13 maja – „Majówka ze Sługą Bożym”

www.fatima.pt 

 

Najświętsza Maryja Panna Fatimska
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„W 1917 r. w miejscowości Fatima w Portugalii Najśw[iętsza] Maryja Panna objawiła się trojgu dzieciom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, wzywała je do modlitwy i przez nie skierowała swe orędzie do całej rodziny ludzkiej” (Maria spes nostra, s. 178).
„Orędzie to jest wstrząsającym wezwaniem do modlitwy i pokuty, do miłości Pana Boga  i ludzi, nacechowanej duchem wyrzeczenia się i ofiary” (Maria spes nostra, s. 176).
„Dalecy jesteśmy od zwątpienia, bo triumf sprawy Bożej zapowiada sama Matka Najśw[iętsza] i wskazuje na skuteczny oręż w bojach za Chrystusa. Kiedy objawiła się po raz pierwszy ubogim dzieciom z Fatimy, «trzymała ręce pobożnie złożone na piersiach. Z rąk spadał różaniec z ziaren podobnych do pereł. Na jego końcu był krzyżyk, jakoby ze sczerniałego srebra. Twarz cała tchnęła niewysłowioną dobrocią i pięknością. Taka była cała świetlana i piękna». Najśw[iętsza] Maryja Panna wezwała dzieci, a za ich pośrednictwem cały świat katolicki do odmawiania różańca. Wezwanie to ponawiała za każdym ukazaniem się dzieciom” („Kółko Różańcowe 38(1947), s. 194).
„W swych objawieniach z ostatnich czasów Matka Najświętsza ustawicznie nalega, abyśmy wszelkimi sposobami zabiegali o nawrócenie grzeszników. Dlatego kult Niepokalanego Serca Maryi głęboko przemawia do duszy, pociąga nas i napełnia ufnością w chwilach zwątpienia. […] Idźmy do Niepokalanego Serca z gotowością wypełnienia tego wszystkiego, czego Ono życzy sobie. Idźmy – z modlitwą różańcową. Tyle razy Maryja zalecała odmawianie różańca, rozważanie świętych tajemnic różańcowych. Idźmy – z należnym zadośćuczynieniem za zniewagi Jej wyrządzone. Idźmy w usposobieniu dziecka, które wierzy, ufa, kocha” („Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 210).
„Matka Najświętsza pragnie, abyśmy wszyscy z Nią współpracowali w dziele ratowania grzeszników. Objawiając dobroć swego Niepokalanego Serca, Maryja mówiła: «Módlcie się. Módlcie się wiele. Czyńcie ofiary za grzeszników, gdyż wielu grzeszników idzie do piekła dlatego, że nie ma nikogo, kto by się za nich ofiarował». […] Pragnienia Niepokalanego Serca Maryi niech staną się dla nas świętym nakazem. W różańcowej modlitwie błagajmy Pana, aby przez swą krwawą Mękę i boleści Niepokalanej Matki pociągnął do Najśw[iętszego] Serca swego dusze, które z dala od Niego błąkają się po bezdrożach grzechu. Maryjo, bądź ucieczką grzeszników, nadzieją rozpaczających, bezpiecznym portem rozbitków” („Kółko Różańcowe 41(1950), s. 218).
„Stańmy przeto przy Niepokalanym Sercu Maryi z różańcem w rękach, jako Jej Pomocnicy w szerzeniu królestwa Jezusa i Maryi, królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości, pokoju” (Maria spes nostra, s. 209-210).
„Uproś nam, Najlepsza Matko, przebaczenie przewinień i zaniedbań naszych, wspomagaj nas i prowadź do Jezusa Chrystusa, który niechaj żyje i króluje w sercach naszych” (Maria spes nostra, s. 138).

Pełni wdzięczności wpatrujemy się dziś w postać Matki Bożej Fatimskiej. Stajemy przy Niej, by – zgodnie z Jej życzeniem – z różańcem w ręku, przepraszać Boga za nasze grzechy, modlić się o nawrócenie grzeszników i pokój na świecie. Złączmy z tą modlitwą nasze ofiary i czyny pokutne. Dziękujmy Matce Bożej za to, że jest naszą nadzieją i z ufnością powtarzajmy anielskie wołanie: „Ave, Maria”:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.


Matko najczystsza,            módl się za nami.
Różo duchowna,
Wieżo z kości słoniowej,
Ucieczko grzesznych,
Królowo pokoju,

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- we wszystkich intencjach Księdza Biskupa Henryka Tomasika;
- w intencji Duszpasterzy i Wiernych parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  w Starachowicach, którzy codziennie przez cały maj modlą się o beatyfikację
  Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego;
- w intencji Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu – ks. Jarosława
  Wojtkuna i ks. Artura Lacha o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze
  lata posługi - w XXV rocznicę przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa;
- w intencji diakonów z Radomia przygotowujących się do święceń prezbiteratu;
- o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej;
- o pokój na świecie;
- o nawrócenie Polski;
- w intencji Polski i Polaków;
- za nasz Naród, o mądrość;
- o nawrócenie pewnej rodziny i o przebudzenie duchowe Polski;
- o nawrócenie rodziny;
- o Miłosierdzie Boże dla pewnej osoby;
- o szczęśliwą operację dla ks. dziekana Stanisława Bujnowskiego;
- o potrzebne zdrowie dla ks. prałata Tadeusza Lizińczyka;
- o łaskę zdrowia i siłę do WALKI z chorobą dla ks. Adama Orczyka i ks. Piotra
  Ostrowskiego;
- o łaskę zdrowia;
- o szczęśliwą operację dla pewnej osoby;
- o pomyślność operacji i powrót do zdrowia dla Taty;
- o łaskę zdrowia i cud uzdrowienia dla Jana;
- o uzdrowienie Anety;
- o łaskę zdrowia dla Kochanej Mamy chorej na raka jelita;
- o łaskę zdrowia dla Krzysztofa;
- o ustąpienie dolegliwości w gardle;
- o poprawę zdrowia po operacji oczu dla Krystyny;
- o uzdrowienie z jaskry i zaćmy naszego wnuczka Pawełka, prosi Babcia;
- o zdrowie i potrzebne łaski dla s. Lucyny;
- o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Macieja;
- o zdrowie duchowe i fizyczne dla Anety;
- o nowe życie dla Anny i Teresy;
- o szczęśliwe rozwiązanie dla Joanny, aby dziecko urodziło się zdrowe;
- w intencji Kingi, która jest w błogosławionym stanie;
- w intencji dziecka córki Kasi i jej samej, aby szczęśliwie donosiła ciążę,
  żeby dziecko urodziło się zdrowe i aby dobry Bóg im błogosławił;

- o Boże błogosławieństwo dla Dominika;
- w intencji Lucyny Kubis i Wandy Grabowskiej;
- o błogosławieństwo Boże dla Magdy, Piotrka, Łukasza i Ani oraz o zdrowie
  dla ks. prałata Tadeusza Lizińczyka;
- o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Kasi, Zuzi i Wojtka;
- w intencji rodzeństwa: o pomnożenie wiary i rozkochanie się w Panu Bogu;
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Polaków;
- o zdrowie dla całej rodziny Sitarz i Lorens;
- o zdrowie i wiarę;
- o wiarę, nadzieję i miłość oraz łaskę zdrowia duszy i ciała;
- o pomnożenie wiary i rozkochanie się w Panu Bogu dla brata i siostry z rodzinami;
- o zdrowie dla Mamy;
- o światło Ducha Świętego i łaskę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego
  dla mojego siostrzeńca Krzysztofa;
- o łaskę obrony pewnego małżeństwa i rodziny przed wszelkim podziałem;
- w intencji pewnego małżeństwa z Warszawy, które przeżywa bardzo trudne chwile;
- w intencji pewnej rodziny - o łaskę opamiętania i nawrócenia;
- o uratowanie małżeństwa Moniki;
- w intencji przyszłej żony i jej rodziców;
- o pokorę dla pewnej osoby;
- o wszelkie łaski w trudnych chwilach dla dziewięcioletniego Adriana i Jego rodziny;
- w intencji wszystkich tegorocznych maturzystów;
- o światło Ducha Świętego dla maturzystów: Annny Rokosz, Katarzyny Tomczyk,
  Eweliny Ciałek, Patryka Czarnoty, Tomasza Grabskiego, Jakuba Sasala i Pawła
  Walasika;
- o jasny umysł dla córki – maturzystki;
- o łaskę pomocy od Maryi w codziennych trudnościach;
- o znalezienie odpowiedniej pracy dla Pawła;
- o łaskę stałej pracy dla Daniela;
- w intencji Kingi;
- o łaskę wyprowadzki z domu, w którym jestem źle traktowana;
- o opamiętanie dla Tomka; 
- o łaskę nieba dla śp. Józefa Ziętka;
- o wieczne szczęście dla śp. ks. Grzegorza;
- o dar nieba dla śp. Leszka Czyża;
- za zmarłych poszkodowanych w atakach terrorystycznych;
- w intencji Panu Bogu wiadomej;
- w naszych własnych intencjach... 

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na https://www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz