Wędrówki drogami życia Sługi Bożego - 22 czerwca 1902 r.


Fot. ks. K. Piłat

 

Rocznica Chrztu świętegoPielgrzymujemy dziś duchowo do chrzcielnicy w kościele parafialnym pw. świętych Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku, by dziękować za Sakrament Chrztu świętego, który 113 lat temu otrzymał tam Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski.


Księga Ochrzczonych Parafii Jedlińsk z 1902 r., akt numer 67:

(tłumaczenie z języka rosyjskiego)
Działo się w Jedlińsku dnia (dziewiątego) dwudziestego drugiego czerwca tysiąc dziewięćset drugiego roku o godzinie szóstej po południu, Stawił się Jan Gołębiowski, mieszkaniec miasta Jedlińska, lat dwadzieścia dziewięć mający, w obecności Antoniego Borzęckiego lat sześćdziesiąt pięć i Władysława Nowocina lat czterdzieści pięć mającego, obydwu sług kościelnych w Jedlińsku zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Jedlińsku (dwudziestego ósmego maja) dziesiątego czerwca roku bieżącego o godzinie dziesiątej rano z jego ślubnej żony Heleny z Piątków, lat dwadzieścia pięć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś dopełnionym przez księdza Franciszka Solarskiego nadano imiona Piotr Paweł, a rodzicami jego chrzestnymi byli: Józef Gołębiowski i Kazimierz Piątek. Akt ten stawającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas podpisany został.
/-/ Ks. Fr. Solarski, Proboszcz JedlińskiSługa Boży Bp Piotr Gołębiowski pisał:
„Wyrażam Panu Bogu w Trójcy Św[iętej] Jedynemu gorącą wdzięczność za dar wiary i chrztu św[iętego], za wezwanie mnie niegodnego do szeregu kapłanów i biskupów. Umierać pragnę w wierze św[iętej] rzymskokatolickiej, wpojonej mi przez religijnych rodziców i zacnych kapłanów, których spotkałem na drodze swojego życia. Chcę do ostatniego tchu trwać w synowskiej łączności z Ojcem Św[iętym], z Ks. Kardynałem Prymasem, w jedności z Episkopatem Polski” (z Testamentu, 2 II 1979 r.).


Kard. Józef Glemp, Prymas Polski, 9 IX 1995 r.


Bp Henryk Tomasik, Biskup Radomski, 3 XI 2012 r.
(fot. ks. S. Piekielnik)


Publiczne Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku, 3 XI 2012 r.
(fot. ks. Z. Niemirski)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz