Majówka ze Sługą Bożym – 29 V

(Archiwum Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu)

Matka Boża Bolesna – SulisławiceRozważanie:
Pan Bóg tak bardzo pragnie naszej świętości i podobieństwa do Jezusa Chrystusa… Aby w nam w tym dopomóc, daje nam za przykład Najświętszą Maryję Pannę. Wzór to ludzki – bo Maryja należy do istot stworzonych, jest człowiekiem, jak my. Wzór pewny, niezawodny – bo Maryja stanowi najwierniejszy obraz Jezusa Chrystusa. Wzór nam dostępny, bliski, serdeczny – bo Maryja jest Matką naszą. Od matki ziemskiej, bez wysiłku nauczyłeś się mowy, pacierza, szacunku dla pracy, miłości ludzkiej, a może… niepostrzeżenie zaciągnąłeś również jaką wadę. Czyż obcowanie z Matką Niebieską miałoby na twą duszę mniejszy wpływ wywierać? – Poddaj się temu wpływowi bez obawy, bez zastrzeżeń. Od Maryi przejmiesz tylko to, co szlachetne, piękne, święte. Ona Mistrzynią wszystkich cnót życia chrześcijańskiego. Na dobry przykład matki każdy jest wrażliwy. […] W tym tkwi sekret oddziaływania Maryi na duszę wszystkich ludzi, że Ona – najchwalebniejszą Matką naszą, a my Jej dziećmi. Wszyscy przeto za przykładem Przenajświętszej Matki podążajmy drogą cnót Jej przedziwnych”.
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
„Kółko Różańcowe” 38(1947), s. 34-35
Pomyślmy dzisiaj o roli Matki Bożej w naszym życiu – ileż Jej zawdzięczamy! Wspomnijmy Jej wizerunek czy figurę z rodzinnego domu, pierwsze modlitwy do Niej i formy pobożności. Przywołajmy też te chwile i wydarzenia, w których doświadczyliśmy szczególnej pomocy Matki Bożej. Nigdy nie zostawiła nas samych. Niech wdzięczność stanie się dziś mocno obecna w naszych sercach za Dar Matki Bożej. Wpatrując się w Sulisławski Obraz, tak bardzo bliski Słudze Bożemu bp. Piotrowi Gołębiowskiemu, z dziecięcą miłością wołajmy do Matki Bożej.
Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka, który zachęcał nas do odmawiania w maju modlitwy różańcowej, rozważmy teraz tajemnicę Dźwigania krzyża przez Pana Jezusa:
„Przedziwna woń ofiary Chrystusowej działa na szlachetne serca i pociąga je na wyżyny miłości Bożej za cenę osobistych wyrzeczeń i poświęceń. Śladami Chrystusa Pana, dźwigającego krzyż, podążają szeregi ludzi wszystkich stanów i zawodów, poczytując sobie za szczęście, że mogą «dla Imienia Jezusowego zelżywość cierpieć» (Dz 5,41)” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Ojcze nasz…
10 x Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Matko Miłosierdzia,                     módl się za nami.
Matko przedziwna,
Panno można,
Przybytku Ducha Świętego,
Królowo Męczenników,
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- Sługo Boży biskupie Piotrze, błogosław Annie w dniu urodzin. Obdarz ją siłą po śmierci ojca i brata.
- Sługo Boży, który byłeś wychowawcą i ojcem kapłanów, proszę Cię niech księża obchodzący dziś swe rocznice święceń kapłańskich będą kapłanami na wzór Serca Jezusowego.
- O miłosierdzie Boże dla mnie.
- Sługo Boży biskupie Piotrze, dziękuję za to, że od lat mnie wspomagasz Twą pomocą. Proszę, módl się wciąż za mną, zwłaszcza wtedy, gdy zaczynam się gubić…
- O potrzebne siły dla ks. Wojtka.
- O łaskę zdrowia dla mamy s. Rosarii.
- O zdrowie dla Mirka, przebywającego w szpitalu.
- Błagam o ratunek i o szybką pomoc w bardzo trudnej dla mnie sytuacji oraz uzdrowienie i ulgę w ciężkiej chorobie i o łaskę dalszego życia. Już brak mi sił, już naprawdę nie wytrzymam tak dłużej... Chyba tylko cud może mnie ocalić... Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij, bo ja nie mam już nawet nadziei, ani nie widzę dla siebie szans... Tak bardzo się boję... Przenajświętsza Panienko, wstaw się za mną i ulituj się...
- Sługo Boży, wyproś łaskę jak najlepszego przygotowania się do święceń kapłańskich diakonom przezywającym teraz rekolekcje. Wspieraj ich też swą modlitwą, by byli świętymi księżmi.
- Sługo Boży bp. Piotrze, wyproś łaskę nawrócenia człowiekowi, który od lat pluje na Kościół Boży. Niech doświadczy on miłosierdzia Bożego...
- Sługo Boży Biskupie Piotrze, pomóż uratować małżeństwo Adama…
- W intencji Cezarego – o nawrócenie.
- Sługo Boży, proszę, wstawiaj się za mną u Miłosiernego Boga.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku: 
www.facebook.com/pg/bppiotrgolebiowski

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Majówka ze Sługą Bożym – 28 V (WEJDŹ).
2) Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: Co Papież powiedział o bp. Piotrze odwiedzającym go księżom? (WEJDŹ).
3) Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: Papieskie wspomnienie biskupa – „dobrego Pasterza” (WEJDŹ).
4) Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: Papież błogosławiący epitafium (WEJDŹ).
5) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Chwilami się wydaje, że Zbawiciel opuścił swą Oblubienicę (WEJDŹ).
6) Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: Biskup „otaczany wdzięczną pamięcią oraz czcią kapłanów i wiernych” (WEJDŹ).
7) Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: Był tuż obok, w czasie wołania o Ducha Świętego (WEJDŹ).
8) Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: O tym, jak papież podsumował represje komunistów wobec biskupa  (WEJDŹ).
9) Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: Wspomnienie wywołujące papieskie wzruszenie (WEJDŹ).

Majówka ze Sługą Bożym – 28 V


 

Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – Piekary ŚląskieRozważanie:
„Na nikim nie spełniły się w tym stopniu, jak na Maryi, słowa z proroczego hymnu Zachariasza: «iż bez lęku służyć Mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze» (por. Łk 1,74-75). Życie Maryi to nieprzerwany łańcuch wiernej służby Bożej – to ustawiczny wzrost w świątobliwości i sprawiedliwości w oczach Bożych. Dlatego w liturgii nazywamy Matkę Najświętszą zwierciadłem bez skazy, zwierciadłem sprawiedliwości. […]
Matka Najświętsza, wolna od wszelkiej skazy samolubstwa, nigdy nie była powodem niepokoju w obcowaniu z bliźnimi. Pod wpływem światła Bożego rozumiała, jak nikt inny, godność i szczytne powołanie człowieka. Dla każdego żywiła głęboki szacunek. Czuwała, by nikt w jej otoczeniu nie doznał krzywdy, przykrości. Z ust Maryi nigdy nie wyszły słowa zbyt surowe, potępiające bliźniego. Ze skarbu dobrego swego serca dobywała zawsze życzliwe, przyjazne dla bliźnich uczucia i słowa. Kwas nieszczerości i obłudy w niczym nie zakaził współżycia Maryi z ludźmi. Duch prawdy i prostoty zaprawiał Jej postępowanie ewangeliczną wonią. […]
Szlachetność Maryi wzywa nas do zachowania sprawiedliwości w pożyciu z bliźnimi. Matka Najświętsza przykładem zaleca nakaz św. Pawła: «Oddajcie każdemu to, mu się należy» (Rz 13,7).
Jakże nam potrzeba tego upomnienia! Przyglądając się współżyciu ludzi ze sobą, zauważamy rażący brak poszanowania godności i praw bliźniego. Co jest tego powodem? Niezawodnie niskie skłonności, ukryte na dnie serca ludzkiego, żądza użycia przyjemności, samolubna miłość siebie, połączona z twardą obojętnością dla drugich. Pilną przeto sprawą jest wychowanie prawego, szlachetnego człowieka […].
Myśl nasza biegnie do stóp Matki Najświętszej. Ona jest najlepszą wychowawczynią nowego człowieka, który stworzony jest w sprawiedliwości i świętości prawdy. […]
Miejmy żywe odczucie obecności Bożej: Pan Bóg zawsze i wszędzie mnie widzi. Chcę być przeto sprawiedliwym względem ludzi, szanować ich godność i prawa. Wiem, że to mnie zbliży do Matki Najświętszej, a przez Nią do Serca Bożego”
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
„Kółko Różańcowe” 40(1949), s. 163-164

Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: Co Papież powiedział o bp. Piotrze odwiedzającym go księżom?

Przed obrazem Matki Bożej idzie kard. Karol Wojtyła, pierwszy z biskupów niosących obraz - bp Piotr Gołębiowski, za obrazem idzie kard. Stefan Wyszyński (Archiwum Diecezji Radomskiej)


Co Papież powiedział o bp. Piotrze

odwiedzającym go księżom?


Wśród wielu wspomnień, które kryją się w sercach osób, którzy spotykały się z Janem Pawłem II, znajdują się także rozmowy, w których wspominano Sługę Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.

Dziś przywołujemy dwa takie wspomnienia:

Majówka ze Sługą Bożym – 27 V


 

Matka Pięknej Miłości – SkrzyńskoKrótkie rozważanie:
„Kościół święty […] stosuje do Maryi zaszczytny tytuł Matki Pięknej Miłości. Nie tylko dlatego, że Maryja góruje miłością nad ludźmi i aniołami, ale ponadto dlatego, że Matka Najświętsza, na wskroś przeniknięta Miłością Bożą rodzi ją w duszach ludzkich, które zbliżają się do Niepokalanej Dziewicy – Matki Syna Bożego. Jakże szlachetny i silny wpływ wywiera Maryja potęgą Miłości Bożej na swego Przeczystego Oblubieńca, św. Józefa, na czułą duszę św. Jana Ewangelisty, na innych Apostołów oraz na pierwszych Wyznawców Chrystusowych, którzy mieli szczęście oglądać słodkie oblicze Maryi, słyszeć Jej głos, wchłaniać Chrystusową woń Jej cnót. Życiorysy Świętych Pańskich wyraźnie pouczają, że duchowe obcowanie z Maryją kształtuje w sercu to, co największe w człowieku: Miłość Bożą. […] I tobie Maryja okaże się Matką Pięknej Miłości […]. Ale proś o to Maryję gorąco dla siebie i dla bliźnich w modlitwie różańcowej. Szepcząc słowa Pozdrowienia Anielskiego, zatapiając się w rozważaniu tajemnic różańcowych, odczujesz w swym sercu iskrę Miłości Bożej. Iskra ta nie zgaśnie w tobie, bo Maryja ją podtrzyma i przemieni w płomień, który swym żarem ogrzeje twą duszę i udzieli się drugim. Siłą Miłości Bożej podbijać będziesz Chrystusowi Panu serca tych, którzy żyją z dala od Niego. Przy boku Maryi staniesz się apostołem Miłości!”.
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
„Kółko Różańcowe” 40(1949), s. 70-71

Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: Papieskie wspomnienie biskupa – „dobrego Pasterza”

www.sandomierz.gosc.pl

 

 Papieskie wspomnienie biskupa  – „dobrego Pasterza”


Podczas wizyty w Sandomierzu, 12 czerwca 1999 r. Jan Paweł II w homilii powiedział między innymi: