Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymW każdej chwili mamy łatwy przystęp do Chrystusa


„Kto na nowo zapali światło rozlane na obliczu człowieka? Kto dzisiejszemu człowiekowi udzieli potrzebnej mocy do pozbycia się znieczulicy, do wejścia na drogę pełnienia zamiarów miłującego Ojca?
Już św. Piotr Apostoł dał na te pytania odpowiedź: «Nie dano ludziom pod niebem żadnego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, tylko w imieniu Jezusa Chrystusa» (Dz 4,12), «kto za Mną idzie nie chodzi w ciemnościach» (J 8,12).
On wyprostuje wykrzywienia naszych sumień i udzieli mocy do zwycięstwa dzisiejszego kuszenia. Jezus rozmodlony i kuszony w osamotnieniu woła: «Ufajcie, Jam zwyciężył świat» (J 16,33).
Jezus Chrystus – światłość i moc nasza – jest obecny, żyje i działa w swoim Kościele. W każdej chwili mamy do Niego łatwy przystęp.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
List Pasterski na Wielki Post 1972 r.
9 VII 2016 r.

Sobotni promień słońca


„Jak we wszystkich cnotach, podobnie i w miłosierdziu Matka Najświętsza  jest uderzająco podobna do Pana Jezusa. I Ona śpieszy z pomocą nieszczęśliwym. Czyż wydarzenie na weselu w Kanie Galilejskiej nie odsłania nam tego przymiotu Serca Maryi? Ona zauważyła brak wina, Ona wczuła się w zakłopotanie gospodarza i nowożeńców. Ona zdobyła się na śmiały czyn wstawiennictwa do Chrystusa Pana. Zaraz na progu działalności publicznej Jezusa Najświętsza Panna daje nam się poznać jako Matka Miłosierdzia. Zresztą tego tytułu Maryja nie zdobywa tylko jednym, czy drugim czynem poświęcenia dla bliźnich. Miłosierdzie Matki Najświętszej splata się nierozerwalnie z codziennym życiem, jakie prowadzi na ziemi. Zna dokładnie z własnego doświadczenia cienie i niedole ludzkiego żywota. Stąpa po twardej i ciernistej ścieżce udręk, przykrości, cierpienia. Wie, czym jest cichy jęk zranionego serca. Zna gorycz łez, wylewanych w dniach ciężkiej żałoby, lub doznanej krzywdy. Na Kalwarii pod krzyżem wśród niewypowiedzianych katuszy serca została ogłoszona Matką wszystkich ludzi: «Oto Matka twoja» (J 19,27). Inaczej pojąć Jej nie możemy, tylko jako Matkę Miłosierdzia. Bo jeżeli ziemska matka żywo odczuwa każde cierpienie dziecka swego i wiele umie mu przebaczyć, to cóż powiedzieć o Najszlachetniejszej, Najświętszej z matek?
Najwyższy Pan ukształtował Jej macierzyńskie Serce na wzór najmiłosierniejszego Serca Boskiego Zbawcy, a w Jej ramionach niepokalanych złożył skarby zmiłowań swoich. Do Niej przeto uciekajmy się we wszystkich troskach swoich. Maryi powtarzaj wszystko, co cię obchodzi, co trwoży, co boli. Matka Najświętsza nikim i niczym nie gardzi. Jako Matka najczulsza chce wniknąć w drobiazgi codziennego życia twego, by nim pokierować dla dobra twej duszy.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski

Przy grobie Sługi BożegoOaza przy grobie Przyjaciela Oazy


Oaza III stopnia diecezji radomskiej, przeżywając ósmy dzień swych rekolekcji w Sandomierzu, 5 lipca 2017 r. modliła się przy grobie Sługi Bożego Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego. Moderatorami oazy są ks. Artur Chruślak i s. Anna Baćmaga.
„Gdybyśmy byli w Rzymie – mówi Basia Mąkosa, animatorka z parafii pw. św. Faustyny w Groszowicach – dzisiaj odwiedzilibyśmy katakumby, miejsce doczesnego spoczynku pierwszych chrześcijan. W Sandomierzu – naszym «małym Rzymie» – postanowiliśmy w tym dniu nawiedzić podziemia kościoła katedralnego, w których przeżywaliśmy Mszę świętą. Pochowani są tam biskupi sandomierscy. Ks. Artur Chruślak, który przewodniczył Mszy świętej i wygłosił homilię, przybliżył nam również postać Sługi Bożego Księdza Biskupa Piotra, niezłomnego Pasterza naszej diecezji z czasów komunistycznych. Jego wstawiennictwu zawierzyliśmy owoce naszej oazy”. 

Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymBędziemy zawsze wierni krzyżowi Chrystusowemu


„Tajemniczym znakiem Jezusa Chrystusa jest krzyż. Wobec tego znaku nie ma obojętnych. Ujawnia on tajniki serc ludzkich. U jednych budzi sprzeciw, bunt, nienawiść. U innych wiarę, uwielbienie, miłość aż do szaleństwa. Na czele niezliczonej rzeszy ludzi, skupiających się z religijną czcią pod krzyżem Chrystusowym, stoi Maryja, której duszę, według przepowiedni Symeona, przeniknął ostry miecz cierpienia. […]

Sobotni promień słońca


„W jednym z objawień, udzielonych dzieciom z Fatimy, Najświętsza Maryja Panna mówiła: «Jezus chce, bym była więcej znana i miłowana… Chce On wprowadzić cześć mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuje ratunek. Te dusze będą obdarzone szczególną łaską Bożą. Jako kwiaty je przed Jego tronem postawię». Niepokalane Serce Maryi godne jest szczególnej czci. Wszak to – Serce Matki Bożej, istoty po Panu Bogu najświętszej i najdoskonalszej. Serce najbardziej podobne do Najświętszego Serca Jezusowego. Serce bogate w łaski Boże i najwznioślejsze przeżycia. Wezbrane było radością, gdy Najświętsza Panna przeżywała tajemnice Zwiastowania, Nawiedzenia, Bożego Narodzenia… Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Przejęte było bólem w godzinach męki Pana Jezusa, zwłaszcza na Kalwarii, pod krzyżem. Teraz uwielbione Serce Maryi w niebie napełnia szczęście bez miary.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski

Prosimy, byś pomodlił się w naszych intencjach


„Nie mogę osobiście dzisiaj być wśród Was, wszakże duchem i sercem jednoczę się z Wami w modlitwach.”

Sł. B. Bp P. Gołębiowski

Za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego módlmy się w nadesłanych intencjach:

Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymGroby Apostołów zbliżają nas do Chrystusa Pana


„Udaliśmy się po południu do bazyliki św. Piotra, ucałowaliśmy stopę starożytnego posągu Księcia Apostołów i klęknęliśmy do modlitwy przy Jego grobie. W najbliższą niedzielę […] odprawiliśmy koncelebrowaną Mszę świętą przy grobie św. Pawła, w bazylice Apostoła Narodów, za murami miasta. Groby Apostołów Piotra i Pawła zbliżają nas do Chrystusa Pana, który powołał Piotra, aby stał się fundamentem i głową widzialną Kościoła, Pawła jako naczynie wybrane i narzędzie, by «poniósł imię Jezusowe do pogan, i królów, i synów Izraela» (Dz 9,15).