Nie ma śladu po nowotworze!„Duch modlitwy niech nas ożywia i towarzyszy nam zawsze”


                                                                   Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski

Zamieszczamy dziś nadesłany do nas list z podziękowaniem za łaskę otrzymaną za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Zapraszamy Wszystkich do dziękczynienia Panu Bogu!

Szczęść Boże!  W styczniu br. u 80-letniej mamy mojego męża zdiagnozowano raka prawej piersi. Zalecono chemioterapię, która bardzo osłabiła mamę. 8 maja zaplanowano mastektomię i usunięcie węzłów chłonnych. Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Piotra  prosiliśmy o szczęśliwy przebieg operacji i łaskę zdrowia. Operacja przebiegła bez żadnych powikłań, rany goiły się bardzo szybko. Dokładnie 8 czerwca br. lekarz onkolog ze zdziwieniem odniósł się do wyników badań: "Nie ma śladu po nowotworze". Wierzymy, że to wielka łaska za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra. Dziękujemy wszystkim za modlitwę.                                                                                                                                                                                                                                                            Beata i Jarosław

12 czerwca 2018 r.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Myśl na dziś:


19 czerwca 2018 r.

Jubileusz Diecezji Sandomierskiej

www.sandomierz.eparafia.pl

W tych dniach diecezja sandomierska świętuje 200-lecie swego istnienia. W ciągu tych dwóch wieków, 13 lat kierował nią Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski. On też 50 lat temu przygotował i przeprowadził jubileusz 150-lecia diecezji. Poniżej przytaczamy w całości Odezwę, jaką z tej okazji skierował do swych diecezjan w 1968 r.

Odezwa z okazji 150-lecia diecezji sandomierskiej
i Dni Maryjnych w 1968 r.

Umiłowany Ludu Boży Diecezji Sandomierskiej,
Bracia Kapłani i Katolicy świeccy. 

Papież Pius VII mocą bulli Ex imposita Nobis, ogłoszonej 30 czerwca 1818 r., utworzył diecezję sandomierską. 150 lat upływa w roku bieżącym od tej chwili.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, pomóż!„Gorąco Wam życzę zdrowia i przypływu nowych sił, według zamiarów Bożych, pokoju ducha, radości serca i mocy Ducha Świętego, czułej opieki Matki Najświętszej, Pocieszycielki strapionych”.
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

Otrzymaliśmy prośbę o modlitwę i prosimy o nią Wszystkich:

Biskupie Piotrze, wyproś u Boga łaskę zdrowia dla Łukasza.

Idziemy jego śladami

(www.katedra.radom.pl)

Jedyna taka Katedra! 

(11 czerwca 1962 r.)Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski 11 czerwca 1962 r. dokonał uroczystej konsekracji kościoła pod wezwaniem Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu i ołtarza głównego. Pisał wówczas, że kościół ten „czekał na swój chrzest przeszło 50 lat”.
19 lat później – już po śmierci bp. Piotra Gołębiowskiego – kościół ten został podniesiony do rangi konkatedry, a 30 lat po konsekracji, 25 marca 1992 r., stał się katedrą nowo utworzonej diecezji radomskiej. W ten sposób dzisiejsza katedra radomska jest jedyną katedrą, którą konsekrował Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski.
W protokole z przeprowadzanej w 1962 r. wizytacji pasterskiej parafii pod wezwaniem Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu Sługa Boży pisał:

Dziękujemy i wciąż zapraszamy!


Dziękujemy Wszystkim za odwiedziny naszej strony
w dniu 116. urodzin Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego.

Dziękujemy też za wszelkie miłe słowa i komentarze.

Zapraszamy zawsze bardzo serdecznie na naszą stronę
i na profil na Facebooku: www.facebook.com/bppiotrgolebiowski .
(Ten profil da się lubić!)

Tych, którzy jeszcze nie byli na urodzinach Sługi Bożego,
wciąż zapraszamy.
Kliknij TUTAJ!

Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Burzmy panowanie szatana, budujmy Królestwo Boże!

 
„Tłumy z podziwem uwielbiały moc i dobroć Jezusa. Dziwi nas natomiast, że w umysłach faryzeuszy mógł powstać złośliwy, a przy tym ciężko krzywdzący Chrystusa bluźnierczy zarzut, jakoby mocą czartowską wyrzucał szatana. Chrystus, który swą Boską mądrością przenika skrytości serc, odpowiada na tajemne myśli wrogów. […] Chrystus każe patrzeć na owoce swej działalności. Jakże one niepodobne do skutków postępowania szatana! Chrystus i szatan – to dwa wrogie, ścierające się ze sobą obozy. Szatan występuje zawsze przeciwko Chrystusowi i Jego świętej sprawie. Szatan rozprasza i rozbija tych, których Chrystus łączy i jednoczy. […]

Witaj na urodzinach Sługi Bożego!


Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski
urodził się w Jedlińsku 116 lat temu – 10 czerwca 1902 r.
Rodzicami jego byli Jan i Helena z domu Piątek


      J a k i   d a ć   p r e z e n t   u r o d z i n o w y ? !