Odczytując Ewangelię wraz ze Sługą Bożym Biskupem PiotremWspierać misje nakazuje nam miłość


„Do grona robotników na żniwie misyjnym każdy z nas powinien w pewien sposób należeć przez swą współpracę z tymi, którzy w utrudzeniu głoszą Ewangelię w krajach niechrześcijańskich. Skłania nas do tego wiara. Bo czy znajdziemy doskonalszy sposób wyrażania P[anu] Bogu wdzięczności za ten najcenniejszy dar, jak przez wysiłki i modlitwy, aby doprowadzić do światła wiary tych braci, którzy pozostają w mrokach nieznajomości Jezusa Chrystusa i Jego nauki? Wspierać misje nakazuje nam również miłość. […]
Co dzień jesteśmy wyznawcami Chrystusowymi, członkami Jego tajemniczego Ciała, zatem stale powinniśmy włączać się w pracę misyjną Kościoła modlitwą i ofiarą. Gorliwą troskę okażemy w budzeniu powołań misyjnych wśród chłopców i dziewcząt. […]
Niepokalana Dziewico Wspomożycielko, Królowo Apostołów, w Twoje macierzyńskie dłonie składamy nasze skromne modlitwy i ofiary na rzecz misji dla wzrostu Kościoła św[iętego]”.
 Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski
Odezwa przed Tygodniem Misyjnym 1971 r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz