"Pan powstał z martwych"


1. Radość rozpiera dziś serc naszych rząd,
płynie z nich modlitwa przed Boży tron.
Przyczyną tego zmartwychwstania fakt -
Bożej mocy znak.

Ref. "Ten jest dzień, który uczynił Pan,
radujmy i weselmy się weń".

Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymPan wstał z grobu! Pan zwyciężył!


„Pan Jezus proroczo zapowiedział, że trzeciego dnia po śmierci zmartwychwstanie. Ale wypadki wielkotygodniowe tak oszołomiły uczniów Chrystusowych, iż o przepowiedni, dotyczącej cudu Zmartwychwstania, zapomnieli.
Nie mogli zrozumieć tego, co się stało i nie umieli dać pewnej odpowiedzi na pytanie: Czy w grobie wraz ze zwłokami Umęczonego Chrystusa nie zostało na zawsze pogrzebane Jego Królestwo? I naraz trzeciego dnia po pogrzebie, z brzaskiem niedzielnego poranka, rozchodzi się lotem błyskawicy wieść: Pan wstał z grobu! Pan zwyciężył. Zmartwychwstanie – to wielkie zwycięstwo Chrystusa Pana odniesione nad śmiercią i nas cierpieniami, – to zwycięstwo dzieła Chrystusowego, Jego Królestwa, które ogłosił i przyniósł światu. «Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, próżne przepowiadanie nasze, próżna jest wiara nasza.» A skoro Chrystus Pan swą mocą zmartwychwstał, jako przedtem przepowiedział, zatem pewną i bezpieczną jest Jego nauka, przez Apostołów, oraz ich następców nieprzerwanie aż dotąd w Kościele rzymskokatolickim głoszona, pewną wiara nasza święta. Doprowadzi nas ona do zwycięstwa, jeśli tylko z tej wiary żyć będziemy, strzegąc czystości sumienia przed śmiertelnym grzechem.”
Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 3(1933) nr 16, s. 2

16 IV 2017 r.

Sobotni promień słońca„Jak całe życie Chrystusa Pana było jednym krzyżem i męczeństwem, podobnie na całe życie Maryi padł cień krzyża i blask męczeństwa, bo Maryi od Jezusa odłączyć niepodobna. Do szczytu Jej cierpienia doszły tam, gdzie nastąpił szczyt ofiary Jezusa Chrystusa na Kalwarii: «Stała obok krzyża Jezusowego Matka Jego» (J 19,25). Tam razem z Jezusem składa wielką i świętą ofiarę z tego, co dla Niej najdroższe. Tam razem z Jezusem zdobywa dla nas prawo  do wszystkich łask Bożych. Tam została ogłoszona przez Jezusa Matką wszystkich ludzi: «Oto Matka twoja» (J 19,27)

Sł. B. bp Piotr Gołębiowski

Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym«Kłaniamy Ci się, Chryste…»


„Wielki Piątek – to dzień żałoby w Kościele. W świątyniach naszych w tym dniu nie odprawiają się Msze święte, tylko wśród modlitw i ceremonii kapłan spożywa Przenajświętszą Hostię, pokonsekrowaną dnia poprzedniego.

Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymChrystus został między nami i zostawił nam kapłanów


„W dniu Wielkiego Czwartku święcimy pamiątkę ustanowienia Najśw[iętszego] Sakramentu oraz Sakramentu Kapłaństwa – dlatego podczas Mszy św[iętej] rozbrzmiewa radość. Ale po skończeniu Najśw[iętszej] Ofiary i po przeniesieniu Chrystusa Pana do tzw. u nas ciemnicy, Kościół powraca do żałosnych rozważań cierpień Zbawcy świata.

Boże mój, Miłości moja


1. Panie, co tylko jest w niebie i na ziemi,
wszystko to Twoim się mieni.
Pragnę poświęcić się Tobie na ofiarę
i być dla Cię miłym darem.

2. Boże, w prostocie serca mego małego,
zechciej przyjąć sługę Twego.
Chcę zawsze być posłusznym Tobie przez wieki,
składać hołdy i podzięki.