Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymZmartwychwstanie – to wielkie zwycięstwo Chrystusa


„Pan Jezus proroczo zapowiedział, że trzeciego dnia po śmierci zmartwychwstanie. Ale wypadki wielkotygodniowe tak oszołomiły uczniów Chrystusowych, iż o przepowiedni, dotyczącej cudu Zmartwychwstania, zapomnieli.
Nie mogli zrozumieć tego, co się stało i nie umieli dać pewnej odpowiedzi na pytanie: Czy w grobie wraz ze zwłokami Umęczonego Chrystusa nie zostało na zawsze pogrzebane Jego Królestwo? I naraz trzeciego dnia po pogrzebie, z brzaskiem niedzielnego poranka, rozchodzi się lotem błyskawicy wieść: Pan wstał z grobu! Pan zwyciężył. Zmartwychwstanie – to wielkie zwycięstwo Chrystusa Pana odniesione nad śmiercią i nas cierpieniami, – to zwycięstwo dzieło Chrystusowego, Jego Królestwa, które ogłosił i przyniósł światu. «Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, próżne przepowiadanie nasze, próżna jest wiara nasza.» A skoro Chrystus Pan swą mocą zmartwychwstał, jako przedtem przepowiedział, zatem pewną i bezpieczną jest Jego nauka, przez Apostołów, oraz ich następców nieprzerwanie aż dotąd w Kościele rzymskokatolickim głoszona, pewną wiara nasza święta. Doprowadzi nas ona do zwycięstwa, jeśli tylko z tej wiary żyć będziemy, strzegąc czystości sumienia przed śmiertelnym grzechem.”
Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski
(„Siewca Prawdy” 3(1933) nr 16, s. 2)

15 IV 2018 r.

Zapraszamy też do wczorajszej wielkanocnej modlitwy z Matką Bożą!

Znajdziesz ją TUTAJ.

Sobotni promień słońcaCiesz się i wesel, Panno Maryjo

Jezusa – Maryja nosiła w swym przeczystym łonie. Karmiła mlekiem dziewiczych piersi. Tuliła do swego Niepokalanego Serca. Obsypywała pieszczotami. Wychowywała w zaciszu nazaretańskiego domu. Z Jezusem dzieliła radości i smutki. Towarzyszyła Mu w drodze na Kalwarię. Brała udział w Jego męce. Głęboko jak nikt inny przeżywała poniżenie i żałobę Wielkiego Piątku.
Czyż nie zdobyła przez to szczególnego prawa do radości Wielkiej Niedzieli? W czyim sercu żywszy oddźwięk wywołała radosna wieść: Jezus Chrystus zmartwychwstał? «O, ciesz się i wesel, Panno Maryjo, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie!».
Ewangelia święta nie mówi nic, jak Maryja przeżywała dzień Zmartwychwstania. Nie widzimy Jej wśród niewiast spieszących do grobu z wonnościami. Nie ma Jej w Wieczerniku w gronie strwożonych Apostołów. Dawna tradycja głosi, że zaraz po zmartwychwstaniu Jezus podążył z wielkanocnym pozdrowieniem do Najświętszej Matki. Chwilę ich spotkania serdecznie i tkliwie przedstawia pieśń wielkanocna. Zmartwychwstały Jezus mówi: «Napełniona bądź słodkości, Matko moja i radości. Po onej wielkiej żałości». Maryja odpowiada: «Witajże, Jezu najsłodszy, Synaczku mój najmilejszy. Pocieszenie wszelkiej duszy».
Ukazanie się Chrystusa Pana zmartwychwstałego Matce odpowiada dobroci Jego Najświętszego Serca.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski
Matko Boża, Radosna Królowo Nieba, pozdrawiamy Cię w tym sobotnim dniu okresu wielkanocnego. Czyż można wypowiedzieć Twoją radość płynącą z faktu pustego grobu? Dzielimy Twoją radość! Dzisiaj wielu ludzi przeżywa smutek. Wielu cierpi na depresję. Wielu jest przygniecionych trudnościami codzienności. Pozwól nam wszystkim na nowo odnaleźć udział w Twojej radości. Uproś nam dar radości i dopomagaj, abyśmy dzielili tę radość z tymi, których dzisiaj spotkamy.

                        Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
                        Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
                        Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
                        Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
„Wielka Wspomożycielko nasza, Maryjo, Matko Kościoła, najściślej zjednoczona z Jezusem Chrystusem w Jego cierpieniach i w niebiańskiej chwale, prowadź nas swym promiennym przykładem w pielgrzymce wiary”.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

14 kwietnia 2018 r.

Myśli na Wielki Tydzień:


„Idąc za myślą Kościoła świętego, powinniśmy w tych dniach oddawać się rozważaniu Męki Chrystusowej. Wprawdzie czyniliśmy to od Środy Popielcowej, gdy śpiewaliśmy wielkopostne pieśni, odprawialiśmy Drogę Krzyżową, braliśmy udział w Gorzkich Żalach. Teraz jednak myśli nasze niechaj jeszcze częściej wybiegają do zranionych stóp Ukrzyżowanego, a serca nasze niechaj Mu współczują w bólu i niech wynagradzają na grzechy ludzkie, które stały się przyczyną cierpień Niepokalanego Baranka.

Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Radość i smutek na przemian przebija z modlitw


„W dniu dzisiejszym obchodzi Kościół pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy. Ewangelia święta opisuje nam szczegółowo, w jakich okolicznościach odbywał się ten wjazd. […] W Mieście Świętym rozeszła się wieść, że Chrystus się zbliża. Z natchnienia Bożego wielka rzesza ludu wychodzi na Jego spotkanie. W radosnym uniesieniu starzy i młodzi zdejmują swe wierzchnie szaty, aby nimi usłać drogę, łamią gałązki oliwne, aby je rzucić pod stopy Zbawiciela. Z serc mnogiego ludu dobywają się okrzyki podziwu i uwielbienia na cześć Chrystusa Pana: «Hosanna Synowi Dawidowemu».

Sobotni promień słońca

Kościół parafialny w Jastrzębiu
„Jak całe życie Chrystusa Pana było jednym krzyżem i męczeństwem, podobnie na całe życie Maryi padł cień krzyża i blask męczeństwa, bo Maryi od Jezusa odłączyć niepodobna. Do szczytu Jej cierpienia doszły tam, gdzie nastąpił szczyt ofiary Jezusa Chrystusa na Kalwarii: «Stała obok krzyża Jezusowego Matka Jego» (J 19,25). Tam razem z Jezusem składa wielką i świętą ofiarę z tego, co dla Niej najdroższe. Tam razem z Jezusem zdobywa dla nas prawo  do wszystkich łask Bożych. Tam została ogłoszona przez Jezusa Matką wszystkich ludzi: «Oto Matka twoja» (J 19,27).”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski