Z Maryją w herbie – 24 maja


 

Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych


„Najświętsza Maryja miała żywe odczucie darów niebiańskich, którymi szczodrze obsypała Ją ręka Ojca Wszechmocnego. […] Wobec Pana Boga czuła się jak dziecko przy Sercu miłującego i ukochanego Ojca. Przyjaźń Maryi z Panem Bogiem – Miłością Nieskończoną – nie doznała ani na chwilę żadnego uszczerbku. Maryja zawsze – łaski pełna, błogosławiona między niewiastami i wszystkimi ludźmi, umiłowana Córa Boża, żywa świątynia i wybrana Oblubienica Ducha Świętego”.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Kółko Różańcowe 42(1951), s. 2

Boże, Ty ustanowiłeś Najświętszą Maryję Pannę Matką i Wspomożycielką chrześcijan, za Jej wstawiennictwem umocnij swój Kościół, * aby cierpliwie znosząc i zwyciężając miłością doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne, objawiał ludziom misterium Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!


Z Maryją w herbie – 13 maja


 

Najświętsza Maryja Panna Fatimska


„Dalecy jesteśmy od zwątpienia, bo triumf sprawy Bożej zapowiada sama Matka Najświętsza i wskazuje na skuteczny oręż w bojach za Chrystusa. Kiedy objawiła się po raz pierwszy ubogim dzieciom z Fatimy, «trzymała ręce pobożnie złożone na piersiach. Z rąk spadał różaniec z ziaren podobnych do pereł. Na jego końcu był krzyżyk, jakoby ze sczerniałego srebra. Twarz cała tchnęła niewysłowioną dobrocią i pięknością. Taka była cała świetlana i piękna». Najświętsza Maryja Panna wezwała dzieci, a za ich pośrednictwem cały świat katolicki do odmawiania różańca. Wezwanie to ponawiała za każdym ukazaniem się dzieciom.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Kółko Różańcowe 38(1947), s. 194

Boże, Ty Rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką, spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, * mogli coraz skuteczniej szerzyć królestwo Chrystusa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Z Maryją w herbie – 3 maja

Fot. Ks. Stanisław Piekielnik

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski


„Jak Jezus Chrystus jest Odkupicielem i Królem wszystkich ludzi, podobnie Jego Przeczysta Matka jest Panią i Królową całej ludzkości. […] Nasz naród polski w szczególny sposób błogosławi imię Maryi, jako swojej Królowej. […] Po imieniu Jezus, Jej imię stało się najmilsze, najdroższe, najświętsze w mowie polskiej. Najstarsze świątynie […] zostały poświęcone chwale Maryi. Jako pierwszy hymn narodowy, śpiewany przez hufce rycerstwa polskiego, rozbrzmiewa maryjna pieśń: «Bogarodzica Dziewica». Nabożeństwo do Matki Bożej przeszło w krew narodu naszego, ogarnęło wszystkie warstwy społeczeństwa. Dzieje naszego narodu splotły się nierozerwalnie z imieniem Maryi, jak dwa złote ogniwa. Radosne i smutne wydarzenia zbliżają nasz naród do Maryi, potęgując w polskich sercach wzrost czci, zaufania i miłości do Niebiańskiej Królowej. […] Maryja wiernie dochowa swych obietnic, jak je już tyle razy spełniła. Chodzi o nas, abyśmy nie złamali złożonych przyrzeczeń”.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 134-135

Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej * religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymNa przemian przebija się radość i smutek


„W dniu dzisiejszym obchodzi Kościół pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy. Ewangelia święta opisuje nam szczegółowo, w jakich okolicznościach odbywał się ten wjazd. Pan Jezus, znajdując się już niedaleko Jeruzalem, posyła dwóch swoich uczniów do bliskiego miasteczka, aby stamtąd przyprowadzili oślicę i osiołka, jakie napotkają.

Prosimy, pomódl się w intencji syna Moniki


„Nie mogę osobiście dzisiaj być wśród Was, wszakże duchem i sercem jednoczę się z Wami w modlitwach.”
Sł. B. Bp Piotr Gołębiowski

Za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego módlmy się o zdrowie dla syna Moniki, który został ciężko poparzony.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; postulator.radom@wp.pl).


Sobotni promień słońca


„Matka Bolesna przedziwnie pociąga serca ludzkie do zatapiania się w Jej cierpieniach i w goryczach Męki Chrystusa Pana. Pod Jej wpływem we wszystkich czasach wierni słudzy Boży skupiają się u stóp krzyża Chrystusowego. Umysłem zatapiają się w rozważaniu bolesnych tajemnic życia Jezusa i Maryi. Sercem żarliwie współczują Ich cierpieniom. Czynami codziennego życia stwierdzają szczerość swej miłości ku Niemu. I nas obejmuje ten odwieczny, miłościwy plan Boży. Nie inaczej zdobędziemy Królestwo Boże dla bliźnich, tylko przez zbliżenie się do Krzyża Chrystusowego za pośrednictwem Maryi. Dla każdego z nas jest miejsce przy sercu Matki Bolesnej obok Krzyża Chrystusowego w gronie dzieci i przyjaciół Bożych.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski