Idziemy jego śladami

23 października 2018 r. (Archiwum Diecezjalne w Radomiu)

Przeżycia nie dadzą się wypowiedzieć!

(22-23 października 1978 r.)Po wyborze kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (przeczytaj TUTAJ), bp Piotr Gołębiowski wyjechał 20 października 1978 r. do Rzymu, by wziąć udział w uroczystości inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II. Wydarzenie to Sługa Boży charakteryzował bardzo krótko: „Uroczystość wspaniała, dla nas Polaków rzewna. Przeżycia nie dadzą się wypowiedzieć”.

 
Tego samego dnia, po południu w kościele Il Gesú celebrowano Mszę świętą dziękczynną za wybór Jana Pawła II. Przewodniczył jej kard. Jan Król, polskiego pochodzenia metropolita Filadelfii, a kazanie wygłosił kard. Stefan Wyszyński. Koncelebrowało ponad 40 biskupów polskich.
Następnego dnia, 23 października, bp Piotr Gołębiowski, na zaproszenie Jana Pawła II był na obiedzie z Papieżem w Hospicjum św. Marty. Później uczestniczył we wzruszającej audiencji dla Polaków. Po jej zakończeniu, w pomieszczeniach przylegających do Auli Pawła VI odbyło się pożegnanie Jana Pawła II z biskupami polskimi.
W swych zapiskach bp Piotr Gołębiowski notował refleksje po spotkaniu z Janem Pawłem II. Skromność i pokora Biskupa z Sandomierza kazała mu w wydanej później Odezwie do diecezjan ominąć wspomnienie wdzięczności okazanej mu przez Jana Pawła II. Znalazły się one jedynie w prywatnym zapisie w „Księdze wykazu czynności biskupich”. Biskup zapisał: „Ojciec Św[ięty] dziękował mi za okazywaną Mu życzliwość i wyraził uznanie z racji biskupiej postawy w czasie walki z władzami komunist[ycznymi]. Ze swej strony dziękowałem za prace w diec[ezji] sandomierskiej i poprosiłem o błogosł[awieństwo] apostolskie”.


Po powrocie do Polski bp Piotr Gołębiowski wystosował do wiernych odezwę ze wspomnieniem niepowtarzalnych wydarzeń w Watykanie:
„W dniu tak uroczystym dzielę się z Wami, Bracia i Siostry, wielką radością, jaką w nielicznym gronie przedstawicieli naszej rodziny diecezjalnej przeżyłem w Rzymie w niedzielę 22 października br. z racji rozpoczęcia działalności Najwyższego Pasterza w Kościele przez syna narodu polskiego, metropolitę krakowskiego, Kardynała Karola Wojtyłę, który został wybrany na stanowisko Ojca Św[iętego] i przybrał imiona Jana Pawła II.
Przebieg wspaniałej uroczystości szeroko jest znany, dzięki opisom w dziennikach i telewizji, która ukazała obrzędy religijne i podała przemówienie programowe Ojca Św[iętego].
Nazajutrz po południu odbyło się posłuchanie udzielone przez Ojca Św[iętego] Jana Pawła II kilkutysięcznej rzeszy pielgrzymów polskich z kraju i z wielu ośrodków naszego wychodźtwa pod przewodnictwem Księży Biskupów z Księdzem Kardynałem Prymasem Polski na czele. Wielka sala, mieszcząca 7-8 tys. osób, rozbrzmiewała śpiewem pieśni ojczystych. Gdy wszedł Ojciec Św[ięty] rozległy się rzęsiste oklaski. Ksiądz Kardynał Prymas Polski wygłosił przemówienie, w którym wyraził serdeczne uczucia czci i miłości względem Ojca Św[iętego] w imieniu całej Polski: Biskupów, Duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, sióstr zakonnych, dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin domowych, parafialnych i diecezjalnych. W słowach gorących Ksiądz Prymas dziękował Ojcu Św[iętemu] za Jego gorliwą, ofiarną prace kapłańską i biskupią nie tylko w archidiecezji krakowskiej, lecz również poza jej zasięgiem. Zapewnił Ksiądz Prymas, że jako synowie Kościoła i wspólnej Ojczyzny nie opuścimy Ojca Św[iętego], lecz na kolanach gorąco modlić się będziemy w Jego intencji. Przemówienie kończył Ks. Prymas słowami: «My, synowie Kościoła św[iętego] w Polsce – biskupi, kapłani i Lud Boży klękamy u Twoich stóp, całujemy je ze czcią i prosimy o apostolskie błogosławieństwo». Gdy Ksiądz Prymas klęknął, Ojciec Św[ięty], który stał w czasie przemówienia, zstąpił ze stopni i ukląkł przy Księdzu Prymasie, obejmując Go braterskim uściskiem. Był to obraz głęboko wzruszający, wyciskał on z oczu łzy wielkiego przeżycia i radości.
Po chwili zabrał głos Ojciec Św[ięty]. Zaznaczył, że w tak szczególnych okolicznościach trudno byłoby przemawiać z pamięci. Dlatego przygotował 2 listy: jeden do wszystkich Rodaków, drugi do archidiecezji krakowskiej. W tych listach wypowiedział swoje myśli i uczucia przy rozstawaniu się ze stolicą św. Stanisława Biskupa i Męczennika, aby oddać się pracy pasterskiej ze Stolicy św. Piotra Apostoła, wymagającej troski o cały Kościół Chrystusowy. Obydwa listy w całości z przejęciem i siłą przekonania przeczytał Ojciec Św[ięty]. Po ich odczytaniu otoczony wieńcem biskupów Polskich Ojciec Św[ięty] udzielił wespół z nimi Polsce błogosławieństwa Apostolskiego.
Następnie Papież Jan Paweł II wszedł między pielgrzymów polskich, serdecznie z nimi się żegnając. W osobnej komnacie odbyło się pożegnanie Ojca Św[iętego] z poszczególnymi Biskupami polskimi. W krótkiej rozmowie ze mną Ojciec Św[ięty] wyraził ciepłe uznania dla naszej rodziny Diecezjalnej. Odpowiedziałem podziękowaniem Ojcu Św[iętemu] za Jego prace pasterskie w diecezji Sandomierskiej, w szczególności za koronację łaskami słynącego Obrazu Najśw[iętszej] Maryi Panny Błotnickiej, Matki Bożej Pocieszenia. Obiecałem stał naszą pamięć w modlitwie, a przy ucałowaniu ręki Ojca Św[iętego] prosiłem o błogosławieństwo apostolskie dla księży biskupów, kapłanów, Seminarium Duchownego, rodzin zakonnych i wszystkich parafii naszej Diecezji. Błogosławieństwo to z radością przekazuję Rodzinie Diecezjalnej”.
Odezwa na dzień modlitwy w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II, w niedzielę 26 listopada 1978 roku

