Wędrówki drogami życia Sługi Bożego - 18 czerwca 1928 r.


Grób papieża Piusa XI w Grotach Watykańskich

 

O tym, jak Sługa Boży został złotym medalistąPiotr Gołębiowski, alumn sandomierskiego seminarium, w 1923 r. został skierowany przez sandomierskiego biskupa Mariana Ryxa na studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Uwieńczył je dwoma doktoratami. Pierwszy obronił z filozofii w 1925 r. Publiczna obrona drugiego – z teologii, zasługuje na szczególną uwagę.

Odbyła się ona 18 czerwca 1928 r., na zakończenie roku akademickiego. Uczelnia wytypowała wówczas jednego, bez wątpienia najlepszego studenta, by w tym dniu bronił swój doktorat. Był nim właśnie ks. Piotr Gołębiowski! Przeżycia potęgował fakt, że gościem na tej uroczystości, a więc także na obronie, był Pius XI.
Papież ten dobrze znał Polskę. Przed wyborem na Stolicę Piotową był nuncjuszem w Warszawie, a w tamtejszej archikatedrze otrzymał sakrę biskupią. Był również między innymi w Skarżysku, Ostrowcu Świętokrzyskim, Włostowie i w Sandomierzu. 

Wyróżnienie, jakie spotkało ks. Piotra Gołębiowskiego, było bez wątpienia niezwykłe: spośród tysięcy studentów wybrano właśnie jego! Świadczyło to o jego wyjątkowych zdolnościach i pracowitości.

Obrona wypadła wspaniale! Oceniono ją jako „summa cum laude”, to znaczy z najwyższą pochwałą (zobacz poniżej dyplom). Dodatkowo nowy doktor został odznaczony złotym medalem, a w przekazach agencji informacyjnych powtarzano o pierwszym Polaku, który bronił swój doktorat na Uniwersytecie Gregoriańskim w obecności papieża.

Na obronie obecny był również abp Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego. Przemawiając w czasie uroczystości składał gratulacje nowemu doktorowi i jego biskupowi, wobec którego wypowiadał słowa uznania za tak zdolnego księdza.

Niespełna dwa tygodnie później, 1 lipca 1928 r. ks. Piotr Gołębiowski powrócił do Polski.


Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski pisał:
„Wszyscy też wezwani jesteśmy do apostolstwa w szerzeniu Królestwa Chrystusowego wśród ludzi. […] Gorąco życzę Ci, Młodzieży Akademicka, najobfitszych łask i darów Ducha Św[iętego] w dniach skupienia rekolekcyjnego. Obiecuję modlitwę w tej intencji. Twe duchowe wysiłki i troskę o Królestwo Boże w duszy własnej oraz w sercach bliźnich składam w Przeczyste Ręce Matki Najświętszej, Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski” (9 II 1978 r.).
Módlmy się dziś w intencji wszystkich studentów, którzy w tych dniach zdają egzaminy. Szczególną modlitwą otoczmy kończących kolejne etapy studiów i broniących licencjaty, magisteria i doktoraty. Prośmy dla nich o światło Ducha Świętego na czas przygotowywania i zdawania egzaminów. Módlmy się również, by zdobyta wiedza zbliżała ich do Prawdy i Mądrości, którą jest Jezus Chrystus.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl)

I jeszcze ciekawostka - dyplom doktorski ks. Piotra Gołębiowskiego (z Archiwum Kurii Diecezjalnej w Radomiu):
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz