12 maja – „Majówka ze Sługą Bożym”

 

Najświętsza Maryja Panna Świętorodzinna

- StudziannaSługa Boży Biskup Piotr uczył:
„[…] Śpieszą do Studzianny pątnicy, aby uczcić Jezusa, Maryję i Józefa, przedstawionych na obrazie jako Świętą Rodzinę Nazaretańską w życiu domowym. […] Do tronu Maryi w Studziannie przybywają biskupi, kapłani i rzesze wiernych. Źródło dobrodziejstw Bożych bynajmniej nie wyschło. […] Biorąc pod uwagę żywotność sanktuarium Studziańskiego wystąpiłem […] z prośbą do Czcigodnej Kapituły Watykańskiej w Rzymie, do której należy wydawanie pozwoleń na koronację cudownych obrazów, o zezwolenie na ukoronowanie wizerunku N[ajświętszej] Maryi P[anny] Świętorodzinnej w Studziannie. Prośba została wysłuchana. […] Pozwolenie to przyjmujemy z radością i głębokim wzruszeniem. Dopełniamy koronacji Studziańskiego Obrazu Najśw[iętszej] Maryi P[anny], aby gorąco Jej podziękować za pomoce, jakie wyprasza swym dzieciom, a braciom Jezusa Chrystusa, pielgrzymującym na ziemi. […] Niech nasze serca zapałają gorętszą miłością do Najśw[iętszej] Maryi Panny! […] Udajmy się do Studzianny z modlitwą w sercu i na ustach, pomni na słowa Boskiego Zbawiciela: Proście, a będzie wam dane (Mt 7,7). Módlmy się nie tylko w intencji własnej i swych najbliższych, lecz polecajmy Maryi również wielkie sprawy Kościoła i Ojczyzny” (Maria spes nostra, s. 37-39).
„Proszę Was przeto serdecznie […] módlcie się pokornie i z ufnością, szczerze a gorąco przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie o potrzebne światła i moce Boże dla siebie i rodzin swoich, dla naszej diecezji sandomierskiej i dla całego Kościoła św[iętego]. Nie zaniedbujmy użyczanego nam przez Ducha Św[iętego] daru modlitwy. Korzystajcie z tak łatwego i bliskiego przebywania przed Cudownym Obrazem Najświętszej Maryi Panny Świętorodzinnej. Nie ustajcie w modlitwach” (List z 21 XI 1967 r.).
„Drodzy Małżonkowie – Jubilaci, gorąco dziękujcie dziś Panu Bogu za opiekę i wszystkie pomoce, które otrzymaliście od Niego w minionym czasie. Odnówcie swe przyrzeczenia z dnia ślubu i wiernie trwajcie w gorliwej służbie Bożej. Gorąco Wam życzę czerstwego zdrowia, pokoju ducha i przeobfitych łask Bożych na dalsze, jeszcze długie życie. Niechaj Matka Najświętsza, Pani Studziańska, czule opiekuje się Wami!” (List z 1 VII 1975 r.).
„Przeżycie uroczystości Maryjnej w Studziannie niechaj umocni nas w łasce uświęcającej, w przyjaźni z Jezusem Chrystusem. […] Matko łaski Bożej z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj!” (Maria spes nostra, s. 242).

Obraz w Studziannie przedstawia rzadko spotykaną scenę. Święta Rodzina zasiadła do wieczerzy. Mroki wieczoru są rozjaśnione aureolami nad głowami Jezusa i Maryi oraz świecą stojącą na zastawionym stole. Maryja wpatruje się w Chrystusa. On zaś trzyma kielich z winem, który podtrzymuje św. Józef. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, prośmy o miłość w naszych rodzinach. Dziękujmy za nie i módlmy się, by coraz bardziej upodabniały się do Rodziny Nazaretańskiej. Naśladując Maryję, wpatrujmy się w Chrystusa i prośmy, by mówiła Zbawicielowi o naszych rodzinach, o nas samych i naszych marzeniach:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko Kościoła,                           módl się za nami.
Matko łaski Bożej,
Panno czcigodna,
Przybytku sławny pobożności,
Królowo rodziny,

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
 

- we wszystkich intencjach Księdza Biskupa Henryka Tomasika;
- w intencji Księdza Biskupa Adama Odzimka - w 30. rocznicę sakry biskupiej;
- w intencji Duszpasterzy i Wiernych parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  w Starachowicach, którzy codziennie przez cały maj modlą się o beatyfikację
  Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego;
- w intencji Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu – ks. Jarosława
  Wojtkuna i ks. Artura Lacha o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze
  lata posługi - w XXV rocznicę przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa;
- w intencji diakonów z Radomia przygotowujących się do święceń prezbiteratu;
- o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej;
- o pokój na świecie;
- o nawrócenie Polski;
- w intencji Polski i Polaków;
- za nasz Naród, o mądrość;
- o nawrócenie pewnej rodziny i o przebudzenie duchowe Polski;
- o nawrócenie rodziny;
- o Miłosierdzie Boże dla pewnej osoby;
- o szczęśliwą operację dla ks. dziekana Stanisława Bujnowskiego;
- o potrzebne zdrowie dla ks. prałata Tadeusza Lizińczyka;
- o łaskę zdrowia i siłę do WALKI z chorobą dla ks. Adama Orczyka i ks. Piotra
  Ostrowskiego;
- o łaskę zdrowia;
- o szczęśliwą operację dla pewnej osoby;
- o pomyślność operacji i powrót do zdrowia dla Taty;
- o łaskę zdrowia i cud uzdrowienia dla Jana;
- o uzdrowienie Anety;
- o łaskę zdrowia dla Kochanej Mamy chorej na raka jelita;
- o łaskę zdrowia dla Krzysztofa;
- o ustąpienie dolegliwości w gardle;
- o poprawę zdrowia po operacji oczu dla Krystyny;
- o uzdrowienie z jaskry i zaćmy naszego wnuczka Pawełka, prosi Babcia;
- o zdrowie i potrzebne łaski dla s. Lucyny;
- o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Macieja;
- o zdrowie duchowe i fizyczne dla Anety;
- o nowe życie dla Anny i Teresy;
- o szczęśliwe rozwiązanie dla Joanny, aby dziecko urodziło się zdrowe;
- w intencji Kingi, która jest w błogosławionym stanie;
- w intencji dziecka córki Kasi i jej samej, aby szczęśliwie donosiła ciążę,
  żeby dziecko urodziło się zdrowe i aby dobry Bóg im błogosławił;

- o Boże błogosławieństwo dla Dominika;
- w intencji Lucyny Kubis i Wandy Grabowskiej;
- o błogosławieństwo Boże dla Magdy, Piotrka, Łukasza i Ani oraz o zdrowie
  dla ks. prałata Tadeusza Lizińczyka;
- o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Kasi, Zuzi i Wojtka;
- w intencji rodzeństwa: o pomnożenie wiary i rozkochanie się w Panu Bogu;
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Polaków;
- o zdrowie dla całej rodziny Sitarz i Lorens;
- o zdrowie i wiarę;
- o wiarę, nadzieję i miłość oraz łaskę zdrowia duszy i ciała;
- o pomnożenie wiary i rozkochanie się w Panu Bogu dla brata i siostry z rodzinami;
- o zdrowie dla Mamy;
- o światło Ducha Świętego i łaskę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego
  dla mojego siostrzeńca Krzysztofa;
- o łaskę obrony pewnego małżeństwa i rodziny przed wszelkim podziałem;
- w intencji pewnego małżeństwa z Warszawy, które przeżywa bardzo trudne chwile;
- w intencji pewnej rodziny - o łaskę opamiętania i nawrócenia;
- o uratowanie małżeństwa Moniki;
- w intencji przyszłej żony i jej rodziców;
- o pokorę dla pewnej osoby;
- o wszelkie łaski w trudnych chwilach dla dziewięcioletniego Adriana i Jego rodziny;
- w intencji wszystkich tegorocznych maturzystów;
- o światło Ducha Świętego dla maturzystów: Annny Rokosz, Katarzyny Tomczyk,
  Eweliny Ciałek, Patryka Czarnoty, Tomasza Grabskiego, Jakuba Sasala i Pawła
  Walasika;
- o jasny umysł dla córki – maturzystki;
- o łaskę pomocy od Maryi w codziennych trudnościach;
- o znalezienie odpowiedniej pracy dla Pawła;
- w intencji Kingi;
- o łaskę wyprowadzki z domu, w którym jestem źle traktowana;
- o opamiętanie dla Tomka; 
- o łaskę nieba dla śp. Józefa Ziętka;
- o wieczne szczęście dla śp. ks. Grzegorza;
- o dar nieba dla śp. Leszka Czyża;
- za zmarłych poszkodowanych w atakach terrorystycznych;
- w intencji Panu Bogu wiadomej;
- w naszych własnych intencjach... 

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na https://www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl

Koronacja w Studziannie, 18 VIII 1968 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz