6 maja – „Majówka ze Sługą Bożym”


www.reginamundi.info

Matka Boża Nieustającej Pomocy

- RzymSługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Słabe, bezradne dziecko, które stawia pierwsze kroki, potrzebuje czujnej i ustawicznej opieki matki. Dobra matka nie spuszcza oka z maleństwa, otacza je czułą troską, podtrzymuje, prowadzi. Trafnie ktoś powiedział, że wobec Pana Boga, my, ludzie, jesteśmy jak dzieci, które dopiero uczą się chodzić. Tak, jesteśmy słabi, niepewni, zatrwożeni. Tyle trosk nas przejmuje, tyle niepokojów dręczy, tyle niebezpieczeństw na nas czyha… Pomocy potrzeba nam, wiele pomocy! Kto nam jej udzieli? Jako odpowiedź na to dręczące pytanie niech nam posłużą słowa Psalmisty Pańskiego: „Podnosiłem oczy moje na góry, skąd mi przyjdzie pomoc. Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię” (Ps. 120). Pan Najwyższy i Wszechmogący postanowił udzielać nam swej pomocy za pośrednictwem Najśw[iętszej] Maryi Panny, która pomiędzy innymi tytułami posiada również tę piękną wzruszającą nazwę Matki Nieustającej Pomocy. […] Matka Najśw[iętsza] rozporządza potęgą, dorównującą Jej dobroci. […] Na chwilę nie słabnie zajęcie się Maryi naszymi potrzebami i bolączkami. Bez przerwy zanosi za nami błagalne prośby do Wszechmocnego swego Syna. I nieustannie zstępuje z nieba pomoc Maryi do podtrzymania nas na drodze obowiązku, codziennego krzyża, Bożego nakazu. […] Z niezachwianą ufnością zbliżajmy się do królewskiego tronu Matki Nieustającej Pomocy. Gdy wszystko cię zawiedzie – Ona pomoże. Przedstawiajmy Jej codzienne nasze troski i potrzeby. Ale też nie wahajmy się powierzać Jej wielkich spraw” („Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 158-159).
„W Twe macierzyńskie ręce, Królowo Różańca św[iętego], Pocieszycielko strapionych, oddajemy wszystkich udręczonych. Prowadź te biedne dzieci swoje do Jezusa, będącego niezawodną nadzieją wszystkich cierpiących!” („Maria spes nostra”, s. 123).
Wpatrując się w postać Matki gotowej nieustannie pomagać i która jest nasza nadzieją,  z tym większą ufnością polecajmy przez Jej wstawiennictwo wszystkie nasze intencje: cierpienia, problemy, strapienia, wątpliwości… Ona nas nigdy nie zostawi samych. Dlatego też stańmy przy Niej i z wdzięcznością dzieci wołajmy do Niej:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Święta Panno nad pannami,           módl się za nami. 
Matko najmilsza,
Panno wierna,
Pocieszycielko strapionych,
Królowo Wyznawców,

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- w intencji Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu – ks. Jarosława 
  Wojtkuna i ks. Artura Lacha o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze 
  lata posługi - w XXV rocznicę przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa;
- w intencji diakonów z Radomia przygotowujących się do święceń prezbiteratu;
- o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej;
- o pokój na świecie;
- o pokorę dla pewnej osoby;
- w intencji wszystkich tegorocznych maturzystów;
- o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Macieja;
- o Boże błogosławieństwo dla Dominika;
- o owocne rekolekcje dla s. Danieli;
- w intencji Lucyny Kubis i Wandy Grabowskiej;
- o nawrócenie pewnej rodziny i o przebudzenie duchowe Polski;
- o nawrócenie Polski;
- za nasz Naród, o mądrość;
- o nowe życie dla Anny i Teresy;
- o nawrócenie rodziny;
- o szczęśliwe rozwiązanie dla Joanny, aby dziecko urodziło się zdrowe;
- w intencji Kingi, która jest w błogosławionym stanie;
- w intencji dziecka córki Kasi i jej samej, aby szczęśliwie donosiła ciążę,
  żeby dziecko urodziło się zdrowe i aby dobry Bóg im błogosławił;
- o szczęśliwą operację dla ks. dziekana Stanisława Bujnowskiego;
- o potrzebne zdrowie dla ks. prałata Tadeusza Lizińczyka;
- o łaskę zdrowia i siły do walki z chorobą dla ks. Adama Orczyka i ks. Piotra 
  Ostrowskiego;
- o szczęśliwą operację dla pewnej osoby;
- o pomyślność operacji i powrót do zdrowia dla Taty;
- o łaskę zdrowia i cud uzdrowienia dla Jana;
- o uzdrowienie Anety;
- o łaskę zdrowia dla Krzysztofa;
- o zdrowie i potrzebne łaski dla s. Lucyny;
- o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Kasi, Zuzi i Wojtka;
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Polaków;
- o zdrowie dla całej rodziny Sitarz i Lorens;
- o łaskę obrony pewnego małżeństwa i rodziny przed wszelkim podziałem;
- w intencji pewnego małżeństwa z Warszawy, które przeżywa bardzo trudne chwile;
- o wszelkie łaski w trudnych chwilach dla dziewięcioletniego Adriana i Jego rodziny;
- o światło Ducha Świętego dla maturzystów: Anny Rokosz, Katarzyny Tomczyk,
  Eweliny Ciałek, Patryka Czarnoty, Tomasza Grabskiego, Jakuba Sasala i Pawła
  Walasika;
- o jasny umysł dla córki – maturzystki;
- o znalezienie odpowiedniej pracy dla Pawła;
- o opamiętanie dla Tomka;
- o Miłosierdzie Boże dla pewnej osoby;
- o łaskę nieba dla śp. Józefa Ziętka;
- o wieczne szczęście dla śp. ks. Grzegorza;
- o dar nieba dla śp. Leszka Czyża;
- w intencji Panu Bogu wiadomej;
- w naszych własnych intencjach...

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na https://www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz