1 maja - „Majówka ze Sługą Bożym”Matka Boża Opiekunka - Katedra Radomska

Sługa Boży Biskup Piotr uczył:

„Wiemy z jaką serdeczną troską opiekuje się dobra matka dzieckiem swoim. Nic z tego, co dotyczy dziecka, nie jest dla niej obojętne. Raduje się powodzeniem i szczęściem dziecka. Jego bóle i cierpienia przeżywa jak własne. Czuwa nad dzieckiem, nie tylko w okresie jego niemowlęctwa, ale i w latach późniejszych. Ten obraz, wzięty z życia rodzinnego pozwoli ci wniknąć […] w tajniki macierzyńskiej opieki Maryi nad nami. Nie wolno ci myśleć, że Matka Najświętsza, wyniesiona w chwale ponad chóry anielskie, utraciła związek z ludźmi żyjącymi na ziemi” (Kółko Różańcowe 39(1948), s. 299).

„W macierzyńskie ręce Maryi Niepokalanej złożymy nasze postanowienia, modlitwy, ofiary. Ona w chwili swego Niepokalanego Poczęcia zwyciężyła szatana i grzech, Ona zawsze zwycięża w sercach, które Jej zaufają i z Nią współpracują. Pociągnij nas Dziewico Niepokalana, Pani Zwycięska, za Tobą biegniemy, my dzieci Twoje, rozmiłowane w Tobie” (Maria spes nostra, s. 42).

Na podstawie figury Matki Bożej Opiekunki z Katedry Radomskiej napisano słowa: „Ave Maria”. Wpatrując się w postać Maryi, w pierwszym dniu Jej miesiąca, pozdrówmy Ją słowami, które są Jej tak drogie, bo przywołują radosne momenty związane ze Zwiastowaniem i Nawiedzeniem św. Elżbiety:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.


Święta Maryjo,                   módl się za nami. 
Matko Chrystusowa,          
Wspomożenie wiernych,
Królowo wniebowzięta,
Królowo rodziny,                

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- o światło Ducha Świętego dla Danuty na czas prowadzenia rekolekcji;
- o szczęśliwą operację dla ks. dziekana Stanisława Bujnowskiego;
- o łaskę zdrowia i cud uzdrowienia dla Jana;
- o szybki powrót do zdrowia dla s. Krystyny;
- o zdrowie i potrzebne łaski dla s. Lucyny;
- w intencji diakonów z Radomia przygotowujących się do święceń prezbiteratu;
- o Bożą opiekę w życiu dla Mateusza z okazji 18-tych urodzin;
- o łaskę obrony pewnego małżeństwa i rodziny przed wszelkim podziałem;
- w intencji pewnego małżeństwa z Warszawy, które przeżywa bardzo trudne chwile;
- o wszelkie łaski w trudnych chwilach dla dziewięcioletniego Adriana i Jego rodziny;
- o wieczne szczęście dla śp. Józefa;
- o radość nieba dla śp. Zygmunta;
- o wieczne szczęście dla śp. ks. Grzegorza;
- w intencji Panu Bogu wiadomej;
- w naszych własnych intencjach...

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)


Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na https://www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz