12 czerwca o Słudze Bożym mówił w Sandomierzu Papież...

www.sandomierz.gosc.pl

Święci wołają o świętość!Podczas Mszy świętej celebrowanej 12 czerwca 1999 r. u podnóża malowniczej skarpy w Sandomierzu, Jan Paweł II wspomniał Sługę Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego:

„Pragnę w szczególny sposób wspomnieć sługę Bożego bpa Piotra Gołębiowskiego, który strzegł powierzonej mu owczarni z łagodnością i wytrwałością. Obecnie, jak wiemy, trwa proces beatyfikacyjny tego dobrego pasterza diecezji sandomierskiej”.

Ten sam Papież cztery dni później mówił:
„Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości. […]
Święci wołają o świętość”…

Niech się tak stanie!Brak komentarzy:

Prześlij komentarz