Ludzie Biskupa Piotra

Obrady Konferencji Episkopatu Polski z 1974 r. W pierwszej ławce, pierwszy z lewej - Bp P. Gołębiowski, w drugim rzędzie, drugi z lewej Bp Paweł Socha CM

 

Bp Paweł Socha CM, emerytowany biskup pomocniczy

diecezji zielonogórsko-gorzowskiejPrzed 60. laty, 22 maja 1958 r., z rąk Abp. Eugeniusza Baziaka otrzymał święcenia kapłańskie Ks. Paweł Socha – ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo. Pochodzi z parafii Kuczki, na terenie dzisiejszej diecezji radomskiej (dawniej była to diecezja sandomierska). Ze Sługą Bożym Bp. Piotrem Gołębiowskim łączyły go serdeczne relacje, zwłaszcza od czasu, gdy w 1973 r. został biskupem pomocniczym diecezji gorzowskiej. Sakrę biskupią przyjął 26 grudnia 1973 r. z rąk Kard. Karola Wojtyły.

Wspominając Sługę Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego, Bp Paweł Socha CM mówił w 2002 r.:
„Jako rodak diecezji sandomierskiej wiele słyszałem o zatroskaniu bp. Piotra o życie duchowe kapłanów. Odwiedzał kapłanów, którzy przeżywali kryzys duchowy i różnego rodzaju zagrożenia, by im pomagać w wychodzeniu z trudności. Był kochany jako długoletni ojciec duchowny seminarium i kierownik duchowy.
Z biskupem Piotrem spotkałem się w ramach naszej wspólnej pracy w Konferencji Episkopatu. Po przybyciu na pierwszą w moim życiu Konferencję Episkopatu w 1974 r. zająłem miejsce przy stoliku stojącym bezpośrednio za bp. Piotrem. Mogłem więc obserwować z bliska jego czynny udział w obradach. Podziwiałem jego pełną skupienia uwagę, z jaką słuchał wszystkiego, co było omawiane i przedkładane przez referentów i dyskutujących. Bardzo pilnie notował pochyłym, równym i pięknym pismem.
Podziw budziła postawa pełna pokoju i duchowej radości oraz chęć niesienia pomocy we wszystkim, co młodemu wówczas biskupowi było potrzeba w sprawach informacji o prelegentach czy bliższego omówienia poruszanych problemów. Często nawiązywaliśmy kontakt na tle sytuacji w diecezji sandomierskiej, zwłaszcza mojej rodzinnej parafii. Jako diecezjanin cieszyłem się też szczególną życzliwością, ponieważ znałem wielu księży z dekanatu radomskiego i tych, którzy przewinęli się przez rodzinną parafię, szczególnie jako wikariusze. Mieliśmy wspólne tematy do omawiania ich dalszych losów, ich zdrowia i nowych placówek. Bardzo się cieszył, gdy mówiłem wiele dobrego o księżach, którzy pracowali jako jego wychowankowie. Gdy mówił o swoich kapłanach, czy problemach duszpasterskich, to podkreślał przede wszystkim to, co w nich dobre i twórcze.
Bp Piotr rzadko zabierał głos w dyskusjach w czasie obrad Konferencji Episkopatu. Więcej słuchał. Zabierał głos wówczas, gdy mowa była na temat formacji kapłanów. Po raz pierwszy dowiedziałem się od niego o Unii Apostolskiej Kleru. […] Zaprosił mnie też do wygłoszenia rekolekcji dla kapłanów Unii w Ołtarzewie. […]
Był […] biskupem, który budził podziw postawą skupienia i modlitwy. […] Można by nazwać go niezmordowanym w posługiwaniu. Może właśnie ta gorliwość apostolska stała się źródłem szczególnej łaski, jaką obdarzył go Zbawiciel w wyborze momentu zabrania go z tej ziemi do Ojca. Jako dobry pasterz zakończył życie na posterunku. Umarł pod koniec sprawowanej przez siebie Mszy św[iętej], po przyjęciu Komunii świętej. Wydaje się, że jest to dla kapłana szczególny przywilej złożyć ofiarę Ojcu Niebieskiemu razem z Chrystusem i w Chrystusie”.
P. Socha, Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski jako dyrektor krajowy Unii Apostolskiej w latach 1972-1980,
„Kronika Diecezji Radomskiej” 15(2006) nr 1, s. 117-123.

Koronacja obrazu Matki Bożej w Wysokim Kole, 18 VIII 1974 r. Po prawej stronie Sł. B. Kard. S. Wyszyńskiego (pod obrazem) stoi Sł. B. Bp P. Gołębiowski. Drugi z prawej strony (w górnym rzędzie) Bp P. Socha CM
Koronacja obrazu Matki Bożej w Wysokim Kole, 18 VIII 1974 r. Z kaplicy cudownego obrazu schodzą po schodach (od góry): Sł. B. Bp P. Gołębiowski, Sł. B. Kard. S. Wyszyński, Bp W. Wójcik i Bp P. Socha CM
  
Zapraszamy też na dzisiejszą „Majówkę ze Sługą Bożym”!
Modlimy się tam też w intencji dzisiejszego Jubilata
Biskupa Pawła Sochy CM.
Zapraszamy – kliknij TUTAJ!

Przed laty biskupi polscy podpisali
bardzo ważny „Memoriał” do Pawła VI.
Wśród podpisujących go był Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski.
Przeczytaj o staraniach, które zaowocowały ogłoszeniem
Maryi Matką Kościoła!
Kliknij TUTAJ.

„Majówka ze Sługą Bożym” – 22 maja


Matka Boża Miłosierdzia


- Ostra Brama w Wilnie


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
Najwyższy Pan ukształtował Jej macierzyńskie serce na wzór najmiłosierniejszego Serca Boskiego Zbawcy, a w Jej rękach niepokalanych złożył skarby zmiłowań swoich. Do Niej przeto uciekajmy się we wszystkich troskach swoich. Maryi powierzaj wszystko, co cię obchodzi, co trwoży, co boli. Matka Najświętsza nikim i niczym nie gardzi. Jako Matka najczulsza chce wniknąć w drobiazgi codziennego życia twego, by nim pokierować dla dobra twej duszy. O tak. Matka Miłosierdzia pragnie szczęścia dusz naszych, dla których tyle cierpiała wraz z umiłowanym Synem swoim! Dlatego do biednych dusz, przeżywających chwile załamania i upadku, zniża się macierzyńska ręka Maryi, podnosi je, przywraca im upragniony pokój, dźwiga je na wyżyny życia Bożego. Miłosierdzie Maryi najpiękniej jaśnieje w nawróceniu grzeszników. Miłosierdzie Maryi nie wyczerpuje się na ziemi. Swym przemożnym wpływem sięga do życia pozagrobowego, niosąc ratunek duszom czyśćcowym. Więźniowie czyśćca gorąco pragną wyzwolenia, tęsknią za oglądaniem oblicza Bożego, oczekują pomocy. Kto im w tych tęsknotach najwięcej współczuje, kto skróci przykre chwile oczekiwania i przyspieszy godzinę ochłody? Niezawodną ich nadzieją – Matka Miłosierdzia. Ileż otuchy wlewasz do serca naszych ukochana Matko Miłosierdzia! Jednocześnie ukazujesz nam drogę wiodącą do skarbnicy miłosierdzia Bożego. Wprowadź nas na tę drogę uczuć i czynów miłosierdzia względem cierpiących braci: ubogich, chorych, nieszczęśliwych, a zwłaszcza dźwigających ciężar własnych grzechów tu na ziemi i oczekujących wyzwolenia z mąk czyśćcowych. Twój Różaniec święty niech stanie się dla nas szkołą miłosierdzia chrześcijańskiego i niezawodną drogą do zbawienia duszy. Z całym Kościołem świętym wołamy do Ciebie: «One miłosierne oczy ku nam zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twego po tym wygnaniu nam ukaż»” („Kółko Różańcowe” 40(1949), s. 322).
Maryja – Panna święta z kaplicy nad ulicą w Wilnie – towarzyszy naszym drogom. Matka Miłosierdzia patrzy na nas i nieustannie modli się za nas. Jednocześnie wędruje wraz z nami i przewodzi Kościołowi pielgrzymującemu w pielgrzymce wiary. Gdy człowiek przeżywa rozterki, gdy nie wie, którą drogę trzeba wybrać i którą pójść – Maryja, która „w Ostrej świeci Bramie”, wskaże właściwy kierunek. Ona jest przecież wciąż zasłuchana w Bożą wolę i najpełniej wypełniała ją w swoim życiu. Trzeba więc podnieść wzrok w kierunku Ostrej Bramy, by zapatrzeć się w Oblicze Matki Miłosierdzia. Ona nigdy nie zawiedzie! Tego uczy nas Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski, który przez całe swe życie był zapatrzony w Maryję i wiernie szedł za Nią. Skierujmy więc dzisiaj wzrok ku Ostrej Bramie, wpatrujmy się w piękne Oblicze Matki Miłosierdzia i wołajmy do Niej:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko Miłosierdzia,                         módl się za nami.
Matko najmilsza,
Panno wsławiona,
Arko przymierza,
Królowo Dziewic,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:

Królowo Różańca, Matko Miłosierdzia,
w Twoje dłonie składamy modlitwy i trudy nasze w posłudze miłości”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- O wszelkie potrzebne łaski dla Ks. Biskupa Pawła Sochy z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej – Przyjaciela Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego – w 60. rocznicę święceń kapłańskich.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, miej moją rodzinę w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Matko Boża, błagam Cię o ratunek dla mego syna Mateusza i córki Karoliny. Niech za Twoim wstawiennictwem dostąpią łaski nawrócenia, uwolnienia i uzdrowienia. Proszę o łaskę dobrej pracy, zdrowia i rodziny. Maryjo, ratuj dzieci swoje.
- Kochana Matko Boża, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i błogosławieństwa. Proszę Cię, miej w swojej opiece całą moją rodzinę, proszę o zdrowie dla duszy i ciała, o owoce i dary Ducha Świętego, o pomnożenie w nas wiary nadziei i miłości, o porzucenie nałogów, uzależnień, o dobra pracę, pomoc materialną, o uzdrowienie Karoli, Kasi, za wszystkie mamy zmarłe i żyjące, za mamy chrzestne, Matko Boża, weź nas pod swoją opiekę i do Syna swego nas prowadź. Twojej opiece, Matko, oddaję rodzeństwo, rodziców, chrzestnych, znajomych, bliskich, wszystkich którzy się modlą za nas, za moją wspólnotę, wszystkich tych, których stawia nam Bóg na drodze.
- We wszystkich intencjach mojego serca.
- Matko, bardzo mi jest ciężko, moje małżeństwo przechodzi poważny kryzys, brakuje czasem sił i chęci na uratowanie go. Maryjo, Ty wiesz najlepiej, co dla mnie najlepsze, proszę prowadź mnie do swojego Syna.
- Mateńko Ukochana, dziękuję, że zawsze jesteś z nami! Dziękuję za uratowanie mojego serca. Proszę, prowadź i błogosław mojego męża, dzieci, rodziców i całą rodzinę. Wzmacniaj naszą wiarę, nadzieję i miłość. Proszę za wszystkimi, którym kiedykolwiek obiecałam modlitwę i moimi podopiecznymi w szkole.
- Kochana Mamusiu, dziękuję za powrót do zdrowia mojego syna, za wszystkich dobrych ludzi, którzy stają na jego drodze. Prowadź go i wspieraj, by był świętym kapłanem. Proszę o błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów.
- Mamusiu, błogosław młodzieży, zwłaszcza tym, którzy wkrótce otrzymają sakrament bierzmowania – naszemu synowi. Duchu Święty, obdarz ich swoimi darami. Przemieniaj młode serca i zbliżaj do Boga.
- Mateńko, proszę o pomoc w znalezieniu odpowiedniego żłobka dla małej Patrysi, tak oczekiwanej. Obdarzaj ufnością i wiarą jej rodziców. Ucz ich odczytywać znaki Boże i zgadzać się z wolą Bożą.
- Mateńko Kochana, proszę o błogosławieństwo, nadzieję i wsparcie dla Eli w jej trudnej sytuacji zdrowotnej oraz o dobrych lekarzy i światło Ducha Świętego dla nich, żeby pomogli jej, jak należy. Błogosław całej rodzinie i ożywiaj ich wiarę.
- Kochana Mateńko, proszę o błogosławieństwo dla Marty, jej przyszłej pracy i dla wszystkiego, co wydaje się teraz bardzo trudne. Wspieraj ją, dodawaj sił i ucz mnie, jak mogę jej pomagać. Dziękuję za lepsze relacje i wysłuchane modlitwy.
- Mateńko, proszę o pomoc dla Marty, która nie może znaleźć stałej pracy, ma bardzo dobre serce i wspaniale wypełnia swoje obowiązki nauczyciela. Daj jej ufność, wiarę i wsparcie w każdej chwili. Błogosław jej rodzinę.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.

Dziś 60. rocznicę święceń kapłańskich
obchodzi Ks. Biskup Paweł Socha CM.
Wielokrotnie spotykał się
ze Sługą Bożym Biskupem Piotrem Gołębiowskim.
Przeczytaj fragment jego świadectwa o Słudze Bożym.
Wystarczy, że klikniesz TUTAJ.

Przed laty biskupi polscy podpisali
bardzo ważny „Memoriał” do Pawła VI.
Wśród podpisujących go był Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski.
Przeczytaj o staraniach, które zaowocowały ogłoszeniem
Maryi Matką Kościoła!
Kliknij TUTAJ.
  

Idziemy jego śladami

Kard. Stefan Wyszyński, Kard. Karol Wojtyła i Bp Piotr Gołębiowski

Podpis Sł. B. Bp. Piotra Gołębiowskiego pod ważnym dokumentem

(4 września 1964 r.)Biskupi polscy w czasie obrad Konferencji Plenarnej w dniu 4 września 1964 r. podpisali „Memoriał” skierowany do papieża Pawła VI. Zawierał on prośbę o to, by papież w czasie obrad Soboru Watykańskiego II uroczyście ogłosił Maryję Matką Kościoła i oddał pod Jej opiekę całą ludzkość.

Zapis Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego w „Księdze czynności biskupich”