Prośba o modlitwę


„W chwilach cierpień i życiowych doświadczeń zbliżajmy się do Chrystusa Pana z wiarą i ufnością”
Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski

Prosimy Wszystkich o modlitwę, przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego, o łaskę zdrowia dla Michała Nowickiego, który uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu.


Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz