Wędrówki drogami życia Sługi Bożego - 17 czerwca 1919 r.


Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

„Pójdź za Mną!”Siedemnastoletni Piotr Gołębiowski 17 czerwca 1919 r. zgłosił się z prośbą o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. 29 sierpnia przyjęto go do grona alumnów II roku. 

Przed wyjazdem z rodzinnego Jedlińska, Piotr Gołębiowski poszedł ze swym ojcem do kościoła parafialnego. Tam, w kaplicy z obrazem Matki Bożej, klęcząc prosił ojca o błogosławieństwo. Tłumaczył, że tam zrodziło się jego powołanie.Wspominając dziś tamto wydarzenie z życia Sługi Bożego, myślimy o młodych ludziach, którzy decydują się na wybór drogi życia kapłańskiego i zgłaszają się do seminariów duchownych, by rozpocząć formację w szkole uczniów Chrystusa.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra prośmy w ich intencji, by nie brakło im odwagi do pozytywnej odpowiedzi na Boże wezwanie po imieniu. Prośmy o światło Ducha Świętego dla wszystkich, którzy przeżywają trudności na drodze rozeznawania swego powołania. Módlmy się też o nowe, święte i liczne powołania do służby kapłańskiej.


Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski uczył:
„Prośmy […] z ufnością Ducha Świętego, aby wzbudzał powołania do kapłaństwa i był Przewodnikiem w przygotowywaniu alumnów seminarium do gorliwej i ofiarnej posługi duszpasterskiej. W tej intencji ofiarujmy Mszę św[iętą] i przyjmijmy Komunię św[iętą]. Do czcicieli Najśw[iętszej] Maryi Panny Różańcowej i św. Franciszka Serafickiego zwracam się z gorącą zachętą i prośbą, aby w swych modlitwach pamiętali o potrzebach Seminarium, będącym matką żywicielką nowych zastępów kapłańskich” (20 X 1976 r.).

Módlmy się ze Sługą Bożym:
„Matko Najwyższego Kapłana, Królowo Apostołów i całego Duchowieństwa, w Twoje macierzyńskie dłonie składamy z ufnością nasze seminarium, źrenicę oka i serce diecezji. Ty nad nim czuwaj, broń go w  niebezpieczeństwach, zawsze otaczaj najmilszą opieką!” (6 IV 1970 r.).
Opiece Przeczystej  Bożej Rodzicielki, Królowej Apostołów, oddaję serce naszej diecezji, którym jest Seminarium Duchowne (14 X 1978 r.).

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz