Sobotni promień słońca


„Matka Bolesna przedziwnie pociąga serca ludzkie do zatapiania się w Jej cierpieniach i w goryczach Męki Chrystusa Pana. Pod Jej wpływem we wszystkich czasach wierni słudzy Boży skupiają się u stóp krzyża Chrystusowego. Umysłem zatapiają się w rozważaniu bolesnych tajemnic życia Jezusa i Maryi. Sercem żarliwie współczują Ich cierpieniom. Czynami codziennego życia stwierdzają szczerość swej miłości ku Niemu. I nas obejmuje ten odwieczny, miłościwy plan Boży. Nie inaczej zdobędziemy Królestwo Boże dla bliźnich, tylko przez zbliżenie się do Krzyża Chrystusowego za pośrednictwem Maryi. Dla każdego z nas jest miejsce przy sercu Matki Bolesnej obok Krzyża Chrystusowego w gronie dzieci i przyjaciół Bożych.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski
Matko Boża Bolesna, w ten sobotni dzień Wielkiego Postu chcemy wypowiedzieć Ci nasze „Jestem”. Oznacza ono trwanie przy Tobie w trudnych momentach cierpienia Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Rozumiemy, że wędrówka śladami Zbawiciela to realizacja Ewangelii. Jej wymagania niekiedy mogą być trudne, tak jak trudna była Droga Krzyżowa Chrystusa. Chcemy jednak je podjąć i żyć Ewangelią w codzienności. Dziś modlimy się w intencji naszych nieprzyjaciół; ludzi, którzy nas skrzywdzili, którym trudno jest przebaczyć, którzy budują wciąż między nami mury nienawiści… Wspomóż nas w tym Matko Bolesna!
Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.

Matko, ponad wszystko świętsza,
Rany Pana aż do wnętrza
w serce me głęboko wpój.

Cierpiącego tak niezmiernie
Twego Syna ból i ciernie
niechaj duch podziela mój.

Spraw, niech leję łzy obficie
i przez całe moje życie
serce me z Cierpiącym wiąż.

Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
z Twoją łączyć się żałobą,
w płaczu się rozpływać wciąż. 


Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
W Twoje Przeczyste Ręce Niepokalana Bogarodzico Dziewico, Matko Kościoła, oddajemy nasze modlitwy i wysiłki wielkopostne. Uproś nam i Rodzinom naszym ducha wiary, miłości i ofiarnego zadośćuczynienia”.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

23 marca 2019 r.


Naśladując Świętych – 19 IIIŚw. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny


„Delikatne sumienie św. Józef okazał w chwilach ciężkiego doświadczenia duchowego, które opisuje św. Mateusz Ewangelista. Pokora, dyskrecja, zaufanie Panu Bogu nie pozwoliły Najświętszej Maryi Pannie podzielić się z Józefem wiadomością o Zwiastowaniu i Wcieleniu Syna Bożego. Gdy przeto Józef zauważył, że Maryja jest brzemienna, doznał duchowego wstrząsu. Jak postąpić?

Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Jako wzór walki z pokusami

niechaj nam przyświeca Chrystus


„Zbliża się zły duch do Chrystusa i kolejno proponuje, by kamienie w chleb zamienił, by spuścił się ze szczytu świątyni, oraz, by dla zdobycia bogactw świata całego, pokłonił się szatanowi. Ujawnia tu szatan swą niezwykłą politykę.

Sobotni promień słońca


„W tajemnicę Chrystusowej miłości i ofiary najgłębiej wniknęła Jego Najświętsza Matka. […]
Maryja współczuje z cierpiącym Jezusem, jako najlepsza matka, miłująca swe dziecię, które jest zarazem Synem Bożym. Boleje nad złością ludzi, którzy dopuścili się strasznej zbrodni bogobójstwa. Cierpi na myśl o niewdzięczności tych, którzy w przyszłości zamkną swe dusze przed owocami Krwi Chrystusowej.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski

Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Miłość bliźniego

bierze swój początek z miłości Pana Boga

„Jak rzeka ze źródła, tak miłość bliźniego bierze swój początek z miłości Pana Boga. Bo czyż podobna kochać Pana Boga, a nie kochać człowieka, który na obraz i podobieństwo Boże jest stworzony?

Idziemy jego śladami…O cudownym uzdrowieniu (1918)


Po wczorajszym Światowym Dniu Chorego przytaczamy świadectwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, który w 1918 doświadczył łaski uzdrowienia za przyczyną Matki Bożej, czczonej w pobliskim Sanktuarium w Błotnicy koło Radomia. Opis tej łaski bp Piotr Gołębiowski własnoręcznie wpisał do „Liber actuum ecclesiae Blotnicensis ab anno 1805”. Pisał tam:

Myśli na dziś - Światowy Dzień ChoregoModlimy się szczególnie w intencji Chorych i Cierpiących.

Zapraszamy do tej modlitwy – znajdziesz ją tutaj.

Zachęcamy też Wszystkich Chorych do modlitwy za siebie - kliknij.

Dzisiejsze święto Matki Bożej z Lourdes. „Tajemnica Lourdes wciąż trwa”.

Polecamy też Wszystkim
Nowennę za przyczyną Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.

I jeszcze zapraszamy do niedzielnej refleksji 
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.

Zapraszamy!