Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Czytaj Ewangelię świętą

 

„Przez naśladowanie Chrystusa Pana zapewniamy sobie nie tylko szczęście wieczne w życiu pozagrobowym, ale również tu na ziemi pokój i radość serca, imię i charakter szlachetnego, dobrego człowieka. […] Miej przekonanie, że tylko w naśladowaniu Chrystusa Pana znajdziesz godny cel życia i pomoc do ukształtowania prawego charakteru, gotowego na każde poświęcenie dla bliźnich, dla matki Ojczyzny.

Dobrze, powiadasz, chcę naśladować Chrystusa Pana, lecz w jaki sposób to wykonać?

Najpierw, staraj się coraz bardziej poznawać Pana Jezusa. […] Kto chce stać się «podobnym obrazowi Syna Bożego», ten ustawicznie powinien mieć przed oczyma Jego życie. Dlatego pilnie korzystaj z lekcji religii, których słońcem jest Jezus Chrystus. Z uwagą słuchaj kazań, stosując słowo Boże do siebie. Ale to niech ci nie wystarcza, w chwilach wolnych czytaj Ewangelię świętą, książeczkę «O naśladowaniu Chrystusa», albo inną książkę religijną, aby wciąż rosnąć w poznawaniu Boskiego Zbawcy.

Jednocześnie staraj się odtwarzać w życiu codziennym postępowanie Chrystusa Pana. Św. Wincenty a Paulo często w ciągu dnia stawiał sobie pytanie: jak na moim miejscu postąpiłby Jezus Chrystus? I ty pytaj siebie: jak na moim miejscu Pan Jezus odmawiałby codzienną modlitwę? Jak zachowałby się w kościele? Jak odnosiłby się do rodziców w domu, a do wychowawców i kolegów w szkole? Jak spełniałby swoje zajęcia? Jakich słów nie wypowiedziałby wcale? Jakich czynów nigdy by nie popełnił? – Może wstyd ci, że tak mało w tobie podobieństwa do Pana Jezusa?… Dziecko drogie, nie zniechęcaj się swymi upadkami. Przepraszaj za nie Boga i co dzień odnawiaj swe postanowienie: chcę dziś tak myśleć, mówić, jakby na moim miejscu postąpił Pan Jezus.

O własnych siłach tego wielkiego zadania nie spełnisz. Wie o tym Chrystus, serdeczny twój Przyjaciel i gotów wspierać cię swoją łaską. Ale o tę łaskę proś”.

Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski

„Współczesna Ambona” 2(1947), s. 179

23 I 2022 r.

 

Bądź na bieżąco! Polub – prosimy – stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/pg/bppiotrgolebiowski

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też poprzedni post:

Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym – Dobroć i potęga Maryi (WEJDŹ).

 


 

Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Dobroć i potęga Maryi

 

„Dzisiejsza Ewangelia święta ukazuje nam Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Przy Jego boku widzimy gromadkę pierwszych uczniów oraz Najświętszą Jego Matkę. W pierwszej chwili dziwnym się wydaje, że Bóg-Człowiek bierze udział w tak pospolitej, zwyczajnej w życiu ludzkim, uroczystości, jaką jest uczta i zabawa weselna. Przestajemy jednak się dziwić, gdy wczytamy się w słowa Ewangelii świętej; poznajemy wówczas, że na gody w Kanie udał się Chrystus Pan nie dla własnej rozrywki, ale dla uszczęśliwienia drugich, oraz dla zbudowania całych pokoleń.

Zapraszamy!

 


Jedlińsk: modlitwa w intencji beatyfikacji sługi Bożego bpa Piotra Gołębiowskiego

- Prosimy, żeby Kościół oficjalnie to potwierdził, aby dla innych, tak jak dla nas był przykładem i orędownikiem - mówił bp Marek Solarczyk, który 6 listopada przewodniczył Mszy świętej w kościele w Jedlińsku koło Radomia. Tego dnia Kościół radomski modlił się o beatyfikację sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego. Po liturgii w miejscowej szkole otwarto Izbę Pamięci Ziemi Jedlińskiej oraz Salę Muzealną poświęconą biskupowi Piotrowi Gołębiowskiemu.

Wiernych przywitał ks. Grzegorz Wójcik, proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku. - Gdyby te mury potrafiły mówić, powiedziałyby o jego wielkiej, gorącej modlitwie i przywiązaniu do rodzinnego kościoła parafialnego. W tym kościele biskup Piotr przyjął pierwsze sakramenty święte i odprawił Mszę prymicyjną. Dzisiaj nieustannie, każdej niedzieli i środy, modlimy się o wyniesienie na ołtarze naszego rodaka, biskupa Piotra – mówił ks. Wójcik.

Homilię wygłosił bp Marek Solarczyk. - Bóg przez biskupa Piotra kieruje zaproszenie do każdego z nas, a jednocześnie ubogaca i wzmacnia orędownictwem Maryi Niepokalanej, zachęcając, abyśmy byli oddani temu, co Boże, i prosząc, abyśmy w tym, co już się tutaj dokonuje w tych – wydawałoby się – małych, zwyczajnych znakach liturgii, potrafili dostrzec to, co jest pięknem i bogactwem Boga – powiedział biskup Marek Solarczyk.

Po liturgii w miejscowej szkole otwarto Izbę Pamięci Ziemi Jedlińskiej oraz Salę Muzealną poświęconą biskupowi Piotrowi Gołębiowskiemu, gdzie znajdują się dokumenty, zdjęcia i przedmioty życia codziennego, a także pamiątki po biskupie. Salę i izbę pamięci poświęcił biskup Marek Solarczyk. W otwarciu wzięli udział także księża z diecezji radomskiej, przedstawiciele władz gminy, instytucji gminnych, lokalnych szkół oraz europoseł Zbigniew Kuźmiuk.

Bp Piotr Gołębiowski pochodził z Jedlińska koło Radomia. Pełnił posługę pasterską z wielkim poświęceniem przez 23 lata, organizował duszpasterstwo na miarę czasów posoborowych, koncentrując się na rodzinie, budzeniu powołań duchownych, niesieniu pomocy potrzebującym, zabiegał o trzeźwość narodu. Przeciwstawił się skutecznie władzy komunistycznej, która próbowała rozbijać jedność Kościoła w Polsce poprzez tworzenie tzw. parafii niezależnych. Doznał z tego powodu wielu niesprawiedliwości, upokorzeń i krzywd.

Bp Piotr Gołębiowski stał zawsze przy boku Prymasa Tysiąclecia. Swoją zdecydowaną postawę przypłacił "negatywną oceną", nadaną mu przez rządzących komunistów. Skutki tego były dotkliwe, nie mógł np. wyjechać do Rzymu na obrady Soboru Watykańskiego II. Mimo usilnych zaproszeń i ponagleń, jakie w imieniu papieża kierował do niego prymas Wyszyński, bp Gołębiowski był jednym z dwóch polskich biskupów, którym komunistyczne władze odmówiły możliwości udziału w Soborze.

Bp Gołębiowski zmarł nagle podczas sprawowania Mszy św. w Nałęczowie 2 listopada 1980 r. Pochowano go w katedrze sandomierskiej. W kwietniu 1994 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, zakończony na szczeblu diecezjalnym 4 lipca 1998 r. Obecnie akta sprawy znajdują się w Rzymie i tam toczy się dalsza część procesu.

rm / Jedlińsk:

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 6 listopada 2021
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski

41. rocznica śmierci Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego


Z życia do Życia…

 

Rankiem w Dzień Zaduszny, 2 listopada, bp Piotr Gołębiowski przyszedł do kaplicy Sióstr Służek NMP Niepokalanej na 15 minut przed Mszą świętą. Zajął miejsce w klęczniku i w ciszy modlił się. Około godz. 7.30 rozpoczęła się Msza święta. Biskup przewodniczył jej i wygłosił homilię. W czasie Komunii świętej udał się, by rozdzielać ją wiernym. Jedna z sióstr służek opowiadała: „Kiedy podszedł do mnie z Najświętszym Sakramentem i wypowiedział słowa «Ciało Chrystusa», osunął się na podłogę i skończył życie”. Było około godziny 8.00. Bezpośrednią przyczyną śmierci były dwa przebyte zawały serca. Był przygotowany na śmierć, a za każdy przeżyty dzień dziękował Bogu, gdyż stanowił on dla niego znak Bożej dobroci.

Dwanaście lat wcześniej, podczas wieczornej pogawędki z księżmi na wierzbickiej plebanii, ktoś wspomniał bp Szczepana Sobalkowskiego, biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej, który zmarł na Jasnej Górze następnego dnia po przyjęciu sakry biskupiej. Księża mówili do bp. Piotra, że taka śmierć, przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, to wielka łaska. Bp Piotr Gołębiowski powiedział wówczas, że największą łaską dla kapłana jest śmierć podczas Mszy świętej, ale po przyjęciu Komunii świętej. Sam takiej łaski dostąpił.

W telegramie nadesłanym na pogrzeb Jan Paweł II pisał: „Ze wzruszeniem wspominam tego dobrego i nieustraszonego Pasterza Kościoła sandomierskiego, który z taką wiarą, nadzieją i miłością oddał się bez reszty na służbę Ewangelii, nie bacząc na trudności i cierpienia. Niech Chrystus Uwielbiony przygarnie Go do wiecznej chwały, a ziarno ewangelicznej Prawdy, które rzucił w urodzajną ziemię sandomierską, niech owocuje w całych pokoleniach […]”. Gdy doręczono Janowi Pawłowi II telegram informujący o śmierci bp. Piotra Gołębiowskiego, papież, przeczytawszy wiadomość, powiedział: „Zmarł wielki Biskup”. Z kolei 25 listopada 1980 r. do ks. prał. Tadeusza Wójcika, kapelana zmarłego biskupa, Jan Paweł II powiedział: „To był święty Biskup”.

 

Pomódl się w ważnej dla Ciebie intencji przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie,

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami.

Świadku Zmartwychwstałego,

Wierny sługo Eucharystii,

Z należną czcią adorujący Najświętszy Sakrament,

Gorliwy szafarzu Sakramentu Pokuty,

Żarliwy czcicielu Niepokalanej,

Apostole chwały Matki Bożej,

Pasterzu pokładający nadzieję w Maryi,

Doświadczający cudownej mocy Matki Najświętszej,

Kontemplujący Jezusa w modlitwie różańcowej,

Gorliwy czcicielu Świętych Pańskich,

Wierny sługo Kościoła świętego,

Posłuszny głosowi Następców św. Piotra Apostoła,

Powołany do kapłaństwa Chrystusowego,

Wezwany do grona następców Apostołów,

Wierny żarliwej modlitwie,

Zawsze otwarty na natchnienia Ducha Świętego,

Wytrwały głosicielu Słowa Bożego,

Rozmiłowany w zgłębianiu Bożej mądrości,

Biskupie usilnie zabiegający o zbawienie wiernych,

Ojcze duchowny alumnów,

Zatroskany o świętość kapłanów,

Opiekunie osób konsekrowanych,

Zatroskany o wiarę i miłość w małżeństwie i rodzinie,

Z odwagą broniący ludzkiego życia,

Cierpliwy wychowawco młodzieży,

Otwierający drzwi serca i domu dla wszystkich potrzebujących,

Pasterzu zanurzony w Miłosierdziu Boga,

Pochylający się nad chorymi, cierpiącymi i opuszczonymi,

Świadku Chrystusa miłosiernego,

Zatroskany o życie wiernych w stanie łaski,

Cierpliwy apostole jedności,

Pasterzu doświadczany krzyżem prześladowań za wierność Ewangelii,

Wytrwale dźwigający krzyż cierpienia,

Umocniony Eucharystią w ostatniej godzinie życia,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się. Duchu Święty, który serce Biskupa Piotra rozpaliłeś wielką miłością do Najświętszego Sakramentu i bezgranicznym zawierzeniem Niepokalanej Dziewicy, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Bogiem, * a nam udziel łask, o które z ufnością prosimy za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl