5 maja – „Majówka ze Sługą Bożym”


www.radom.gosc.pl


Matka Boża Wychowawczyni

- Czarna
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Piękny jest Obraz Matki Bożej Czarnieckiej z Dzieciątkiem Jezus piastowanym na lewej ręce. Na obliczu Matki Najśw[iętszej] maluje się dobroć i przedziwna słodycz. Głębokie oczy Maryi budzą zaufanie w każdym, kto na nie spogląda. Cała postać tchnie powagą największej po Bogu godności i pociąga miłosierdziem, które nikogo nie odrzuca i nikim nie gardzi. Ona jest Ucieczką grzesznych. Dziecię Jezus trzyma w lewej ręce księgę – znak nieomylnej prawdy i niezmiennych nakazów Bożych. Prawą rączkę podnosi, aby przebaczać i błogosławić tym, którzy z żalem za popełnione grzechy i z ufnością w sercu zwracają się do Najmiłosierniejszego Zbawiciela za pośrednictwem Jego Przeczystej Rodzicielki. […] Chwała Matki Bożej Czarnieckiej nie ustaje, lecz wzrasta. Kroniki parafialne wykazują łaski i dobrodziejstwa otrzymane przed Jej Obrazem. Świadczą o tym składane wota. […] We wszystkich troskach uciekajmy się z ufnością o pomoc do Przeczystej Bożej Rodzicielki, a przede wszystkim w sprawach zbawienia i uświęcenia” („Maria spes nostra”, s. 283-284).
„W Twe ręce Przeczysta Boża Rodzicielko składamy nasze błagania, bóle i udręki, racz je przedstawić Umiłowanemu Synowi swemu. Pragniemy być pomocnikami Twoimi, Matko Kościoła, w szerzeniu Królestwa Chrystusowego w sercach, w rodzinach, w narodzie naszym i na całym świecie” („Maria spes nostra”, s. 151).
Zachęceni przez Sługę Bożego z tym większą wdzięcznością wpatrujmy się w Oblicze Matki Bożej z Czarnej. Dziękujmy za to, że prowadzi nas do Chrystusa; za to, że modli się za nas i otacza opieką. Dziękujmy za to, że jest naszą Wychowawczynią. Z dziecięcą miłością wołajmy do Niej:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.


Święta Boża Rodzicielko,                módl się za nami. 
Matko dobrej rady,
Panno czcigodna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Królowo Aniołów,

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- w intencji diakonów z Radomia przygotowujących się do święceń prezbiteratu;
- o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej;
- o pokój na świecie;
- o pokorę dla pewnej osoby;
- w intencji wszystkich tegorocznych maturzystów;
- o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Macieja;
- o Boże błogosławieństwo dla Dominika;
- o owocne rekolekcje dla s. Danieli;
- w dniu imienin o potrzebne łaski dla Moniki;
- w intencji Marcina Leśnowolskiego w dniu urodzin;
- w intencji Lucyny Kubis i Wandy Grabowskiej;
- o nawrócenie pewnej rodziny i o przebudzenie duchowe Polski;
- o nawrócenie Polski;
- za nasz Naród, o mądrość;
- o nowe życie dla Anny i Teresy;
- o nawrócenie rodziny;
- o szczęśliwe rozwiązanie dla Joanny, aby dziecko urodziło się zdrowe;
- o szczęśliwą operację dla ks. dziekana Stanisława Bujnowskiego;
- o potrzebne zdrowie dla ks. prałata Tadeusza Lizińczyka;
- o szczęśliwą operację dla pewnej osoby;
- o łaskę zdrowia i cud uzdrowienia dla Jana;
- o uzdrowienie Anety;
- o łaskę zdrowia dla Krzysztofa;
- o zdrowie i potrzebne łaski dla s. Lucyny;
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Polaków;
- o zdrowie dla całej rodziny Sitarz i Lorens;
- o łaskę obrony pewnego małżeństwa i rodziny przed wszelkim podziałem;
- w intencji pewnego małżeństwa z Warszawy, które przeżywa bardzo trudne chwile;
- o wszelkie łaski w trudnych chwilach dla dziewięcioletniego Adriana i Jego rodziny;
- o światło Ducha Świętego dla maturzystów: Anny Rokosz, Katarzyny Tomczyk,
  Eweliny Ciałek, Patryka Czarnoty, Tomasza Grabskiego, Jakuba Sasala i Pawła
  Walasika;
- o znalezienie odpowiedniej pracy dla Pawła;
- o opamiętanie dla Tomka;
- o Miłosierdzie Boże dla pewnej osoby;
- o łaskę nieba dla śp. Józefa Ziętka;
- o wieczne szczęście dla śp. ks. Grzegorza;
- o dar nieba dla śp. Leszka Czyża;
- w intencji Panu Bogu wiadomej;
- w naszych własnych intencjach...

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy... 

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na https://www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz