29 maja – „Majówka ze Sługą Bożym”

www.blotnica.paulini.pl

 

Matka Boża Pocieszenia, Pani Ziemi Radomskiej

- BłotnicaSługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Macierzyńską łaskawość i dobroć Maryi odczuwamy w naszej Błotnicy. Przed stuleciami Maryja wybrała to ustronne miejsce, aby przebywać wśród swoich dzieci i otaczać je troskliwą opieką. Obraz Matki Bożej Pocieszenia, jak stwierdzają znawcy, został namalowany na desce w 14, a najpóźniej w 15 wieku, liczy przeto ponad 500 lat i sięga początków parafii. W swej treści jest wzruszający i rzewny. Przedstawia On Najśw[iętszą] Maryję Pannę z Dzieciątkiem Jezus, które w jednej ręce trzyma księgę mądrości Bożej, a drugą ręką uniesioną w górę błogosławi. Oblicze Maryi pełne powagi, dobroci i wdzięku nachylone ku Bożemu Dziecięciu zdaje się mówić: «Synu, przebacz, błogosław Swemu ludowi». […]
Jak za dawnych lat, podobnie obecnie […], śpieszą pątnicy do stóp Pani Ziemi Radomskiej, aby Matce Bożej Pocieszenia składać synowskie hołdy czci, miłości, zaufania i czerpać siły, potrzebne w codziennym trudzie. Przybywają chorzy, szczególnie wrażliwi na pociechę matczyną. Przesuwają się w stanowych pielgrzymkach: ojcowie, matki, młodzież męska i żeńska, aby uprosić ratunek dla zagrożonej rodziny. Wszak Matka Pocieszenia jest nadzieją dzisiejszej rodziny” (Maria spes nostra, s. 196-197).
„Czyż koronacja Obrazu Matki Bożej w Błotnicy, gdy czcimy godność królewską Chrystusa Pana i Maryi, nie zobowiązuje nas do budowy i rozkrzewiania królestwa Jezusa i Matki Najświętszej? Najpierw budujmy Królestwo Boże we własnych sercach, w życiu osobistym. Pielęgnujmy w duszach łaskę uświęcającą, przyjaźń z Jezusem Chrystusem. […] Budujmy Królestwo Jezusa i Maryi w naszych rodzinach, przeżywających obecnie ciężkie próby i niedomagania. Miejmy w poszanowaniu Sakrament Małżeństwa, które według myśli Bożej jest jedno i nierozerwalne. Brońmy nasze rodziny przed rozbiciem i rozwodem! Stójmy na straży życia nienarodzonych, aby domy katolickie nie były splamione krwią niewinnych dzieci, wołającą o pomstę do Boga, podobnie jak krew sprawiedliwego Abla! I pożycie małżeńskie niech będzie nieskalane zgodnie z odwiecznymi planami Bożymi. Znakiem panowania królestwa Jezusa i Maryi w rodzinie będzie wzajemna miłość, zgoda, pokój, radość w Duchu Świętym. Budujmy królestwo Jezusa i Maryi w życiu naszym społecznym i narodowym. Aby to zadanie spełnić, trzeba podjąć walkę z wadami narodowymi: z lekkomyślnością, lenistwem, nieuczciwością, z pijaństwem i rozwiązłością. […] Nakazem chwili obecnej jest obrona młodego pokolenia przed zepsuciem moralnym. Młodzież dzisiejszą trzeba otoczyć czujną opieką rodzicielską, uświadamiać w sprawach wiary świętej, przygotować do życia rodzinnego! Zadaniem wielkim jest troska o to, aby nasze życie osobiste, rodzina, parafia, diecezja, Ojczyzna stały się rzeczywistym królestwem Jezusa i Maryi. W tym apostolskim trudzie dopomoże nam Dziewica Wspomożycielka […]. Stańmy przeto przy Niepokalanym Sercu Maryi z różańcem w rękach, jako Jej Pomocnicy w szerzeniu królestwa Jezusa i Maryi, królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości, pokoju. Oddajemy się Tobie, dziś Ukoronowana w Błotnicy Matko Boża Pocieszenia, Pani Ziemi Radomskiej. Posługuj się nami ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!” (Maria spes nostra, s. 208-210).
Matka Boża czczona jest między innymi jako Pocieszycielka strapionych. Przychodzi nam z pomocą w tak wielu pokomplikowanych sytuacjach człowieczego losu. Wspiera nas swoją modlitwą i pomaga nam swoim przykładem. Obraz Matki Bożej Pocieszenia z Błotnicy był szczególnie bliski Słudze Bożemu bp. Piotrowi Gołębiowskiemu. Przyszedł na świat w pobliskim Jedlińsku, wzrastał w blasku Błotnickiego Sanktuarium, często tam pielgrzymując. Jako dorastający chłopak został on cudownie uzdrowiony za przyczyną Matki Bożej czczonej w tym właśnie Obrazie. Do końca życia zachował dla Niej ogromną wdzięczność. Dziś z wdzięcznością za piękne życie Sługi Bożego, dla którego Maryja zawsze była Nadzieją i z prośbami w naszych strapieniach, prosząc Matkę Pocieszenia o pomoc, módlmy się do Maryi:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko nieskalana,                             módl się za nami.
Panno wsławiona,
Wieżo Dawidowa,
Pocieszycielko strapionych,
Królowo rodziny,

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- we wszystkich intencjach Księdza Biskupa Henryka Tomasika;
- w intencji Duszpasterzy i Wiernych parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  w Starachowicach, którzy codziennie przez cały maj modlą się o beatyfikację
  Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego;
- w intencji Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu – ks. Jarosława
  Wojtkuna i ks. Artura Lacha o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze
  lata posługi - w XXV rocznicę przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa;

- w intencji ks. Adriana Jakubiaka w 5. rocznicę święceń kapłańskich;
- w intencji ks. Janusza Bartczaka - w dniu urodzin;
- o siły i potrzebne łaski Boże dla s. Anny Reczko;
- w intencji Anny Sabii - w dniu urodzin; 
- w intencji Eli Zemoitin - w dniu urodzin;
- o Boże błogosławieństwo dla ks. kan. Andrzeja Zarzyckiego;
- o dary Ducha Świętego dla Bogu wiadomego księdza;
- w intencji diakonów z Radomia przygotowujących się do święceń prezbiteratu;
- w dziękczynnej intencji za przeżyte rekolekcji dla katechetów w Kałkowie    
  w dniach 22-24 maja;
- o błogosławieństw i opiekę Bożą nad dziećmi komunijnymi z parafii w Łącznej;
- o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej;
- o pokój na świecie;
- o nawrócenie Polski;
- w intencji naszej Ojczyzny;
- w intencji Polski i Polaków;
- za nasz Naród, o mądrość;
- o nawrócenie pewnej rodziny i o przebudzenie duchowe Polski;
- w intencji ludzi zniewolonych - o pełną wolność;
- o zdrowie i spokój w całej rodzinie;
- o uzdrowienie relacji w rodzinie;
- o nawrócenie rodziny;
- o Miłosierdzie Boże dla pewnej osoby;
- w intencji Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej pracujących
  w Sanktuarium w Kałkowie;
- o siłę, miłość, wiarę i cierpliwość na dalsze lata razem..., a przy tym według Maryi;
- o łaskę zdrowia dla ks. kanonika Bogdana Nogaja, proboszcza parafii Sady;
- o szczęśliwą operację dla ks. dziekana Stanisława Bujnowskiego;
- o potrzebne zdrowie dla ks. prałata Tadeusza Lizińczyka;
- o łaskę zdrowia i siłę do WALKI z chorobą dla ks. Adama Orczyka i ks. Piotra
  Ostrowskiego;
- w intencji Eweliny, która jest w bardzo ciężkim stanie; 
- o zdrowie dla Irminy Pisarskiej;
- o łaskę zdrowia;
- o szczęśliwą operację dla pewnej osoby;
- o łaskę zdrowia dla Siostry Przełożonej Damiany doświadczonej chorobą 
  nowotworową;
- w intencji chorej na nowotwór s. Ireny;
- powrót do zdrowia dla Mamy;
- o łaskę zdrowia i cud uzdrowienia dla Jana;
- o uzdrowienie Anety;
- o łaskę zdrowia dla Kochanej Mamy chorej na raka jelita; 
- o zdrowie dla naszej siostry Eweliny, która leży w ciężkim stanie w szpitalu;
- o łaskę zdrowia dla Krzysztofa;
- o ustąpienie dolegliwości w gardle;
- o poprawę zdrowia po operacji oczu dla Krystyny;
- o łaskę zdrowia dla Franciszka, Hanny, Grzegorza, Joanny i Marii;
- o wszelkie łaski potrzebne w życiu i w pracy dla Mario z Kanady;
- o uzdrowienie z jaskry i zaćmy naszego wnuczka Pawełka, prosi Babcia;
- o zdrowie i potrzebne łaski dla s. Lucyny;
- o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Macieja;
- o zdrowie dla Kazimierza Sławińskiego;
- o zdrowie duchowe i fizyczne dla Anety;
- o nowe życie dla Anny i Teresy;
- o szczęśliwe rozwiązanie dla Joanny, aby dziecko urodziło się zdrowe;
- w intencji Kingi, która jest w błogosławionym stanie;
- w intencji dziecka córki Kasi i jej samej, aby szczęśliwie donosiła ciążę,
  żeby dziecko urodziło się zdrowe i aby dobry Bóg im błogosławił;

- o Boże błogosławieństwo dla Dominika;
- w intencji Lucyny Kubis i Wandy Grabowskiej;
- w intencji Urszuli i jej chłopaka;
- w intencji Krystyny Siedlaczek i Łukasza Siedlaczek;
- o błogosławieństwo Boże dla Magdy, Piotrka, Łukasza i Ani oraz o zdrowie
  dla ks. prałata Tadeusza Lizińczyka;
- o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Kasi, Zuzi i Wojtka;
- w intencji rodzeństwa: o pomnożenie wiary i rozkochanie się w Panu Bogu;
- o błogosławieństwo Boże, zdrowie i dobre zdanie egzaminów semestralnych
  dla Emilii;
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Polaków;
- o zdrowie dla całej rodziny Sitarz i Lorens;
- o zdrowie i  błogosławieństwo dla całej rodziny;
- o opiekę Matki Najświętszej dla Alicji: czuwaj nad nią i prowadź ją Twoimi ścieżkami;
- ośmielam się prosić o wskazanie właściwej drogi i pomoc, abym mogła pokonać
  problemy związane z zadłużeniami;
- o Boże błogosławieństwo dla naszego małżeństwa i małżeństw naszych dzieci
  oraz naszych wnucząt i poczętych dzieci;
- o zdrowie i wiarę;
- o wiarę, nadzieję i miłość oraz łaskę zdrowia duszy i ciała;
- o pomnożenie wiary i rozkochanie się w Panu Bogu dla brata i siostry z rodzinami;
- o zdrowie dla Mamy;
- o zdrowie dla Elżbiety;
- o światło Ducha Świętego i łaskę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego
  dla mojego siostrzeńca Krzysztofa;
- o łaskę obrony pewnego małżeństwa i rodziny przed wszelkim podziałem;
- w intencji pewnego małżeństwa z Warszawy, które przeżywa bardzo trudne chwile;
- w intencji pewnej rodziny - o łaskę opamiętania i nawrócenia;
- o uratowanie małżeństwa Moniki;
- w intencji przyszłej żony i jej rodziców;
- o pokorę dla pewnej osoby;
- o wszelkie łaski w trudnych chwilach dla dziewięcioletniego Adriana i Jego rodziny;
- w intencji wszystkich tegorocznych maturzystów;
- o światło Ducha Świętego dla maturzystów: Annny Rokosz, Katarzyny Tomczyk,
  Eweliny Ciałek, Patryka Czarnoty, Tomasza Grabskiego, Jakuba Sasala i Pawła
  Walasika;
- o jasny umysł dla córki – maturzystki;
- o właściwy wybór dróg życiowych młodzieży polskiej po ukończonych szkołach
  gimnazjalnych, średnich oraz wyższych;
- o łaskę pomocy od Maryi w codziennych trudnościach;
- o godziwą zapłatę dla pracujących bezdomnych;
- o znalezienie odpowiedniej pracy dla Pawła;
- o łaskę stałej pracy dla Daniela;
- w intencji Kingi;
- o łaskę wyprowadzki z domu, w którym jestem źle traktowana;
- o opamiętanie dla Tomka;
- o życie wieczne dla zmarłych: ks. biskupa Mariana Zimałka, ks. biskupa Edwarda
  Materskiego, ks. biskupa Stefana Siczka i ks. prałata Tadeusza Wójcika;
- o radość nieba dla śp. ks. prałata Stanisława Makarewicza, wicepostulatora procesu
  beatyfikacyjnego Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego; 
- o radość wieczną dla śp. o. Józefa Kozłowskiego - w 12. rocznicę śmierci;
- o wieczne szczęście dla mojej śp. Mamy;
- o łaskę nieba dla śp. Józefa Ziętka;- o wieczne szczęście dla śp. ks. Grzegorza;
- o dar nieba dla śp. Leszka Czyża;
- za zmarłych poszkodowanych w atakach terrorystycznych;
- w intencji Panu Bogu wiadomej;
- w naszych własnych intencjach... 

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na https://www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz