamkną swe dusze przed owocami Krwi Chrystusowej.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski

Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Miłość bliźniego

bierze swój początek z miłości Pana Boga

„Jak rzeka ze źródła, tak miłość bliźniego bierze swój początek z miłości Pana Boga. Bo czyż podobna kochać Pana Boga, a nie kochać człowieka, który na obraz i podobieństwo Boże jest stworzony?