Po zakończonych uroczystościach, 24 października 1978 r. bp Piotr Gołębiowski powrócił do Sandomierza.

Dziś Sługa Boży zachęca nas
do synowskiej miłości wobec Następcy św. Piotra.
Idźmy jego śladami!

Wobec cierpienia bylibyśmy zupełnie bezradni,
gdyby przed nami nie cierpiał Jezus Chrystus”.
Zapraszamy na dzisiejszą modlitwę różańcową ze Sługą Bożym!
Wejdź TUTAJ!

I pamiętaj jutro na www.bppiotr.pl rozpoczynamy
Nowennę za przyczyną Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego,
przed rocznicą jego śmierci.
Dołącz z Twoimi intencjami do naszej modlitwy!


Różaniec ze Sługą Bożym - 23 X


23 października (wtorek)


Tajemnice bolesne

I.              Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„Chrystus Pan nie chciał cofać się przed ofiarą. Obrał twardą drogę męki, by pouczyć, jak wielką zbrodnią wobec Majestatu Bożego jest grzech, by dać wyraźny dowód nieskończonej miłości ku duszom ludzkim, by zaznać goryczy cierpienia dla pociechy wszystkich nieszczęśliwych ludzi” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który odważnie wypełniałeś zadania wyznaczone Ci przez Opatrzność Bożą, przyczyń się za nami!

II.            Biczowanie Jezusa

„Jak nie czcić miłości Tego, który jest Panem i Bogiem naszym? Jak nie miłować Tego, który nas pierwszy umiłował i dla naszego dobra poświęcił samego siebie?” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który oddawałeś cześć Sercu Jezusowemu, przyczyń się za nami!

III.           Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Cierniem ukoronowany Zbawiciel wszystkim pokoleniom przypomina ogrom swojej miłości do Ojca i do człowieka, do każdego człowieka” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który upodabniałeś swe serce do Serca  Jezusowego, przyczyń się za nami!

IV.          Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Wobec cierpienia bylibyśmy zupełnie bezradni, gdyby przed nami nie cierpiał Jezus Chrystus. Obecnie jedno spojrzenie na wizerunek Ukrzyżowanego Pana wlewa pokój do zbolałego serca, a duszy udziela siły do dźwigania krzyża” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który w swym biskupim krzyżu na piersi nosiłeś relikwie Drzewa Krzyża świętego, przyczyń się za nami!

V.           Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus, składając z siebie na ołtarzu Krzyża ofiarę krwawą, zadośćuczynił sprawiedliwości Bożej za grzechy wszystkich ludzi i pojednał rodzaj ludzki z Ojcem Niebieskim” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który łączyłeś swe cierpienia z Męką Chrystusa, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Brakuje mi już sił.
- Maryjo, Królowo nasza, miej nas w swojej opiece zawierzamy i powierzamy Ci, Matko, nasze rodziny, nas samych, Ojczyznę, świat, Błogosław nam i obdarz pokojem, Prosimy o dary i owoce Ducha Świętego dla księży, osób konsekrowanych, dzieci, młodzieży, rodziców. Maryjo, Kochana Mamusiu nasza, proszę o zdrowie ciała i duszy, o dobrą pracę, o wiarę, nadzieję i miłość.
- Maryjo, proszę Cię, prowadź nas do Jezusa. Tobie, Maryjo, powierzam moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, moją rodzinę i bliskich, tych którzy nas prosili o modlitwę i tych, którym obiecaliśmy modlitwę, za przyjaciół i nieprzyjaciół. Maryjo, przyjdź z pokojem, wiarą, nadzieją i miłością do naszych serc.
- Kochana Matko, pod Twa opiekę oddaję moją rodzinę i bliskich.
- Matko Nieustającej Pomocy, proszę, pomóż Kasi. Ulżyj jej w cierpieniu. Uproś jej łaskę zdrowia.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, pomóż nam.
- Matko Boża, dziękuje Tobie za wszystko i proszę, weź nas pod swą opiekę.
- Panie Boże, proszę, pomóż.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci nienarodzone, chorych.
- Jezu, ulituj się nad nami grzesznymi, wskaż właściwa drogę.
- Matko, chroń nas przed zgubą.
- Kocham Ciebie, Matko. Dziękuje za wszystko i prowadź nas do Syna.
- Matko Najukochańsza, otul płaszczem swej opieki moją rodzinę, odsuń od nas całe zło tego świata i złych ludzi, prowadź nas do Boga Ojca w niebie.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- O radość Nieba dla zmarłej Mamy Piotra.
- W intencji śp. Sławomira.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .