Sobotni promień słońca„Listopad – miesiąc zmarłych przenosi myśl naszą do czyśćca i ukazuje rzeszę dusz, które wypłacają swe długi sprawiedliwości Bożej. […]
Dusze biedne, bo nie mogą zdobywać zasług, ani przyspieszyć choćby o godzinę czasu swego wyzwolenia. […]
Jest wszakże jedno serce, które najczulszą miłością ogarnia wszystkie dusze czyśćcowe i każdą z osobna. To – Niepokalane Serce Maryi. Czyż może matka zapomnieć o dziecku swoim, zwłaszcza o dziecku, które cierpi i oczekuje pomocy? A choćby matka ziemska zapomniała – Matka Niebieska nigdy nie będzie obojętną dla swych duchowych dzieci, pogrążonych w otchłani cierpienia.
Ona lituje się nad duszami czyśćcowymi, bo rozumie ich palącą tęsknotę za posiadaniem najwyższego szczęścia – za Bogiem. Czyż sama nie tęskniła za swym Umiłowanym Synem po Jego Wniebowstąpieniu, gdy w osamotnieniu odbywała uciążliwą pielgrzymkę na ziemi?
Maryja pragnie, aby co prędzej otworzyły się bramy niebios dla dusz czyśćcowych. Tyle Ją ku temu skłania powodów! I żądza większej chwały Bożej i macierzyńskie pragnienie szczęścia dla swych dzieci, tak bardzo umiłowanych, i osobista radość z jednej duszy dla nieba zdobytej. Swą pieczę o dusze czyśćcowe wyraża Matka Najświętsza w modlitwach, jakie zanosi przed tron Najwyższego Pana za tymi, którzy muszą przejść bolesne oczyszczenie, zanim wejdą do miejsca ochłody, światła i pokoju.
Kościół święty wielką ufność pokłada w orędownictwie Maryi na korzyść dusz czyśćcowych. […] Pogrzebowe modły liturgiczne nad otwartym grobem kończą się maryjną antyfoną: «Salve Regina – Witaj Królowo». W rzewnej pieśni polecamy duszę zmarłego opiece Tej, która jest Matką Miłosierdzia, życiem słodyczy i nadzieją naszą. Prosimy Ją, aby Swe miłosierne oczy raczyła zwrócić na to biedne dziecię swoje, które cierpi męki czyśćca, oraz by co prędzej mu okazała Jezusa, błogosławiony owoc żywota swego.
Kościół święty zapewnia, że szczególną opieką Maryi cieszą się te dusze w czyśćcu, które z dziecięcą ufnością czciły Ją i kochały na ziemi. […]
Mamy jeszcze jeden łatwy sposób do pozyskania szczególnej łaskawości Maryi: wspomaganie razem z Nią dusz czyśćcowych. Ona tej naszej współpracy gorąco pragnie w dziele ratowania cierpiących członków Chrystusowych. Zatem z Maryją i przez Maryję ofiarujmy Ojcu Przedwiecznemu za zmarłych braci naszych Msze święte i Komunie święte, modlitwy, jałmużny, umartwienia oraz inne dobre uczynki. Nie zapominajmy o wielkiej wartości modlitwy różańcowej, którą wraz z odpustami często ofiarujmy za Kościół, umiłowaną cząstkę Królestwa Maryi.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski
Sługa Boży bp Piotr wielokrotnie odprowadzał zmarłych na miejsce wiecznego odpoczynku. Modlił się o ich wieczne szczęście. Sam zakończył swą ziemską pielgrzymkę w Dniu Zadusznym, kilka chwil po spożyciu Ciała i Krwi Chrystusa. Eucharystia stała się dla niego Pokarmem na drogę do Nieba. Zachęceni przez niego módlmy się dziś w intencji dusz cierpiących w czyśćcu o to, by jak najszybciej mogli dostąpić łaski przebywania z Bogiem w Niebie:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu i wraz ze Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołajmy:
Do pełnego udziału w Najświętszej Ofierze Chrystusa i całego Kościoła prowadzi nas i zbliża wielka Wynagrodzicielka nasza przed Bogiem, Maryja, która najpełniej uczestniczyła w męce, śmierci i chwalebnym zmartwychwstaniu Jezusa, Nieśmiertelnego Króla wieków. Święta Maryjo, Matko Boża i umiłowana Matko nasza, módl się za nami grzesznymi…”.
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

18 listopada 2017 r.

Prośby o modlitwę…W piątek świadkowie śmierci Jezusa Chrystusa nie zrozumieli, dlaczego Ten, który wskrzeszał umarłych, samego siebie nie uwolnił od śmierci. Czyżby śmierć górowała nad potęgą Jezusa Chrystusa? W niedzielę z rana okazało się, że nie śmierć ma władzę nad Chrystusem Panem, ale Chrystus Pan nad śmiercią”.
Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski

Z Maryją w herbieMatka Miłosierdzia


„Spośród wielu tytułów i nazw, jakie nadajemy Najświętszej Maryi Pannie, najmilej dla naszego ucha i serca brzmi wezwanie: Matka Miłosierdzia. […]
Najwyższy Pan ukształtował Jej macierzyńskie serce na wzór najmiłosierniejszego Serca Boskiego Zbawcy, a w Jej rękach niepokalanych złożył skarby zmiłowań swoich. Do Niej przeto uciekajmy się we wszystkich troskach swoich. Maryi powierzaj wszystko, co cię obchodzi, co trwoży, co boli. Matka Najświętsza nikim i niczym nie gardzi. Jako Matka najczulsza chce wniknąć w drobiazgi codziennego życia twego, by nim pokierować dla dobra twej duszy.

Myśli na dziś:„Siłą nauki i łaski działa Kościół w duszach ludzkich mimo oporu z ich strony. Nawróceń nigdy nie brak w Kościele. A dusze wybrane, poddając się wpływom Kościoła, dźwigają się na coraz wyższy szczebel uświęcenia, a w ostatnich czasach nie mniej niż w odległej przeszłości, czego dowodzi wielka liczba świętych ostatnich wieków. Bądźmy szczęśliwi i dumni, że należymy do rzymskokatolickiego Kościoła!”

 Sł. B. bp Piotr Gołębiowski


Zapraszamy do modlitwy za przyczyną
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.


Pielgrzymka do grobu sługi BożegoKapłańska modlitwa przy grobie świątobliwego PasterzaW sobotę 4 listopada 2017 r. księża diecezji radomskiej pielgrzymowali do grobu Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Mszy świętej w katedrze sandomierskiej przewodniczył bp Henryk Tomasik, Biskup Radomski, a homilię wygłosił ks. Albert Warso, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Po Mszy świętej uczestniczy liturgii zeszli do podziemi katedry, gdzie – przy grobie Sługi Bożego – bp Henryk Tomasik poprowadził modlitwę o rychłą jego beatyfikację.
Dziękujemy ks. Zbigniewowi Niemirskiemu („Ave. Gość Radomski”), ks. Stanisławowi Piekielnikowi (Portal Diecezji Radomskiej), pani Monice Nowakowskiej i panu Radosławowi Mizerze (Radio Plus Radom) za relacje z Sandomierza.
Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z tamtego dnia modlitwy:

Modlitwa Kościoła sandomierskiego

Fot. Ks. Tomasz Lis

2 listopada w podziemiach Katedry w Sandomierzu
modlili się biskupi, duchowieństwo i wierni świeccy. 

Poniżej zamieszczamy linki do informacji o tej modlitwie i tekst relacji.

Dziękujemy serdecznie Ks. Tomaszowi Lisowi.

Bp Tomasik wspomina bp. Gołębiowskiego: kochał, budował i cierpiał za Kościół

Kochał Kościół, budował Kościół i cierpiał za Kościół - powiedział bp Henryk Tomasik wspominając na antenie Radia Plus Radom bp. Piotra Gołębiowskiego. 2 listopada minęła 36. rocznica śmierci niezłomnego pasterza Kościoła sandomierskiego w trudnych czasach komunistycznych. Obecnie akta procesu beatyfikacyjnego znajdują się w Rzymie.

- Bp Piotr Gołębiowski cierpiał za Kościół - powiedział biskup Tomasik wspominając wydarzenia z Wierzbicy. Był to jeden jeden z najpoważniejszych konfliktów religijnych w powojennej Polsce, gdzie komunistyczne władze próbowały rozbić jedność parafii. - Kroniki milicyjne zanotowały takie wydarzenie: w czasie, gdy biskup Gołębiowski mówił, padały okrzyki: precz z biskupem, biskup kłamca i Judasz, rzucano kamienie. Biskup Piotr jednak nie przerwał przemówienia. Cierpiał za Kościół, aby zachować jedność. To umiłowanie Kościoła jest szczególnym drogowskazem i decyduje o aktualności sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego - powiedział bp Tomasik.