Prośby o modlitwę


„Gorąco módlmy się w naszych świątyniach i domach rodzinnych, bo od modlitwy zależy w znacznym stopniu miara łaski Bożej”
 Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego módlmy się w polecanych nam intencjach:- o łaskę obrony pewnego małżeństwa i rodziny przed wszelkim podziałem;

- o wstawiennictwo u Pana Jezusa Chrystusa, aby zesłał łaskę stabilizacji, powrotu 
  miłości, wierności, zaufania oraz przebaczenie na nasze narzeczeństwo. Proszę
  o przygotowanie nas do małżeństwa z Nicolą. Pozwól nam się pobrać, Panie Boże 
  i żeby nasze Maleństwo rosnące pod Nicoli sercem było zdrowe i rozwijało się 
  poprawnie oraz aby mogło wychowywać się w pełnej rodzinie którą stworzymy wraz 
  z Nicolą. Panie Jezu Chryste schroń naszą rodzinę w swoich Ranach i osłoń 
  najdroższą Krwią Twoją. Jezu ufam Tobie!

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz