Dziś świętujemy 113. urodziny Sługi Bożego Biskupa Piotra


1902 - 10 czerwca - 2015
Myślałeś kiedyś, co można dać w prezencie Słudze Bożemu?

     - Przynieś Mu dziś Twoją modlitwę o Jego rychłą beatyfikację.

     - Poproś w niej o łaskę dla Ciebie lub dla innych. 

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


 ● Z pewnością Sługa Boży jest Ci wdzięczny za odwiedziny i modlitwę!

     - „Czekoladkami” od Niego są Jego słowa, wciąż aktualne.

     - Odszukaj z poniższej listy liczbę dnia Twoich urodzin i przeczytaj.

     - Zabierz w swym sercu słowa Sługi Bożego Biskupa Piotra, skierowane do Ciebie:

1.    Zwycięstwa, jakie odnosimy w życiu ziemskim, to tylko przedsmak szczęścia, do jakiego wiara doprowadzi nas w życiu przyszłym.
2.    Z radością bierzcie do rąk Ewangelię świętą i z uwagą ją czytajcie, aby umysłem lepiej poznać i sercem goręcej umiłować Jezusa Chrystusa.
3.    Wyznawco Chrystusowy, poznaj wielką godność swoją!
4.    Wszyscy w Kościele: jednostki i rodziny - jesteśmy wezwani do wzajemnego pomagania sobie w służeniu Panu Bogu i bliźnim.
5.    Wielki to zaszczyt być chrześcijaninem, cząstką Chrystusa Pana. Ale ten przykład nas zobowiązuje, byśmy w myślach, słowach, czynach coraz bardziej stawali się podobni do Jezusa Chrystusa.
6.    W każdym domu katolickim znajduje się obraz Matki Najświętszej, widomy znak duchowej obecności Maryi w rodzinie. Ku temu obrazowi niech często wznoszą się oczy, niech dźwigają się serca członków rodziny.
7.    Uświęcajcie godziny swej codziennej pracy. Zawsze bądźcie synami Bożymi. Pracujcie sumiennie, gorliwie, jak przystało na dzieci Boże.
8.    Spojrzyj, jak rozległe pole pracy przed tobą. Masz naśladować Chrystusa Pana.
9.    Przykładem gorliwego życia, dobrym słowem, a najwięcej apostolską modlitwą, prowadźmy chore dusze bliźnich do Jezusa, Najlepszego Lekarza.
10. Postanówmy: ani dnia bez modlitwy.
11. Postanówmy iść wiernie za wezwaniem Chrystusowym, jak to czynili Mędrcy ze Wschodu.
12. Obyś i ty zrozumiał i docenił w swej duszy zmartwychwstanie Chrystusa przez łaskę.
13. Niech przykład naszych Świętych będzie nam zachętą do praktykowania cnót chrześcijańskich!
14. Niech odczują twoi najbliżsi: mąż, żona, rodzice, bracia, siostry, dzieci, sąsiedzi, że z tobą jest Jezus, a ty – z Jezusem.
15. Niech Chrystus posiądzie umysły i serca nasze. Niech kieruje całym życiem naszym. Niech w nas i przez nas promienieje Duch Jego.
16. Nie wstydź się nigdy, przynajmniej znakiem Krzyża świętego, dziękować Bogu za dary, których ci użycza.
17. Modlitwa sprawi, że wiernie współpracować będziemy z łaskami Bożymi i wytrwamy przy Panu Bogu aż do końca.
18. Miłość jest jedyną, twórczą potęgą w życiu.
19. Kto gorączkowo goni za majątkiem, wygodą, przyjemnością, ten niewiele miejsca zostawia w duszy pragnieniu posiadania Pana Boga.
20. Korzystajmy pilnie z darów miłosierdzia Bożego.
21. Jednym z przejawów szerzenia Ewangelii wśród otoczenia jest apostołowanie miłosierdziem w różnych jego postaciach.
22. Idźmy po naukę i ratunek dla rodzin naszych.
23. I tobie Pan Bóg nie skąpi łask, abyś wśród dzisiejszych trudności był wyznawcą Chrystusowym.
24. Gdy usłyszymy głos Ducha Świętego, nie zamykajmy serc swoich, ale je szeroko otwórzmy.
25. Gdy czujesz utrudzenie, może pot płynie ci z czoła, wspomnij, że podtrzymuje cię ramię Wszechmocnego Pana.
26. Dziecko drogie, nie zniechęcaj się swymi upadkami. Przepraszaj za nie Boga i co dzień odnawiaj swe postanowienie: chcę dziś tak myśleć, mówić, jakby na moim miejscu postąpił Pan Jezus.
27. Duszom naszym potrzeba radosnego promienia nauki Chrystusowej, który by ukazał nam wielką wartość życia i odsłonił przed nami zadania, jakie powinniśmy spełniać, jako wyznawcy Chrystusowi.
28. Daje ci Pan Bóg zdrowie, siły, uzdolnienie do pracy, nie cofaj się przed trudem na wyznaczonym przez Opatrzność posterunku.
29. Często i gorąco polecajmy się opiece Anioła Stróża. Módlmy się, pracujmy, czyńmy drugim dobrze w towarzystwie Aniołów.
30. Będziesz dobrym synem w rodzinie, pilnym uczniem w szkole, uczciwym kolegą, o ile dzień swój rozpoczniesz od gorliwej modlitwy porannej. Zjedna ci ona błogosławieństwo Boże.
31. Bądźcie w swych domach apostołami uczynnej miłości, która przebacza, cierpliwie znosi przykrości, raczej woli dawać aniżeli brać.

● I jeszcze ciekawostka: 

Dom rodzinny Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku.
- Tam wszystko się zaczęło...

Fot. ks. S. Osiński

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz