ODEZWA Z RACJI TYGODNIA MIŁOSIERDZIA

Rozpoczynający się w przyszłą niedzielę Tydzień Miłosierdzia, przeżywać będziemy pod hasłem: „Służyć Chrystusowi w chorych". Hasło to kieruje myśli nasze do szpitali, do przytułków, do domów prywatnych, gdzie znajdują się ludzie dotknięci chorobą.

Realny ten obraz nasuwa pytanie, jak ustosunkować się do człowieka chorego? Czy obojętnie przesunąć się obok niego, czy traktować jako ciężar w rodzinie, nieużytek w społeczeństwie. Tak patrzy na chorych oko   przesłonięte mgłą samolubstwa. Oko wiary spogląda inaczej. Widzi w chorych Jezusa Chrystusa, co nie jest tylko poetycką przenośnią, lecz głęboką ewangeliczną prawdą, opartą na słowach Boskiego Zbawiciela: „Byłem chory, a odwiedziliście mnie" (Mt 25, 36). W chorych ukrywa się Chrystus Pan, nadal w nich cierpi i przez nich chce wciąż wzbogacać życie Kościoła nowymi mocami Bożymi.

19 marca 1959 r. bazylika św. Piotra Ap. w Rzymie przedstawiała niezwykły widok. Znalazły się w niej tysiące chorych, wielu na łóżkach, większość należała do Stowarzyszenia noszącego nazwę „Związek ochotników cierpienia dla sprawy Królestwa Bożego". Wśród chorych stanął Papież dobroci, dziś Sługa Boży, Jan XXIII i serdecznie do nich przemówił: „Dziękuję wam, dzieci! Okazaliście, że prawdziwie jesteście w Kościele skarbami nieprzebranymi i potężnym źródłem duchowych energii, na które z taką ufnością liczy Zastępca Chrystusowy dla dobra i zbawienia ludzkości".

Oczyma Ojca św. Jana XXIII patrzmy na chorych i dopomóżmy im, aby przez cierpliwość i zjednoczenie z Jezusem Chrystusem Ukrzyżowanym stali się źródłem łask i błogosławieństw Bożych w rodzinie, w Kościele i w całej społeczności ludzkiej.

Głęboko i serdecznie przeżywajmy XXIII Tydzień Miłosierdzia. Bracia Kapłani, sumiennie przeprowadźcie tę zbawienną akcję, wykorzystując przesłane Wam materiały w kazaniach, homiliach, w katechezach dla młodzieży, dla dziatwy szkół podstawowych i dla przedszkolaków. Katolicy! ochoczo bierzcie udział w Ofierze Mszy św. i w nabożeństwie różańcowym w intencji chorych, żarliwie zanoście przed Tron Boży wspólną modlitwę wiernych. Z modlitwą łączmy codziennie czyn miłości. A przyjmowaniem Komunii św. rozszerzajmy serca w miłości Jezusa Chrystusa ukrytego w chorych braciach i siostrach naszych. Niechaj nikt nie zaniedba cennej łaski Tygodnia Miłosierdzia.

Chorym i wszystkim, którzy będą brali czynny udział w Tygodniu Miłosierdzia z głębi serca błogosławię.

Sandomierz, 8 września 1967 r.

W: Bp Piotr Gołębiowski, Maria Spes Nostra, Sandomierz 1989.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz