Pamiętna Msza święta pod przewodnictwem Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa - 2 VI 1979 r.


Bp Piotr Gołębiowski pierwszy z lewej (po prawej stronie Jana Pawła II)

 Jednym z donioślejszych momentów pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski była Msza święta celebrowana pod przewodnictwem Papieża na Placu Zwycięstwa w Warszawie w dniu 2 czerwca 1979 r. Tam właśnie przypominał on, że „człowieka […] nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa”. Tam również – z mocą Proroka – wołał o to, by Duch Święty zstąpił i odnowił oblicze ziemi.
W koncelebrze papieskiej uczestniczyli wówczas przede wszystkim biskupi z ówczesnej metropolii warszawskiej i sąsiednich diecezji. Pierwszym koncelebransem w czasie tamtej pamiętnej Mszy świętej był bp Piotr Gołębiowski, administrator apostolski diecezji sandomierskiej. Stał on po prawej stronie Jana Pawła II.
Ks. prał. Jerzy Lewiński relacjonując tamtą uroczystość pisał: „Ks. Bp Piotr Gołębiowski, Pasterz Diecezji, koncelebrował w uroczystej Mszy papieskiej na Pl. Zwycięstwa w Warszawie, a słowa kanonu wymawiane przez Niego w transmisji telewizyjnej słyszały setki milionów ludzi” (Udział diecezji Sandomierskiej w spotkaniu z Janem Pawłem II, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 72(1979) nr 11-12, s. 267).
Pierwsze miejsce w papieskiej koncelebrze było wielkim wyróżnieniem i nagrodą dla Biskupa z Sandomierza. Wydaje się niemal pewne, że decyzję o tym wyróżnieniu podjął kard. Stefan Wyszyński – Prymas Polski, który bardzo cenił bp. Piotra Gołębiowskiego.
Dopowiedzieć należy, że w trakcie tamtej pierwszej papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny bp Piotr Gołębiowski uczestniczył 2 czerwca w powitaniu Jana Pawła II na warszawskim Okęciu, w papieskim nawiedzeniu archikatedry warszawskiej i koncelebrował wspomnianą Mszę świętą na Placu Zwycięstwa. Z kolei 4 czerwca koncelebrował Mszę świętą pod przewodnictwem Jana Pawła II na Jasnej Górze. W kolejnych dniach, 5-6 czerwca, uczestniczył w spotkaniach z Papieżem w Sanktuarium Narodu, w tym – w Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
Raz jeszcze warto powrócić do tamtej pamiętnej Mszy świętej z 2 czerwca 1979 r. Jan Paweł II w homilii mówił wtedy: „W dniu dzisiejszym na tym placu Zwycięstwa w stolicy Polski proszę wielką modlitwą Eucharystii wspólnie z wami, aby Chrystus nie przestał być dla nas otwartą księgą życia na przyszłość. Na nasze polskie jutro”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz