23 maja – „Majówka ze Sługą Bożym”


Matka Boża Loretańska

- LorettoSługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Po Wniebowstąpieniu Jezusa, Maryja występuje względem Apostołów jako ich Mistrzyni modlitwy. Wszak Matka Najświętsza przewodniczy podczas modlitw w Wieczerniku przed Zesłaniem Ducha Św[iętego], a zarazem uczy, jak należy oderwać myśli od tego wszystkiego, co rozprasza, aby bez przeszkody zjednoczyć się z Panem Bogiem. Szczęśliwi Apostołowie, że mieli tak wspaniały wzór modlitwy przed oczyma!
«Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie z niewiastami i z Maryją, Matką Jezusową i z braćmi Jego» (Dz 1,14). Modlitewne skupienie Maryi i nam udziela zbawiennej nauki. Jakże nam tej nauki potrzeba!” („Kółko Różańcowe” 42(1951), s. 321).
„Widzimy Ją w otoczeniu pierwszych kapłanów Chrystusowych, Apostołów, gdy wespół z nimi pośród gorących modłów oczekuje w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Św[iętego] (Dz 1,14). Pismo św[ięte] nie podaje nam bliższych szczegółów o roli, jaką Maryja spełniała w pracy Apostołów. Łatwo jednak możemy się domyśleć, jak wielką była ostoją w trudach pasterskich podejmowanych przez św. Jana, św. Piotra, pierwszego papieża, oraz przez innych Apostołów. Od Niej Apostołowie czerpali wiadomości o życiu Chrystusa Pana z okresu Jego dziecięcych i młodzieńczych lat. Ona udzielała im dobrych rad w chwilach wątpliwości. Ona cieszyła Apostołów w godzinach strapień i ucisku. Ona towarzyszyła ich wysiłkom i trudom modlitwami, jakie zanosiła przed tron Boży” („Kółko Różańcowe” 41(1951), s. 346).
„Apostołowie, przejęci upomnieniami swego Mistrza, modlitwę uważali za bardzo ważny obowiązek. Zanim rozpoczęli budować Królestwo Chrystusowe na ziemi, uprzednio 9 dni trwali w Wieczerniku na modlitwie, oczekując Zesłania Ducha Św[iętego]. Dzieje Apostolskie bardzo często stawiają nam przed oczy Apostołów i pierwszych chrześcijan oddanych modlitwie” („Drogi Akcji Katolickiej” 1(1934) nr 7, s. 5).
„Gdy usłyszymy głos Ducha Św[iętego], nie zamykajmy serc swoich, ale je szeroko otwórzmy i z gorącym pragnieniem, podobnym do tego, jakie ożywiało modły Matki Najśw[iętszej] i Apostołów zebranych w Wieczerniku przed Zesłaniem Ducha Św[iętego], wołajmy: «Przyjdź, Duchu Św[ięty], napełnij serca wiernych Twoich, a ogień swojej miłości w nich zapal»” („Współczesna Ambona” 6(1951), s. 2).
„[…] Będziemy przeżywali w liturgii uroczystość Zesłania Ducha Świętego na Apostołów zebranych w Wieczerniku pod opieką Najświętszej Maryi Panny. Nie tylko wspominać będziemy minione wydarzenie widzialnego przyjścia Ducha Świętego wśród wichru gwałtownego w znaku ognistych języków, lecz spodziewamy się nowego wylewu łask i darów Ducha Świętego w sercach naszych i w całym Kościele Chrystusowym. […] Wy zaś, umiłowani Bracia i Siostry, jednoczcie się w swych świątyniach w tej wspólnej i gorącej modlitwie o nowe Zesłanie Ducha Świętego ku pojednaniu naszemu z Panem Bogiem i z bliźnimi. […] Za przykładem Apostołów trwajmy jednomyślnie na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa Chrystusa i Kościoła, oczekując bogactwa darów Ducha Świętego” (Maria spes nostra, s. 149-150).
Maryja – Oblubienica Ducha Świętego przewodzi dziś modlitwie całego Kościoła o dary Ducha Pocieszyciela. Już w Nazarecie Duch Święty zstąpił na Nią. Całe swe życie wędrowała w mocy Ducha. Po Wniebowstąpieniu trwała na modlitwie młodego Kościoła oczekującego na spełnienie się obietnicy danej przez Chrystusa. Może bez Jej obecności i modlitwy Apostołowie – jeszcze przecież wciąż wystraszeni – nie wytrzymaliby w Wieczerniku? I dziś Maryja przewodzi naszemu wołaniu: „Przyjdź, Duchu Święty!”. Wpatrując się w Jej postać z Loretto, nad którą umieszczono wyobrażenie Ducha Uświęciciela, pozdrówmy Maryję słowami przywołującymi tamto pierwsze obdarowanie łaską Ducha Świętego w Nazarecie:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko przedziwna,                   módl się za nami.
Panno łaskawa,
Przybytku Ducha Świętego,
Królowo Apostołów, 
Królowo różańca świętego,

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- we wszystkich intencjach Księdza Biskupa Henryka Tomasika;
- w intencji Duszpasterzy i Wiernych parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  w Starachowicach, którzy codziennie przez cały maj modlą się o beatyfikację
  Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego;
- w intencji Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu – ks. Jarosława
  Wojtkuna i ks. Artura Lacha o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze
  lata posługi - w XXV rocznicę przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa;

- o dary Ducha Świętego dla Bogu wiadomego księdza;
- w intencji diakonów z Radomia przygotowujących się do święceń prezbiteratu;
- w intencji s. Andrzei, s. Wioletty i całego Zgromadzenia Sióstr Loretanek;
- o owoce rekolekcji dla katechetów w Kałkowie w dniach 22-24 maja;
- o błogosławieństw i opiekę Bożą nad dziećmi komunijnymi z parafii w Łącznej;
- o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej;
- o pokój na świecie;
- o nawrócenie Polski;
- w intencji Polski i Polaków;
- za nasz Naród, o mądrość;
- o uzdrowienie relacji w rodzinie;
- o nawrócenie pewnej rodziny i o przebudzenie duchowe Polski;
- o nawrócenie rodziny;
- o Miłosierdzie Boże dla pewnej osoby;
- w intencji Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej pracujących
  w Sanktuarium w Kałkowie;
- o siłę, miłość, wiarę i cierpliwość na dalsze lata razem..., a przy tym według Maryi;
- o łaskę zdrowia dla ks. kanonika Bogdana Nogaja, proboszcza parafii Sady;
- o szczęśliwą operację dla ks. dziekana Stanisława Bujnowskiego;
- o potrzebne zdrowie dla ks. prałata Tadeusza Lizińczyka;
- o łaskę zdrowia i siłę do WALKI z chorobą dla ks. Adama Orczyka i ks. Piotra
  Ostrowskiego;
- w intencji Eweliny, która jest w bardzo ciężkim stanie;
- o łaskę zdrowia;
- o szczęśliwą operację dla pewnej osoby;
- o łaskę zdrowia dla Siostry Przełożonej doświadczonej chorobą nowotworową;
- w intencji chorej na nowotwór s. Ireny;
- o pomyślność operacji i powrót do zdrowia dla Taty;
- o łaskę zdrowia i cud uzdrowienia dla Jana;
- o uzdrowienie Anety;
- o łaskę zdrowia dla Kochanej Mamy chorej na raka jelita; 
- o zdrowie dla naszej siostry Eweliny, która leży w ciężkim stanie w szpitalu;
- o łaskę zdrowia dla Krzysztofa;
- o ustąpienie dolegliwości w gardle;
- o poprawę zdrowia po operacji oczu dla Krystyny;
- o łaskę zdrowia dla Franciszka, Hanny, Grzegorza, Joanny i Marii;
- o wszelkie łaski potrzebne w życiu i w pracy dla Mario z Kanady;
- o uzdrowienie z jaskry i zaćmy naszego wnuczka Pawełka, prosi Babcia;
- o zdrowie i potrzebne łaski dla s. Lucyny;
- o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Macieja;
- o zdrowie duchowe i fizyczne dla Anety;
- o nowe życie dla Anny i Teresy;
- o szczęśliwe rozwiązanie dla Joanny, aby dziecko urodziło się zdrowe;
- w intencji Kingi, która jest w błogosławionym stanie;
- w intencji dziecka córki Kasi i jej samej, aby szczęśliwie donosiła ciążę,
  żeby dziecko urodziło się zdrowe i aby dobry Bóg im błogosławił;

- o Boże błogosławieństwo dla Dominika;
- w intencji Lucyny Kubis i Wandy Grabowskiej;
- w intencji Urszuli i jej chłopaka;
- w intencji Krystyny Siedlaczek i Łukasza Siedlaczek;
- o błogosławieństwo Boże dla Magdy, Piotrka, Łukasza i Ani oraz o zdrowie
  dla ks. prałata Tadeusza Lizińczyka;
- o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Kasi, Zuzi i Wojtka;
- w intencji rodzeństwa: o pomnożenie wiary i rozkochanie się w Panu Bogu;
- o błogosławieństwo Boże, zdrowie i dobre zdanie egzaminów semestralnych
  dla Emilii;
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Polaków;
- o zdrowie dla całej rodziny Sitarz i Lorens;
- o zdrowie i  błogosławieństwo dla całej rodziny;
- ośmielam się prosić o wskazanie właściwej drogi i pomoc, abym mogła pokonać
  problemy związane z zadłużeniami;
- o Boże błogosławieństwo dla naszego małżeństwa i małżeństw naszych dzieci
  oraz naszych wnucząt i poczętych dzieci;
- o zdrowie i wiarę;
- o wiarę, nadzieję i miłość oraz łaskę zdrowia duszy i ciała;
- o pomnożenie wiary i rozkochanie się w Panu Bogu dla brata i siostry z rodzinami;
- o zdrowie dla Mamy;
- o zdrowie dla Elżbiety;
- o światło Ducha Świętego i łaskę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego
  dla mojego siostrzeńca Krzysztofa;
- o łaskę obrony pewnego małżeństwa i rodziny przed wszelkim podziałem;
- w intencji pewnego małżeństwa z Warszawy, które przeżywa bardzo trudne chwile;
- w intencji pewnej rodziny - o łaskę opamiętania i nawrócenia;
- o uratowanie małżeństwa Moniki;
- w intencji przyszłej żony i jej rodziców;
- o pokorę dla pewnej osoby;
- o wszelkie łaski w trudnych chwilach dla dziewięcioletniego Adriana i Jego rodziny;
- w intencji wszystkich tegorocznych maturzystów;
- o światło Ducha Świętego dla maturzystów: Annny Rokosz, Katarzyny Tomczyk,
  Eweliny Ciałek, Patryka Czarnoty, Tomasza Grabskiego, Jakuba Sasala i Pawła
  Walasika;
- o jasny umysł dla córki – maturzystki;
- o właściwy wybór dróg życiowych młodzieży polskiej po ukończonych szkołach
  gimnazjalnych, średnich oraz wyższych;
- o łaskę pomocy od Maryi w codziennych trudnościach;
- o godziwą zapłatę dla pracujących bezdomnych;
- o znalezienie odpowiedniej pracy dla Pawła;
- o łaskę stałej pracy dla Daniela;
- w intencji Kingi;
- o łaskę wyprowadzki z domu, w którym jestem źle traktowana;
- o opamiętanie dla Tomka;
- o życie wieczne dla śp. ks. biskupa Mariana Zimałka
  i śp. ks. prałata Tadeusza Wójcika
- o radość nieba dla śp. ks. prałata Stanisława Makarewicza, wicepostulatora procesu
  beatyfikacyjnego Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego; 
- o łaskę nieba dla śp. Józefa Ziętka;- o wieczne szczęście dla śp. ks. Grzegorza;
- o dar nieba dla śp. Leszka Czyża;
- za zmarłych poszkodowanych w atakach terrorystycznych;
- w intencji Panu Bogu wiadomej;
- w naszych własnych intencjach... 

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na https://www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz