Różaniec ze Sługą Bożym - 20 X


20 października (sobota)


Tajemnice radosne

I.              Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Hasło swego życia wypowiada Maryja w dniu Zwiastowania: «Oto służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego» (Łk 1,38). W tych słowach drga najgłębsza Miłość, pełna oddania się Panu Bogu bez żadnych wahań, ograniczeń, zastrzeżeń” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który oddałeś wszystkie swe siły na służbę Bogu, przyczyń się za nami!

II.            Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Prawo do łask nawiedzenia Maryi zdobędziemy wówczas, gdy Jej śladami pójdziemy przez życie. Ślady te są wyraźne. Stanowią je czyny miłości bliźniego w życiu codziennym” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który prowadząc swych parafian przez zaminowane pole zachęcałeś, by szli po Twoich śladach, przyczyń się za nami!

III.           Narodzenie Jezusa

„Narodzenie Chrystusa Pana w ubogiej stajni betlejemskiej, ucieczka do Egiptu przed prześladowaniem Heroda stanowiły również poważną próbę dla nadziei Maryi. Pozornie zdawało się, że Pan Bóg opuścił Syna swego. Jednak Maryja nie wątpi ani na chwilę w Opiekę Bożą” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nawet w najtrudniejszych momentach życia ufałeś w Bożą Opatrzność, przyczyń się za nami!

IV.          Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Matka Najświętsza nie ogranicza się do modlitwy osobistej, jaką zanosi w osamotnieniu zacisznego domku Nazaretu. Wrażliwa na wszystko, co dotyczy chwały Bożej, uległa Bożym rozkazom, bierze udział w modlitwie wspólnej, publicznej, nie szczędząc żadnego trudu, ani ofiary. Z Bożym Dzieciątkiem na rękach idzie do Świątyni Jerozolimskiej, aby ofiarować Jezusa i dopełnić obrzędu oczyszczenia” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nie szczędziłeś sił, aby tylko głosić chwałę Bożą, przyczyń się za nami!

V.           Odnalezienie Jezusa w świątyni

„W jakim stosunku jesteś do Chrystusa Pana i Jego Królestwa? Czy żyje w Tobie Jego Duch? Może odczuwasz wewnętrzny niepokój, wyrzut sumienia z powodu sprzeniewierzenia się woli Bożej. Niechybny to znak twojej tęsknoty za Chrystusem Panem. Znajdziesz Jezusa we własnym sercu, uspokojonym w Sakramencie Pokuty, zasilonym Komunią świętą” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który dla tak wielu ludzi stałeś się przewodnikiem na drogach odnajdywania Boga, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- O radość Nieba dla zmarłej Mamy Piotra.
- W intencji śp. Sławomira.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Brakuje mi już sił.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego.
- Matko Boża, pomóż Kasi, użyj jej w cierpieniu, daj siłę, by walczyła z chorobą.
- Matko Ukochana, pomóż nam. Ty wiesz.
- Matko Boża ulżyj w cierpieniu wszystkim chorym.
- Jezu ufam Tobie i proszę pomóż jej.
- Maryjo, Matko Kochana, proś Boga za nami. Tobie zawierzamy naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, nasze rodziny i nas samych. Dziękujemy za wszystkie otrzymane łaski, prosimy o zdrowie, dobrą pracę, wiarę, nadzieję i miłość, owoce i dary Ducha Świętego, Maryjo prowadź nas do swego Syna Jezusa Chrystusa, w Tobie ufność pokładam.
- Matko Najukochańsza, otul płaszczem swej opieki moją rodzinę, odsuń od nas całe zło tego świata i złych ludzi, prowadź nas do Boga Ojca w niebie.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

Różaniec ze Sługą Bożym - 17 X


17 października (środa)


Tajemnice chwalebne

Idziemy jego śladami

Kard. Karol Wojtyła i Bp Piotr Gołębiowski (Archiwum Diecezjalne w Radomiu)

Radość wiadomość (16 października 1978 r.)


Zapis w księdze…
Tymi słowami Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski rozpoczął wpis pod datą 16 października 1978 r. w swej „Księdze wykazu czynności biskupich”. Tego dnia Następcą św. Piotra i zmarłego papieża Jana Pawła I został wybrany metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła.

Wspomnienie kapelana
Kapelan Biskupa Piotra, ks. prał. Tadeusz Wójcik, w następujący sposób wspominał tamten pamiętny wieczór wyboru Jana Pawła II: „W Domu Biskupim w Sandomierzu co chwila dzwoni telefon. Anonimowi rozmówcy przekazują Pasterzowi Diecezji gratulacje, pragnąc w ten sposób wyrazić swoją ogromną radość z faktu, że Kardynał Karol Wojtyła, Metropolita Krakowski, został papieżem. Byli i tacy, którzy nie bacząc na późną porę, osobiście w Domu Biskupim dzielili się swoją radością. To jest fakt historyczny, na Stolicy Piotrowej zasiada nie – Włoch, po raz pierwszy Polak. Przyszłe pokolenia będą o tym ciągle mówiły. Szczęście, radość, duma rozpiera nasze piersi”.

Biegający Biskup…
Następnego dnia Biskup Piotr – jak wspominał ks. prał. Tadeusz Wójcik – „o świcie pobiegł do kościoła seminaryjnego”. Tam przewodniczył uroczystej Mszy świętej w intencji nowego papieża, w której uczestniczyli biskupi pomocniczy, profesorowie seminarium, alumni i siostry zakonne. Biskup Piotr wygłosił wówczas homilię. Odśpiewano też uroczyste Te Deum za wybór Papieża-Polaka. Tego samego dnia w Radomiu Sługa Boży przewodniczył konferencji dekanalnej księży. Celebrował tam też nabożeństwo z adoracją dziękczynną za wybór Jana Pawła II.

Znali się przecież!
Choć metrykalnie Jan Paweł II był o 18 lat młodszy od Biskupa Piotra, to biskupami zostali mniej więcej w tym samym czasie: Ks. Piotr Gołębiowski w 1957 r. został biskupem pomocniczym w Sandomierzu, a Ks. Karol Wojtyła w roku następnym był mianowany biskupem pomocniczym w Krakowie. Spotykali się często na Konferencjach Plenarnych Episkopatu Polski, na różnych spotkaniach i uroczystościach. Kilkakrotnie Kard. Karol Wojtyła gościł w diecezji sandomierskiej na zaproszenie Biskupa Piotra.

Biskup Piotr wspominał:
„Po raz pierwszy spotkałem ks. prof. Karola Wojtyłę w 1958 r. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Najśw[iętszej] na Jasnej Górze. Klęczał w zakątku przy żelaznej bramie za ustawionymi krzesłami. Uderzyło mnie bardzo głębokie skupienie młodego kapłana, jak gdyby wyłączył się zupełnie z otoczenia. Po wyjściu z kaplicy zapytałem idącego za mną biskupa, czy wie kim jest ksiądz, który tak żarliwie modli się przed Obrazem Matki Bożej. Usłyszałem odpowiedź: to nowy biskup nominat, sufragan krakowski, profesor Karol Wojtyła. Przybył z arcybiskupem Eugeniuszem Baziakiem na rekolekcje biskupie. Ten obraz rozmodlonego biskupa Karola z biegiem czasu nie zacierał się lecz zaznaczał się coraz wyraźniej przy następnych spotkaniach. Biskup Wojtyła był zawsze bezpośredni, pogodny, nie krępujący, a jednocześnie wewnętrznie skupiony. Wyczuwało się w Nim męża głębokiej wiary i żarliwej modlitwy. Biskup Karol posuwał się na szczeblach hierarchii, został metropolitą krakowskim (1965), kardynałem (1967)… Źródło tych przymiotów upatrywałem w pokorze. Najwięcej mnie budował synowski stosunek Kardynała Metropolity Krakowskiego do Ks. Kardynała Prymasa Polski. Nasuwała mi się myśl, aby za to przy sposobności podziękować Ks. Kard. Wojtyle, za tę szlachetną, wspaniałą postawę. Nie uczyniłem tego z lęku, by nie urazić Jego i nie wywołać zakłopotania. Często doznawałem uczynnej dobroci Ks. Karola Kardynała, metropolity krakowskiego w posłudze pasterskiej na terenie diecezji sandomierskiej, choć ona nie należy do prowincji krakowskiej. […]”.
Biskup Piotr udał się 20 października do Rzymu…

Dziś Sługa Boży zachęca nas
do wierności Bogu i Kościołowi,
bez względu na warunki zewnętrzne.
Idźmy jego śladami!


Przeczytaj o niezwykłym spotkaniu i jeszcze bardziej niezwykłym zdaniu
świętego Pawła VI!
Zajrzyj koniecznie, przeczytaj i zobacz zdjęcia - TUTAJ!

„Uświadamiamy sobie ogrom cierpień, jakie przeżywał dla nas Jezus…”.
Zapraszamy na dzisiejszą modlitwę różańcową ze Sługą Bożym!
Wejdź TUTAJ!