W Roku św. Józefa – 19 stycznia


Pod Jego opieką i z Jego pomocą

 

„Święta Rodzina z Nazaretu stanowi pierwszą Wspólnotę w Chrystusie. Trzy osoby tej Wspólnoty jednoczy i ożywia miłość, której źródłem jest Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek. Św. Józef, jako głowa Wspólnoty Nazaretańskiej, otaczał ją troskliwą opieką, bronił w niebezpieczeństwie. On za pośrednictwem anioła otrzymał polecenie od Boga: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu, pozostań tam, aż ci dam znać, bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić» (Mt 2,13). Posłusznie wypełnił szczególnie zaszczytne i ważne miejsce w dziejach naszego zbawienia. […]

Pod Jego opieką i z Jego pomocą mamy budować wspólnotę Chrystusową w rodzinie, w narodzie i w Kościele. Z wielką troską o panowanie miłości Chrystusowej w życiu naszych rodzin, narodu i Kościoła. […]

Prosić będziemy także świętego Józefa, aby wespół z Oblubienicą swoją wyjednywał nam przed obliczem Bożym pomoc i błogosławieństwo w kształtowaniu wspólnoty w Chrystusie.”

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

Odezwa na miesiąc marzec 1971 r.

19 stycznia 2021 r.

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/pg/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

 

1) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Pokorna Dziewica nie opierała się na własnych siłach (WEJDŹ).

2) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Myślą i sercem przenieśmy się dzisiaj do Betlejem (WEJDŹ).

3) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Szczęśliwy, kto uczestniczy w Przenajświętszej Ofierze (WEJDŹ).

4) Sobotni promień słońca (WEJDŹ).

5) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Jezus Chrystus wciąż żyje i działa w swym Kościele (WEJDŹ).

 

Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Jezus Chrystus wciąż żyje i działa w swym Kościele

 

„Jezus Chrystus, który z miłości ku nam umarł i zmartwychwstał, wciąż żyje i działa w swym Kościele, jak to przyobiecał w słowach: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»” (Mt 28,20). W każdym pokoleniu przeprowadza On dzieło odkupienia, budzi i potęguje miłość Bożą, przydzielając duszom swe zasługi. Żywymi ogniskami miłości Bożej w Kościele są sakramenty święte. Dzięki przyjęciu sakramentu Chrztu zostaliśmy wszczepieni w Jezusa Chrystusa, w tajemnicę Jego śmierci i zmartwychwstania, abyśmy umarli dla grzechu, a żyli dla Boga […]. Czy Chrystus Pan, najwierniejszy obraz i ucieleśnienie miłości Boga Ojca, przestaje interesować się swym wyznawcą, który znalazł się w stanie grzechu? Bynajmniej, jako Dobry Pasterz poszukuje zbłąkanej owcy i cieszy się, gdy ją odnajdzie.

Sobotni promień słońca

 

„Pan Bóg tak bardzo pragnie naszej świętości i podobieństwa do Jezusa Chrystusa… Aby w nam w tym dopomóc, daje nam za przykład Najświętszą Maryję Pannę. Wzór to ludzki – bo Maryja należy do istot stworzonych, jest człowiekiem, jak my. Wzór pewny, niezawodny – bo Maryja stanowi najwierniejszy obraz Jezusa Chrystusa. Wzór nam dostępny, bliski, serdeczny – bo Maryja jest Matką naszą. Od matki ziemskiej, bez wysiłku nauczyłeś się mowy, pacierza, szacunku dla pracy, miłości ludzkiej, a może… niepostrzeżenie zaciągnąłeś również jaką wadę. Czyż obcowanie z Matką Niebieską miałoby na twą duszę mniejszy wpływ wywierać? – Poddaj się temu wpływowi bez obawy, bez zastrzeżeń. Od Maryi przejmiesz tylko to, co szlachetne, piękne, święte. Ona Mistrzynią wszystkich cnót życia chrześcijańskiego. Na dobry przykład matki każdy jest wrażliwy. […] W tym tkwi sekret oddziaływania Maryi na duszę wszystkich ludzi, że Ona – najchwalebniejszą Matką naszą, a my Jej dziećmi. Wszyscy przeto za przykładem Przenajświętszej Matki podążajmy drogą cnót Jej przedziwnych”.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Szczęśliwy, kto uczestniczy w Przenajświętszej Ofierze

 

„Uroczystość dzisiejsza zwana w potocznej mowie świętem Trzech Króli, w języku kościelnym nosi nazwę Objawienia Pańskiego. Dziś bowiem obchodzimy pamiątkę ukazania się Chrystusa ludzkości jako jej Zbawiciela, z dawna obiecanego, tęsknie oczekiwanego w ciągu tysiącleci. Głęboka to tajemnica naszej wiary świętej: Syn Boży w szacie człowieczeństwa daje się poznać ludziom, jako ich Zbawca! Do tego niezwykłego wydarzenia odnoszą się słowa św. Pawła: «A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale» (1 Tm 3,16). […]

Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymMyślą i sercem przenieśmy się dzisiaj do Betlejem

 

„Rok rocznie 25 grudnia Kościół święty spełnia rolę anioła, gdy wiernym przypomina radosną i wiekopomną chwilę Narodzenia Pańskiego. Wśród podniosłych nabożeństw, poprzez radosne bicie dzwonów, wzywających na pasterkę, rozbrzmiewa wołanie Kościoła: «Chrystus nam się narodził, pójdźcie, złóżmy Mu hołd».

Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Pokorna Dziewica nie opierała się na własnych siłach

 

„Nadzieja stała się w życiu Maryi płomiennym porywem, zdążającym do tego: by posiąść Pana Boga, dobro najwyższe, szczęście bez miary. By osiągnąć stopień świętości, jaki odpowiada zamiarom Bożym. By we wszystkim wiernie spełnić wolę Najwyższego Pana. Jednocześnie nadzieja była dla Maryi niewyczerpanym źródłem mocy w dążeniu do spełnienia myśli Bożej. Pokorna Dziewica nie opierała się na własnych siłach, lecz przede wszystkim liczyła na pomoc Bożą. […]