„Majówka ze Sługą Bożym” – 21 maja


Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła


- Watykan


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
Matkę Syna Bożego, Odkupiciela świata, żywo obchodzi to wszystko, co łączy się z Jezusem Chrystusem. A cóż bliższego Panu Jezusowi od Kościoła świętego, który założył, Krwią swą oczyścił, który stał się Jego tajemniczym Ciałem? Opieka, jaką Maryja darzyła Jezusa Chrystusa w ciągu trzydziestu trzech lat Jego życia na ziemi, teraz rozciąga się na dzieło Jego, na Kościół święty, w którym Pan Jezus przedłuża swe życie: modli się, naucza, ponawia swą Ofiarę, odpuszcza grzechy, uświęca dusze za pośrednictwem swych sług i zastępców – kapłanów. Matka Najświętsza bierze udział w każdym przeżyciu Kościoła Chrystusowego. Jeśli duchem przestąpimy progi Kościoła triumfującego, spotkamy tam rzeszę wybrańców Bożych, uwielbiających Najwyższego Pana i Najświętszą Matkę, Królową wszystkich Świętych, której opiece zawdzięczają swe wyniesienie i szczęście bez miary. Jeśli przeniesiemy się do Kościoła cierpiącego, przekonamy się, że święte dusze czyśćcowe, wypłacając się sprawiedliwości Bożej aż do ostatniego pieniążka, całą nadzieję pokładają w opiece Maryi. Jeśli ogarniemy myślą dzieje Kościoła walczącego na ziemi znowu spotkamy się z dowodami troskliwej opieki Maryi. Wśród burz dziejowych, wstrząsających łodzią Kościoła, najwyżsi jego sternicy – Papieże uciekają się o pomoc Maryi. I nie doznają zawodu. Przeciwne wiatry uciszają się, wzburzone fale opadają, złowrogie chmury znikają. Kościół Chrystusowy zwycięża złe moce i z powagą pełni nadziemskie posłannictwo” („Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 299).
Maryja – z woli Chrystusa – na wzgórzu Golgoty przyjęła rodzący się Kościół pod swoją matczyną opiekę. Później trwała z młodym Kościołem na modlitwie w Wieczerniku, oczekując na Dary Ducha Świętego. Jej matczyna obecność w Wieczerniku była potrzebna Apostołom. Jej matczyna opieka jest dziś potrzebna nam wszystkim, którzy odnajdujemy siebie w osobie umiłowanego Ucznia. Wpatrując się w postać Maryi – Matki Kościoła prośmy dziś w intencji wszystkich ochrzczonych, w intencji wszystkich Jej dzieci i wołajmy do Niej:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko Kościoła,                              módl się za nami.
Panno łaskawa,
Przybytku Ducha Świętego,
Wieżo Dawidowa,
Królowo Apostołów,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:

Matko Kościoła, najściślej zjednoczona z Jezusem Chrystusem
w Jego cierpieniach i w niebiańskiej chwale,
prowadź nas swym promiennym przykładem w pielgrzymce wiary”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- Proszę o dary Ducha Świętego. O światło i odwagę pójścia za Jego natchnieniami. O przemianę mojej rodziny. Duchu Święty, tchnij i działaj, jak tylko chcesz. Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami. Maryjo, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie. Basia.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, miej moją rodzinę w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił, proszę o pomoc w wyjściu z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- O wiarę i nawrócenie moich dzieciJezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mateczko, proszę, nawrócić mego męża i dzieci, by wrócili do Ciebie.
- Matko Boża, proszę, pomóż nam. Ty wiesz.
- Mateczko Ukochana, dziękuję Tobie za wszystko i proszę prowadź mnie i moją rodzinę oraz znajomych do Boga.
 - Mateczko Boża, proszę, pomóż Agnieszce odzyskać pieniądze, które pożyczyła.
- Mateczko, weź pod swą opiekę dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Mateczko Boża, proszę, wstaw się u Syna Bożego Jezusa Chrystusa za nami grzesznymi.
- Matko Boża, proszę, uzdrów moje ciało i duszę. Dodaj siły, by iść dalej.
- Mateczko, proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich oraz wszystkich chorych, ulżyj im w cierpieniu.
- Mateczko Ukochana, kocham Ciebie. Prowadź mnie, uchroń od wszelkiego zła.
- Pod Twą opiekę, Mateczko, oddaję moją rodzinę, bliskich, znajomych.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.

Dziś święto Matki Kościoła – drugi dzień Zielonych Świąt.
Zapraszamy do odczytania wczorajszej Ewangelii
ze Sługą Bożym bp. Piotrem Gołębiowskim.
Wystarczy, że klikniesz TUTAJ.

Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Duch Święty zstąpił!


„Już 10. dzień rozpoczął się od chwili, gdy apostołowie weszli do Wieczernika, aby wśród skupienia i modlitwy przygotować się na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, obiecanego im przez Jezusa Chrystusa. Ledwie zaświtał poranek niedzieli Pięćdziesiątnicy, przypominający, że 50 dni upływa od Zmartwychwstania Pańskiego, apostołowie z nowym zapałem zabrali się do rozważania tajemnic życia Chrystusowego i do modlitwy serdecznej. Coraz żywiej pragnęli, coraz tęskniej oczekiwali Ducha Świętego. Nie zawiódł Pan Jezus swych uczniów, dotrzymał wiernie swojej obietnicy,

„Majówka ze Sługą Bożym” – 19 maja


Matka Boża Loretańska


- Loretto


Księga wdzięcznością pisana


 

Nie wątpię, że Ojcze Diecezji, cieszysz się chwałą nieba…

 


Kontynuujemy publikację wybranych wpisów osób nawiedzających grób Sługi Bożego bp. Piotra.

Nie wątpię, że Ojcze Diecezji, cieszysz się chwałą nieba. Spraw swoim wstawiennictwem u Boga, aby Twa troska o kościół pofranciszkański w Zawichoście została rozwiązana pozytywnie. Obudź sumienie tych, którzy w bieżącym roku sprawie odbudowy wyrządzili krzywdę, o której Ty wiesz najlepiej.
Proboszcz Parafii Zawichost

22 VIII 1984 r.
*          *          *