Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Nie zlekceważmy łaski spotkania się

z miłosiernym Jezusem

 

„Bracia i Siostry, nie zlekceważmy łaski spotkania się z miłosiernym Jezusem Chrystusem w sakramencie pokuty i przebaczenia. Idźmy na to spotkanie z wiarą i ufnością! […] W pełni bierzemy udział we Mszy świętej, gdy podczas niej przyjmujemy Komunię świętą – Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, z którym łączymy się najściślej i najbardziej poufnie, o ile to możliwe na ziemi. A przez Niego, z Nim i w Nim jednoczymy się duchem z bliźnimi, z braćmi i siostrami naszymi. Duch miłości – to najwspanialszy owoc spotkania z Jezusem Chrystusem w Najświętszej Eucharystii. Niech ten upragniony duch miłości panuje wśród nas! Niech nam nakaże przebaczyć i darować wszystkie przykrości i krzywdy! Niech nam dyktuje słowa szacunku, łagodności, pokoju, kultury chrześcijańskiej […]. Słowa zaś niechaj torują drogę czynom dobroci, miłosierdzia, poświęcenia, ofiary, wzajemnej miłości. Módlmy się jedni za drugich, a najwięcej za tych braci, którzy zamykają swe serca i dusze przed Bogiem Miłości, przynoszącym pokój i radość, których świat dać nie może.

Wszyscy zapragnijmy Jezusa. «Przyjdź, Panie, bądź królem serc i rodzin naszych»! Czy jest do pomyślenia, aby szczery uczeń Chrystusowy ograniczał się do przyjęcia Komunii świętej tylko raz w roku? Bez częstej Komunii świętej dzisiejszy katolik nie spełni swych zadań i obowiązków pośród tylu trudności, niebezpieczeństw i zagrożeń”.

Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski

List Pasterski na Wielki Post 1970 r.

4 VII 2021 r.

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/bppiotrgolebiowski

 

 

 Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty: 

 

Sobotni promień słońca


„Maryja, karmiona od lat dziecięcych nauką Pisma świętego, z niezachwianą wiarą przyjmowała wszystko, co Pan Bóg objawił […] o mającym przyjść Odkupicielu, o najwyższym celu człowieka. W dniu Zwiastowania rozległe pole Wiary Maryi znacznie się rozszerza, obejmuje bowiem prawdę o Jej Bożym Macierzyństwie.

Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana JezusaNajwiększy grzesznik może z Jego bogactw skorzystać

 

„Kto szczerze pragnie ustrzec się rozpaczy lub podźwignąć się z niej, jeśli w nią już popadł, ten powinien często rozważać prawdę o miłosierdziu Bożym.

Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Mamy wielkie szczęście,

że znajdujemy się w Łodzi Piotrowej

 

„Wywyższenie Piotra na zaszczytne stanowisko Zastępcy Chrystusowego urzeczywistniło się wtedy, kiedy […] Pan Jezus do Piotra mówił: «Tyś jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój… Tobie dam klucze królestwa niebieskiego… Alem ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty… utwierdzaj braci twoich. Paś baranki moje, paś owe moje».

Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Jego wszechmoc sprawiła cud uzdrowienia

 

O dwóch cudownych wydarzeniach opowiada nam dzisiejsza Ewangelia święta: o uzdrowieniu schorzałej niewiasty i wskrzeszeniu zmarłego dziewczęcia.

Z Maryją w herbie – 27 czerwca

www.reginamundi.info


Matka Nieustającej Pomocy

 

„Słabe, bezradne dziecko, które stawia pierwsze kroki, potrzebuje czujnej i ustawicznej opieki matki. Dobra matka nie spuszcza oka z maleństwa, otacza je czułą troską, podtrzymuje, prowadzi.

Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Nie wystarczy być tylko biernym widzem

 

„Łódź miotana wichrem, na wzburzonych falach morza, jest obrazem Kościoła świętego przeżywającego nieustannie trudności i burze, powodowane potęgami piekła. Nie zatonęła łódka z Apostołami, bo w niej był Jezus Chrystus, który wszechmocnym rozkazem w jednej chwili poskromił szalejący huragan. Nie zginął w ciągu 19 stuleci i zwycięsko przetrwa aż do końca świata Kościół Chrystusowy, bo go otacza opieką Ten sam Wielki Władca i Mocarz, któremu «wiatry i morze są posłuszne». W opowiadaniu ewangelicznym uwagę naszą szczególniej uderza fakt, że przy cudownym uśmierzeniu burzy uczniowie Chrystusowi odegrali bardzo ważną rolę. Zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim znaleźli się, budzą śpiącego spokojnie Mistrza i z przerażeniem przedstawiają Mu grozę położenia.

Sobotni promień słońca„Nabożeństwo do Matki Bożej przeszło w krew narodu naszego, ogarnęło wszystkie warstwy społeczeństwa. Dzieje naszego narodu splotły się nierozerwalnie z imieniem Maryi, jak dwa złote ogniwa. Radosne i smutne wydarzenia zbliżają nasz naród do Maryi, potęgując w polskich sercach wzrost czci, zaufania i miłości do Niebiańskiej Królowej. […] Maryja wiernie dochowa swych obietnic, jak je już tyle razy spełniła. Chodzi o nas, abyśmy nie złamali złożonych przyrzeczeń.”

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

Sługo Boży, wyproś u Boga łaskę zdrowia dla malutkiej Kasi


„Gorąco Wam życzę zdrowia i przypływu nowych sił, według zamiarów Bożych, pokoju ducha, radości serca i mocy Ducha Świętego, czułej opieki Matki Najświętszej, Pocieszycielki strapionych”

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski


Prosimy wszystkich o modlitwę w nadesłanej nam intencji:

„Przedwczoraj urodziła się nasza trzecia córeczka – Kasia. Leży na intensywnej terapii i będzie dziś operowana. Prosimy o modlitwę…”.