W oczekiwaniu na Świętość – 15 XIIMądrość usprawiedliwiona jest przez swe czynyFragment Ewangelii przeznaczony na dziś:
„Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: Zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny” (Mt 11,16-19).
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy nas:
„Dla każdego z nas świat skończy się bezpowrotnie w chwili naszej śmierci. A wyrok ostatecznego sądu będzie zależał od stanu duszy w momencie naszego zgonu, na który co dzień i o każdej porze musimy być przygotowani. Bo skąd mamy pewność, że doczekamy adwentu w następnym roku, że obchodzić będziemy tegoroczne święta Bożego Narodzenia, że szczęśliwie obudzimy się ze snu po najbliższej nocy?”.
Pomódlmy się dziś w intencji ludzi zbuntowanych przeciwko Panu Bogu, by zobaczyli w Nim kochającego i czekającego na nich Ojca. Proś za nich (może za kogoś konkretnego) przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego:
Wszechmogący Boże, pomóż swemu ludowi z wielką czujnością oczekiwać przyjścia Twojego Syna, abyśmy wierni pouczeniom Zbawiciela, spieszyli na spotkanie z Nim ze światłem wiary i miłości. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
W oczekiwaniu na Świętość, wołaj do Matki Bożej, by uprosiła łaskę opamiętania ludziom zagniewanym na Pana Boga:
Witaj, niebios Królowo,
Witaj, Pani aniołów,
Witaj, Różdżko i Bramo;
Jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna,
Ponad wszystkie piękniejsza,
Witaj, o Najśliczniejsza;
Proś Chrystusa za nami.
Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

W oczekiwaniu na Świętość – 11 XII


 

Przynieś chorych na duchu do Chrystusa!


Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymCzy Go znamy, czy wiemy kim On jest?


„Słowa dzisiejszej Ewangelii świętej przenoszą nas w te dawne czasy, kiedy na ziemi żydowskiej ukazał się Jan Chrzciciel, zapowiadający rychłe przyjście Królestwa Bożego do dusz ludzkich. Kazaniami o pokucie, a jeszcze więcej surowym, pokutnym życiem, Jan zwrócił na siebie powszechną uwagę. Krążyły nawet o Janie pogłoski, że jest obiecanym Mesjaszem. […]

Z Maryją w herbie

Fot. s. Aleksandra Nowak

Zwycięstwo Niepokalanej


„Pośród adwentowej tęsknoty za przyjściem Chrystusa Pana przeżywamy radosną uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi. Jest to pierwsze walne zwycięstwo odniesione przez Maryję nad odwiecznym wrogiem ludzi.

Na pierwszym miejscu...1. Pan Jezus dał chleb jedynie tym,
co stali mężnie razem z Nim
i słuchali Jego nauk
swym sercem wciąż
z obawą by nie skusił ich Wąż.

Ref. I my możemy spodziewać się
pomocy Pana na każdy dzień,
w doczesnych troskach, w kłopotach swych,
gdyż On chce Królem być naszych dni.

W oczekiwaniu na Świętość – 7 XIIPan Bóg przypomina się ludzkości


Idziemy jego śladami...O tym, jak biskup został świętym Mikołajem

(31 lipca 1944 r.)


Mieszkańcy parafii pw. św. Mikołaja w Baćkowicach swego proboszcza z lat wojennych – ks. Piotra Gołębiowskiego nazywali „świętym Mikołajem”.
Tak o tym pisał pochodzący z tamtej parafii Ks. Prał. Stanisław Wrocławski:
„Szczególnie pamiętny jest dla mnie dzień 31 lipca 1944 r. […] Usłyszeliśmy zbliżające się od zachodu odgłosy jakichś wybuchów. Kiedy zorientowaliśmy się, że nadjeżdżają czołgi radzieckie,