Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Abyśmy pokłonili się utajonemu Bogu

 

„Kościół pragnie przyprowadzić nas wszystkich do stóp Najświętszego Sakramentu, abyśmy pokłonili się utajonemu Bogu; – pragnie nas zgromadzić przy suto zastawionym stole Pańskim, abyśmy zasileni Eucharystycznym «Chlebem mocnych», mieli siłę zdążać na ucztę niebiańską. Niepojęta miłość Boża, przedziwna hojność Kościoła, a dla nas wielka w tym kryje się łaska nieba i niczym nie zasłużony zaszczyt.

Pójdźmy przeto «z prawdziwym sercem, w zupełności wiary» na Ucztę świętą, zawierającą wszelką rozkosz w sobie! Pójdźmy do Chrystusa Utajonego w Przenajświętszym Sakramencie! Nie szukajmy wymówek. Nie kierujmy się fałszywą ambicją, powstrzymującą nas od zbliżenia się do Najświętszego Sakramentu, jakby to zbliżenie ujmą dla nas było; ani powodujmy się przywiązaniem do przemijających dóbr ziemskich, boć nie mogą one nawet z porównanie iść z bogactwami ducha, jakimi nas darzy Eucharystia; ani dajmy się uwieść przelotnym przyjemnościom zmysłów, budzącym niesmak i gorycz w sercu, zamiast czystej radości, jaką znajdujemy w Sakramencie Ołtarza. Dzisiejsze czasy, tak twarde dla wielu, nakazują z konieczności oderwanie się od ziemskich spraw, aby z większą swobodą i usilniejszym staraniem oddać się sprawie uświęcania duszy, dźwigania jej na wyżyny nadprzyrodzonego życia. Stanie się to dzięki Chrystusowi Utajonemu w Przenajświętszym Sakramencie. Pójdźmy do Niego! […]

W podniosłych dniach oktawy Bożego Ciała, w ciągu całego miesiąca czerwca ożywiajmy w sobie wiarę w Najświętszy Sakrament, zwiększajmy naszą ku Niemu cześć, uwielbienie, miłość. Często, bodaj codziennie, w gorącości ducha zasilajmy się Ciałem Niepokalanego Baranka, aby przez to «podnieść się do wyżyn życia nadprzyrodzonego» i przygotować się na obfitującą w radości wieczerzę w przybytkach niebiańskich”.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

„Siewca Prawdy” 2(1932) nr 22, s. 2

16 VI 2022 r.

 

W ubiegłym tygodniu przypadły 120. urodziny

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego

Wciąż zapraszamy – wystarczy wejść TUTAJ!

 

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/pg/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty: 

120. urodziny Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego


Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

urodził się w Jedlińsku 10 czerwca 1902 r.

 

Św. Jan Paweł II o Słudze Bożym bp. Piotrze:

„Ze wzruszeniem wspominam tego dobrego i nieustraszonego Pasterza Kościoła sandomierskiego, który z taką wiarą, nadzieją i miłością oddał się bez reszty na służbę Ewangelii, nie bacząc na trudności i cierpienia” (4 XI 1980 r.).

 

Bł. kard. Stefan Wyszyński o Słudze Bożym bp. Piotrze:

„Był człowiekiem wielkiej służby i zdecydowanej walki w obronie wolności Kościoła. […] Był mężem Bożym, w duchu pokory i głębokiej pobożności” (3 XI 1980 r.). 

Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Wspaniałe dary Ducha Świętego

 

„W tak nielicznych słowach zawarł Pan Jezus obietnicę tych wspaniałych darów, jakie wraz z przyjściem swoim miał Duch Święty przynieść apostołom. Jakie to dary? Jako Pocieszyciel, Duch Święty podniesie na duchu apostołów, rozpędzi chmury przygnębienia nagromadzone w ich sercach, wlewając w nie pokój i prawdziwą radość, nawet pośród udręk i prześladowań, jakich świat nie poskąpi uczniom Pańskim.

Nowenna za przyczyną Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego - dzień 5

 

Dzień V

Apostoł jedności