Najważniejsze jest zbawienie1. Chrystus Pan tak woła dziś do nas:
"Nie troskajcie się niczym zbytnio",
bowiem całe zastępy ludzi
z lękiem patrzą na swoją przyszłość.
Brak pokoju dosięga wielu,
którzy nie chcą zaufać Bogu
i pytają: Co będzie z nami?
ulegając niepokojowi.

2. Sam Pan Jezus zachęca wszystkich
do starania się o pomyślność
i do pracy w pocie i znoju,
by zapewnić dostatnią przyszłość.
Ale także gorąco prosi,
aby szukać Królestwa Boga
oraz Jego Sprawiedliwości;
wtedy ucieknie wszelka trwoga.

Rzymskimi drogami ze Sługą Bożym Biskupem PiotremJedlińsk przy grobie św. Jana Pawła II z modlitwą o beatyfikacjęŚwiętując czwartą rocznicę wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową, 13 marca, grupa 67. pielgrzymów z parafii Jedlińsk wraz z ks. Tomaszem Orłowskim zgromadziła się przy grobie św. Jana Pawła II. O godz. 8.00 podczas Mszy świętej pod przewodnictwem ks. prał. Alberta Warso, wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego Sł. B. Bp. Piotra Gołębiowskiego, wspólnota pielgrzymkowa modliła się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego – swojego Rodaka.
Było to dziękczynienie Panu Bogu za osoby dwóch Wielkich Polaków: św. Jana Pawła II i Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego, o czym w homilii powiedział Ks. Prałat. Ukazał on również wzajemne relacje Kard. Karola Wojtyły, a później Jana Pawła II, ze Sługą Bożym.
Podczas dziewięciodniowej pielgrzymki do Włoch, uczestnicy odprawiali nowennę za przyczyną Sługi Bożego Bp. Piotra. Także podczas każdej Mszy świętej i modlitwy różańcowej pielgrzymom towarzyszyła intencja o rychłą beatyfikację Sługi Bożego.
Ks. Tomasz Orłowski
  
To było wielkie, niezapomniane przeżycie. Wspaniała Pielgrzymka. Spełniło się jedno z naszych małżeńskich pragnień. Ja byłam na podobnej pielgrzymce, ale dawno - dwanaście lat temu; a teraz na wszystko spojrzałam innym wzrokiem. Myślę, że to czas pomaga, by nasza świadomość mogła się coraz bardziej sycić cudem stworzenia, pięknem istnienia i możliwością obcowania z tym wszystkim, co człowiek potrafił wykonać na Chwałę Bożą!
Było nam dobrze, prawie wszyscy znajomi, życzliwi, serdeczni. Nikt niczego nie kwestionował. To bardzo ważne w prawie siedemdziesięcioosobowej grupie, której przewodził ks. Tomasz Orłowski, wikariusz z Jedlińska. Potrafił on czuwać, by czas pielgrzymowania przebiegał w religijnym duchu. Wszyscy mieliśmy przygotowane broszurki z „Godzinkami” i książeczki „Ani dnia bez modlitwy. Modlitwa ze Sługą Bożym Biskupem Piotrem Gołębiowskim”.
U schyłku każdego dnia – zwykle po modlitwie różańcowej – wszyscy uczestnicy pielgrzymki polecali swoje prośby w nowennie za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego.
A ja, jak zwykle, wczoraj byłam na próbie chóru, i znów miałam przed oczyma w naszej salce portret Sługi Bożego Biskupa Piotra… Kiedy popatrzyłam w Jego dobre, spokojne oczy, w głębi duszy pomyślałam: „Może to za TWOJĄ przyczyną, Sługo Boży Biskupie Piotrze, tak wiele mogło się stać moim udziałem…”. 
Bożena i Bernard CieślakowieOdczytując Ewangelię ze Sługą BożymDobry i miłosierny Jezus z wielkimi łaskami przechodzi


„Zachowanie się niewidomego żebraka uczy nas, jak odnosić się względem przechodzącego obok nas Chrystusa Pana. Bo Jezus Chrystus od czasu do czasu zjawia się przed każdą duszą, ofiarując jej swe obfite łaski, wołając do niej: «Pójdź za mną». […] Pokutny nastrój Kościoła w tym okresie mówi nam, że coś wielkiego się dzieje, że dobry i miłosierny Jezus z wielkimi łaskami przechodzi, aby ratować grzesznych, koić znękanych, krzepić słabych, a sprawiedliwych podnosić na wyższe szczeble świętości.
Nie prześpijmy tak ważnej chwili, może to już po raz ostatni Chrystus Pan obok nas przechodzić będzie, może już następnego Wielkiego Postu nie doczekamy. Pomyślmy już teraz, jak spędzić czas Wielkiego Postu, aby posłużył ku uświęceniu i pokojowi dusz naszych.
Dwóch rzeczy z naszej strony potrzeba: modlitwy i pokuty. Podczas Wielkiego Postu módlmy się więcej i gorliwiej niż dotąd, zatapiajmy się chętnie w rozważaniu Męki Pańskiej, a za przykładem niewidomego wołajmy często: «Panie, spraw, abym przejrzał», abym poznał ogrom miłosierdzia Twego oraz odczuł złość grzechów moich. Oprócz modlitwy stosujmy w życiu pokutę, zachowując przepisy Kościoła o poście, wyrzekając się nawet dozwolonych przyjemności, a przede wszystkim oczyśćmy dusze ku chwale Pana Boga i ku uszczęśliwieniu naszemu.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 4(1934) nr 7, s. 2
26 III 2017 r.


Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym

Fot. s. Aleksandra Nowak


Ta niepojęta tajemnica dokonała się za pośrednictwem Maryi


„Pan Bóg umiłował człowieka. Stworzenie i sługę – Najwyższy podniósł do godności swego przyjaciela i dziecka. Gdy człowiek sprzeniewierzył się Bogu, nie wyczerpała się miłość Boża, lecz zajaśniała nowym blaskiem.

Poprzyj Twoją modlitwą nasze intencje


„Jezus Chrystus nie tylko w nauczaniu głosił, że Pan Bóg jest nieskończenie dobry i miłosierny, lecz w swojej Osobie i w działaniu ukazał najwyraźniejszy obraz Miłosierdzia Bożego.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski

Za wstawiennictwem Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego módlmy się w nadesłanych intencjach: