Myśli na dziś:


„Pod krzyżem Chrystusowym przy boku Matki Bolesnej, składajmy akty wyrzeczenia. Dołączmy do tych wyrzeczeń cierpienia każdego dnia. Niechaj krzyż Chrystusowy zapanuje w naszych duszach! Wizerunek Ukrzyżowanego Zbawiciela niechaj zajmuje pierwsze miejsce w naszych mieszkaniach! W określonym dniu w sposób uroczysty uczcijmy znak naszego zbawienia – Krzyż”.
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

1 IV 2020 r.


Bądź na bieżąco! Polub – prosimy – stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Publikacje o Słudze Bożym: „Świadectwo, którego wymowa nie budzi żadnych wątpliwości” (WEJDŹ).
2) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski. Kard. Stefan Wyszyński: „Sprawa ważna” (WEJDŹ).
3) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Każde nawrócenie – to dzieło łaski, którą Pan Bóg daje (WEJDŹ).
4) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej w czasie epidemii koronawirusa (WEJDŹ).
5) Księga wdzięcznością pisana: Boże, spraw rychłą beatyfikację bp. Piotra Gołębiowskiego… (WEJDŹ).
6) Piękno życia w obrazach: To jest bardzo ważny wizerunek! (WEJDŹ).
7) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Syn Boży z Maryi chce wziąć ciało i krew (WEJDŹ).


Publikacje o Słudze Bożym


 

„Świadectwo, którego wymowa

nie budzi żadnych wątpliwości”


Odpowiadając na nadsyłane pytania i prośby, zamieszczamy informacje o publikacjach dotyczących Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. W późniejszym czasie zamieścimy również jego bibliografię podmiotową i przedmiotową, o co prosiły osoby przygotowujące prace naukowe dotyczące Sługi Bożego.

Książka ks. prof. dr. hab. Bogdana Stanaszka „«Wrogo ustosunkowany do naszego państwa». Biskup Piotr Gołębiowski w dokumentach komunistycznej bezpieki i władz wyznaniowych” ukazała się w 2006 r., nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu. Publikacja liczy 130 stron, jest opatrzona bogatym aparatem naukowym, zawiera również 30 fotografii i 2 tabele (charakterystyka bp. Piotra Gołębiowskiego według kwestionariusza Służby Bezpieczeństwa i jego aktywność kaznodziejska w latach 1964-1967 w ocenie Służby Bezpieczeństwa).

Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski

Kard. S. Wyszyński i bp P. Gołębiowski w czasie jubileuszu 150-lecia Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu - 29 IX 1970 r. (Archiwum Diecezji Radomskiej)


Kard. Stefan Wyszyński: „Sprawa ważna”


Komuniści rządzący Polską nie zgadzali się na wyjazd bp. Piotra Gołębiowskiego na obrady Soboru Watykańskiego II. Nie pozwolono mu na uczestnictwo w trzech pierwszych sesjach soborowych. Podobnie nie mógł wyjechać w 1965 r. na ostatnią sesję Soboru, rozpoczętą 14 września, a zakończoną 8 grudnia tego roku.

Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym

 

Każde nawrócenie – to dzieło łaski, którą Pan Bóg daje


Opowiadanie dzisiejszej Ewangelii […] budzi w nas te same uczucia podziwu i uwielbienia względem Chrystusa Pana, jakie przeżywali swego czasu świadkowie wielkiego cudu.

Sobotni promień słońca


Jak całe życie Chrystusa Pana było jednym krzyżem i męczeństwem, podobnie na całe życie Maryi padł cień krzyża i blask męczeństwa, bo Maryi od Jezusa odłączyć niepodobna. Do szczytu Jej cierpienia doszły tam, gdzie nastąpił szczyt ofiary Jezusa Chrystusa na Kalwarii: «Stała obok krzyża Jezusowego Matka Jego» (J 19,25). Tam razem z Jezusem składa wielką i świętą ofiarę z tego, co dla Niej najdroższe. Tam razem z Jezusem zdobywa dla nas prawo do wszystkich łask Bożych. Tam została ogłoszona przez Jezusa Matką wszystkich ludzi: «Oto Matka twoja» (J 19,27).”
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

Księga wdzięcznością pisana


 

Boże, spraw rychłą beatyfikację bp. Piotra Gołębiowskiego…


Kontynuujemy publikację wybranych wpisów osób nawiedzających grób Sługi Bożego bp. Piotra.
Sandomierz, 24 I 1989 r. Modlił się rychłą beatyfikację Bp. Piotra wysłannik rodziny Gołębiowskich z Warszawy: od Romana, Agnieszki, Janka Uli i Zosi Gołębiowskich. Krzysztof Gołębiowski.

Odczucia serca przelane na papier - cz. 3Przy grobie Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, w podziemiach sandomierskiej katedry, jest wyłożona księga pamiątkowa, która jest zatytułowana „Księga wpisów przy grobie Śp. Ks. Biskupa dr. Piotra Gołębiowskiego Administratora Apostolskiego Diecezji Sandomierskiej”. Została ona założona w czerwcu 1984 r. Wpisują się do niej modlący się przy grobie Sługi Bożego.
Poniżej publikujemy wybrane wpisy osób nawiedzających grób Sługi Bożego bp. Piotra. (cz. 1 – kliknij TUTAJ, cz. 2 – kliknij TUTAJ)

Piękno życia w obrazach – To jest bardzo ważny wizerunek!

Kaplica Matki Bożej w kościele w Jedlińsku - tu zrodziło się powołanie Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego (www.jedlinskparafia.pl)

 To jest bardzo ważny wizerunek!

 

Jednym z piękniejszych polskich miast jest bez wątpienia prastary Sandomierz. Miasto to rozłożone jest na malowniczych wzgórzach, a wypełnione kościołami i innymi zabytkami tchnie wprost historią i tradycją kultury chrześcijańskiej. Urocze uliczki, wąwozy i wzgórza, malownicze sady i widok Wisły wijącej się u podnóża sandomierskiej skarpy zachwyca przybywających. W dzieje miasta wpisane zostały przez Bożą Opatrzność również ślady tak wielu świętych i błogosławionych – by wspomnieć tylko bł. Wincentego Kadłubka, bł. Sadoka i 48 Męczenników czy św. Jadwigę Królową. Pamięć o nich przenika dzieje Kościoła sandomierskiego. Nie brakuje też w przeszłości tegoż miasta wielkich bohaterów i mężów stanu, a wizyty licznych władców dodawały mu powagi i znaczenia.

Seminarium Duchowne w Sandomierzu w początkach XX w. (Archiwum Sióstr Bernardynek w Świętej Katarzynie)