7 maja – „Majówka ze Sługą Bożym”


za: www.em.kielce.pl

Matka Boża Łaskawa

- Katedra Kielecka
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Niewysłowiony w swej dobroci Pan Bóg chciał, aby Najśw[ietsza] Maryja Panna była pełna łaski nie tylko dla swej chwały i szczęścia, ale również dla dobra naszych dusz. Dlatego Przenajświętszą Bożą Rodzicielkę uczynił Pośredniczką wszystkich łask, jakie w ciągu wieków spływają i nadal spływać będą na rodzaj ludzki. […] Nikt nie przychodzi do Ojca Niebieskiego, jeno przez Jezusa, a do Jezusa przychodzimy przez Maryję. Przez Jej niepokalane ręce przechodzą wszystkie, bez żadnego wyjątku, łaski, zdobyte Krwią Boskiego Zbawiciela. […] Po Bogu, po Jezusie Chrystusie, wszystko zawdzięczasz Matce Najśw[iętszej]. Ona kieruje życiem twoim. Gorąco pragnie twego prawdziwego dobra i ustawicznie wspiera cię modlitwą. Czyż cię to nie napełni ufnością?” („Kółko Różańcowe 38(1947), s. 10-11).
„Matko łaski Bożej z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj!” (Maria spes nostra, s. 242).
Ileż razy dobry Bóg obdarzał nas łaskami dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Łaskawej? Ona sama jest „łaski pełna”. Z wdzięcznością więc dziś, wpatrując się Jej oblicze czczone w „prastarej kieleckiej świątyni”, wołajmy tak miłymi dla Niej słowami:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko łaski Bożej,                            módl się za nami.
Matko najmilsza,
Panno łaskawa,
Przyczyno naszej radości,
Królowo wszystkich Świętych,

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- w intencji Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu – ks. Jarosława 
  Wojtkuna i ks. Artura Lacha o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze
  lata posługi - w XXV rocznicę przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa;
- w intencji diakonów z Radomia przygotowujących się do święceń prezbiteratu;
- o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej;
- o pokój na świecie;
- o pokorę dla pewnej osoby;
- w intencji wszystkich tegorocznych maturzystów;
- o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Macieja;
- o Boże błogosławieństwo dla Dominika;
- o owocne rekolekcje dla s. Danieli;
- w intencji Lucyny Kubis i Wandy Grabowskiej;
- o nawrócenie pewnej rodziny i o przebudzenie duchowe Polski;
- o nawrócenie Polski;
- za nasz Naród, o mądrość;
- o nowe życie dla Anny i Teresy;
- o nawrócenie rodziny;
- o szczęśliwe rozwiązanie dla Joanny, aby dziecko urodziło się zdrowe;
- w intencji Kingi, która jest w błogosławionym stanie;
- w intencji dziecka córki Kasi i jej samej, aby szczęśliwie donosiła ciąże,
  żeby dziecko urodziło się zdrowe i aby dobry Bóg im błogosławił;
- o szczęśliwą operację dla ks. dziekana Stanisława Bujnowskiego;
- o potrzebne zdrowie dla ks. prałata Tadeusza Lizińczyka;
- o łaskę zdrowia i siły do walki z chorobą dla ks. Adama Orczyka i ks. Piotra
  Ostrowskiego;
- o szczęśliwą operację dla pewnej osoby;
- o pomyślność operacji i powrót do zdrowia dla Taty;
- o łaskę zdrowia i cud uzdrowienia dla Jana;
- o uzdrowienie Anety;
- o łaskę zdrowia dla Krzysztofa;
- o zdrowie i potrzebne łaski dla s. Lucyny;
- o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Kasi, Zuzi i Wojtka;
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Polaków;
- o zdrowie dla całej rodziny Sitarz i Lorens;
- o zdrowie i wiarę;
- o wiarę, nadzieję i miłość oraz łaskę zdrowia duszy i ciała;
- o zdrowie dla Mamy;
- o łaskę obrony pewnego małżeństwa i rodziny przed wszelkim podziałem;
- w intencji pewnego małżeństwa z Warszawy, które przeżywa bardzo trudne chwile;
- o wszelkie łaski w trudnych chwilach dla dziewięcioletniego Adriana i Jego rodziny;
- o światło Ducha Świętego dla maturzystów: Anny Rokosz, Katarzyny Tomczyk,
  Eweliny Ciałek, Patryka Czarnoty, Tomasza Grabskiego, Jakuba Sasala i Pawła
  Walasika;
- o jasny umysł dla córki – maturzystki;
- o znalezienie odpowiedniej pracy dla Pawła;
- o opamiętanie dla Tomka;
- o Miłosierdzie Boże dla pewnej osoby;
- o łaskę nieba dla śp. Józefa Ziętka;
- o wieczne szczęście dla śp. ks. Grzegorza;
- o dar nieba dla śp. Leszka Czyża;
- w intencji Panu Bogu wiadomej;
- w naszych własnych intencjach...

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na https://www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz