4 maja – „Majówka ze Sługą Bożym”


Archiwum Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu

 

Matka Boża Bolesna – „Misericordia Domini”

- Sulisławice

Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Pan Bóg tak bardzo pragnie naszej świętości i podobieństwa do Jezusa Chrystusa… Aby w nam w tym dopomóc, daje nam za przykład Najśw[iętszą] Maryję Pannę. Wzór to ludzki – bo Maryja należy do istot stworzonych, jest człowiekiem, jak my. Wzór pewny, niezawodny – bo Maryja stanowi najwierniejszy obraz Jezusa Chrystusa. Wzór nam dostępny, bliski, serdeczny – bo Maryja jest Matką naszą. Od matki ziemskiej, bez wysiłku nauczyłeś się mowy, pacierza, szacunku dla pracy, miłości ludzkiej, a może… niepostrzeżenie zaciągnąłeś również jaką wadę. Czyż obcowanie z Matką Niebieską miałoby na twą duszę mniejszy wpływ wywierać? – Poddaj się temu wpływowi bez obawy, bez zastrzeżeń. Od Maryi przejmiesz tylko to, co szlachetne, piękne, święte. Ona Mistrzynią wszystkich cnót życia chrześcijańskiego. Na dobry przykład matki każdy jest wrażliwy. […] W tym tkwi sekret oddziaływania Maryi na duszę wszystkich ludzi, że Ona – najchwalebniejszą Matką naszą, a my Jej dziećmi. Wszyscy przeto za przykładem Przenajświętszej Matki podążajmy drogą cnót Jej przedziwnych” („Kółko Różańcowe” 38(1947), s. 34-35).
„Kapłańskim sercem i słowem zaapelujmy do wiernych, by według możności, podążyli do Sulisławic […]. Ci zaś, którzy nie będą mogli osobiście stanąć przed majestatem Pani Ziemi Sandomierskiej, niech tam przenoszą się duchem na skrzydłach modlitwy owianej wdzięcznością i pełnej dziecięcego oddania” („Kronika Diecezji Sandomierskiej” 52(1959) nr 7-8, s. 225).

Pomyślmy dzisiaj o roli Matki Bożej w naszym życiu – ileż Jej zawdzięczamy! Niech wdzięczność stanie się dziś mocno obecna w naszych sercach za Dar Matki Bożej. Wpatrując się w Sulisławski Obraz, z dziecięcą miłością wołajmy do Niej:
 
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko Miłosierdzia,                                         módl się za nami.
Matko przedziwna,
Panno można,
Stolico mądrości,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- w intencji diakonów z Radomia przygotowujących się do święceń prezbiteratu;
- o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej;
- w intencji wszystkich tegorocznych maturzystów;
- o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Macieja;
- o Boże błogosławieństwo dla Dominika;
- o owocne rekolekcje dla s. Danieli;
- w dniu imienin o potrzebne łaski dla Moniki
- o nawrócenie pewnej rodziny i o przebudzenie duchowe Polski;
- o nawrócenie Polski;
- o nowe życie dla Anny i Teresy;
- o nawrócenie rodziny;
- o szczęśliwą operację dla ks. dziekana Stanisława Bujnowskiego;
- o potrzebne zdrowie dla ks. prałata Tadeusza Lizińczyka;
- o łaskę zdrowia i cud uzdrowienia dla Jana;
- o uzdrowienie Anety;
- o łaskę zdrowia dla Krzysztofa;
- o zdrowie i potrzebne łaski dla s. Lucyny;
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Polaków;
- o zdrowie dla całej rodziny Sitarz i Lorens;
- o łaskę obrony pewnego małżeństwa i rodziny przed wszelkim podziałem;
- w intencji pewnego małżeństwa z Warszawy, które przeżywa bardzo trudne chwile;
- o wszelkie łaski w trudnych chwilach dla dziewięcioletniego Adriana i Jego rodziny;
- o światło Ducha Świętego dla maturzystów: Anny Rokosz, Katarzyny Tomczyk,
  Eweliny Ciałek, Patryka Czarnoty, Tomasza Grabskiego, Jakuba Sasala i Pawła
  Walasika;
- o znalezienie odpowiedniej pracy dla Pawła;
- o opamiętanie dla Tomka;
- o Miłosierdzie Boże dla pewnej osoby;
- o radość nieba dla śp. Zygmunta;
- o łaskę nieba dla śp. Józefa Ziętka;
- o wieczne szczęście dla śp. ks. Grzegorza;
- o dar nieba dla śp. Leszka Czyża;
- w intencji Panu Bogu wiadomej;
- w naszych własnych intencjach...

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na https://www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz