Prośba o modlitwę


Wszyscy zapragnijmy Jezusa. «Przyjdź, Panie, bądź królem serc i rodzin naszych»!
 Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego módlmy się w polecanej nam intencji:

O wstawiennictwo u Pana Jezusa Chrystusa, aby zesłał łaskę stabilizacji, powrotu miłości, wierności, zaufania oraz przebaczenie na nasze narzeczeństwo. Proszę o przygotowanie nas do małżeństwa z Nicolą. Pozwól nam się pobrać, Panie Boże i żeby nasze Maleństwo rosnące pod Nicoli sercem było zdrowe i rozwijało się poprawnie oraz aby mogło wychowywać się w pełnej rodzinie którą stworzymy wraz z Nicolą. Panie Jezu Chryste schroń naszą rodzinę w swoich Ranach i osłoń najdroższą Krwią Twoją. Jezu ufam Tobie!"
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz