3 maja – „Majówka ze Sługą Bożym”


Fot. ks. S. Piekielnik

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski

– Jasna Góra

Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Jak Jezus Chrystus jest Odkupicielem i Królem wszystkich ludzi, podobnie Jego Przeczysta Matka jest Panią i Królową całej ludzkości. […] Nasz naród polski w szczególny sposób błogosławi imię Maryi, jako swojej Królowej. […] Po imieniu Jezus, Jej imię stało się najmilsze, najdroższe, najświętsze w mowie polskiej. Najstarsze świątynie […] zostały poświęcone chwale Maryi. Jako pierwszy hymn narodowy, śpiewany przez hufce rycerstwa polskiego, rozbrzmiewa maryjna pieśń: «Bogarodzica Dziewica». Nabożeństwo do Matki Bożej przeszło w krew narodu naszego, ogarnęło wszystkie warstwy społeczeństwa. Dzieje naszego narodu splotły się nierozerwalnie z imieniem Maryi, jak dwa złote ogniwa. Radosne i smutne wydarzenia zbliżają nasz naród do Maryi, potęgując w polskich sercach wzrost czci, zaufania i miłości do Niebiańskiej Królowej. […] Maryja wiernie dochowa swych obietnic, jak je już tyle razy spełniła. Chodzi o nas, abyśmy nie złamali złożonych przyrzeczeń” („Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 134-135).
„Staniemy szerokim kołem wokół ołtarza będącego tronem Matki matek – Niepokalanej Królowej Polski, na którym raz jeszcze dokona się Ofiara Jezusa Chrystusa, a zarazem Ofiara Kościoła i nasza. Zawiążemy podczas niej silną więź naszej wiary, nadziei i miłości. Zaczerpniemy z niej męstwa, dzielności i wytrwałości, by umieć na co dzień wiarę naszą wyznawać i po chrześcijańsku postępować we wszystkich zakątkach naszej Ojczyzny. Będziemy się modlić, byśmy to umieli robić wszyscy, dając świadectwo Chrystusowi nie tylko modlitwą, ale dobrocią, służbą i pomocą niesioną bliźnim jako chrześcijanie prawdziwi, nie z imienia jedynie” („Maria spes nostra”, s. 49-50).
„Duch modlitwy niech nas ożywia i towarzyszy nam zawsze. Matka Kościoła, Królowa Polski niechaj darzy nas nieustającą pomocą” („Maria spes nostra”, s. 33).

Wielokrotnie pielgrzymowaliśmy do tronu Królowej Polski. Przynosiliśmy Jej sprawy nasze i naszej Ojczyzny. Oddawaliśmy w Jej ręce nasze losy i składaliśmy nasze śluby. Pełni wdzięczności za Jej opiekę, i dzisiaj wpatrując się w Jasnogórskie Jej Oblicze, z synowską miłością wołajmy do Niej:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.


Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Panno wsławiona,
Arko przymierza,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach: 

- w intencji diakonów z Radomia przygotowujących się do święceń prezbiteratu;
- o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej;
- o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Macieja;
- o Boże błogosławieństwo dla Dominika;
- o wszelkie łaski dla Ewy Kowalczyk w dniu urodzin;
- o światło Ducha Świętego dla Danuty na czas prowadzenia rekolekcji;
- o szczęśliwą operację dla ks. dziekana Stanisława Bujnowskiego;
- o potrzebne zdrowie dla ks. prałata Tadeusza Lizińczyka;
- o łaskę zdrowia i cud uzdrowienia dla Jana;
- o uzdrowienie Anety;
- o zdrowie i potrzebne łaski dla s. Lucyny;
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Polaków;
- o zdrowie dla całej rodziny Sitarz i Lorens;
- o łaskę obrony pewnego małżeństwa i rodziny przed wszelkim podziałem;
- w intencji pewnego małżeństwa z Warszawy, które przeżywa bardzo trudne chwile;
- o wszelkie łaski w trudnych chwilach dla dziewięcioletniego Adriana i Jego rodziny;
- o światło Ducha Świętego dla maturzystów: Anny Rokosz, Katarzyny Tomczyk,
  Eweliny Ciałek, Patryka Czarnoty, Tomasza Grabskiego, Jakuba Sasala i Pawła
  Walasika;
- o znalezienie odpowiedniej pracy dla Pawła;
- o opamiętanie dla Tomka;
- o Miłosierdzie Boże dla pewnej osoby;
- o radość nieba dla śp. Zygmunta;
- o łaskę nieba dla śp. Józefa Ziętka;
- o wieczne szczęście dla śp. ks. Grzegorza;
- o dar nieba dla śp. Leszka Czyża;
- w intencji Panu Bogu wiadomej;
- w naszych własnych intencjach...

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na https://www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz