Trzecia rocznica śmierci śp. Księdza Biskupa Stefana SiczkaBudowałem się postawą Sługi Bożego”


31 lipca 2015 r. mija 3. rocznica śmierci śp. Bp. Stefana Siczka (1937-2012), biskupa pomocniczego diecezji radomskiej.

Zmarły Ksiądz Biskup był przez lata bliskim współpracownikiem Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego, opracował i opublikował w „Studiach Sandomierskich” pierwszy obszerny biogram Sługi Bożego, jak też wspierał prace związane z jego procesem kanonizacyjnym. Bp Stefan Siczek, jako administrator diecezji radomskiej, ogłosił rok 2002 rokiem Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego, z okazji setnej rocznicy jego urodzin.

A oto niektóre ze wspomnień i wypowiedzi śp. Bp. Stefana Siczka o Słudze Bożym Bp. Piotrze:W 1986 r. Ks. Stefan Siczek, wraz ze swymi kolegami z rocznika święceń, udał się z pielgrzymką do Rzymu. Podczas spotkania z Janem Pawłem II usłyszeli oni z ust Papieża pytanie: „A wy to jesteście bardziej sandomierscy czy radomscy”. Odpowiedział wówczas Ks. Stefan Siczek: „Ojcze Święty, my jesteśmy już starszym rocznikiem księży i próbujemy kształtować się na Osobie Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego”. Papież zatrzymał się przy nim i powiedział o Słudze Bożym: „To był bardzo dzielny biskup, odważny i nieustępliwy”. Bp S. Siczek dopowiadał później: „Wciąż pamiętam tę ocenę naszego Pasterza przez Jana Pawła II – papieża”.
(zob. S. Siczek, Tam był wiatr…, „Głos Mariacki” (2011) nr 2, s. 25)
 
Bp Stefan Siczek przywołując wydarzenia związane ze Sługą Bożym mówił: „Dla kapłanów mojego pokolenia wspomnienie osoby biskupa Piotra Gołębiowskiego to wielka przyjemność i satysfakcja. […] Osobiście budowałem się postawą Sługi Bożego w sędziwym już wieku, który wieczorami przychodził do Seminarium Duchownego do diakonów ze «słowem na drogę», który odwiedzał często Dom Księży Emerytów, w którym miał swojego spowiednika, który miał czas, by uczestniczyć w rekolekcjach księży i kleryków, w nabożeństwach adoracyjnych w kaplicy seminaryjnej”.
(S. Siczek, „Gorliwość o dom Twój pożera mnie”. Homilia wygłoszona z okazji dwudziestej rocznicy śmierci
Sługi Bożego bpa Piotra Gołębiowskiego, „Kronika Diecezji Radomskiej” 9(2000) nr 4, s. 341, 343)
 
W 2004 r. Bp Stefan Siczek mówił: „Jeżeli Pan udzieli nam łaski wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego – będzie to kolejny bodziec do ożywienia duszpasterstwa na różnych odcinkach pracy w diecezji i parafiach, wedle zamysłu i praktyki Biskupa Piotra Gołębiowskiego”.
(S. Siczek, Biskup Piotr Gołębiowski – administrator apostolski w Sandomierzu
„Kronika Diecezji Radomskiej” 13(2004) nr 4, s. 489)
 
Wspominając lata współpracy ze Sługą Bożym, mówił: „Byłem z nim w szczególnych relacjach. On był wcześniej, podobnie jak ja od 1972 r., ojcem duchownym. Miał zawsze czas dla mnie i spraw, z którymi szedłem do niego. Te spotkania były bardzo serdeczne. Wspominam go jako gorliwego pasterza, pobożnego i ofiarnego. W miarę upływu lat rośnie we mnie świadomość jego świętości”.
(zob. Z. Niemirski, Pasterz dobry i nieustraszony, „Ave. Pismo Diecezji Radomskiej” (2007) nr 23, s. 5)
 
Wskazując na postać Sługi Bożego, Bp Stefan Siczek tłumaczył: „On jest dla nas wszystkich nauczycielem życia. Jego drogi są dla nas drogami wzrastania ku świętości”.
(zob. Z. Niemirski, 30. rocznica śmierci sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Cierniowa mitra, „Ave. Pismo Diecezji Radomskiej” (2010) nr 45, s. 6)

 

Boże, Ty obdarzyłeś biskupią godnością swojego sługę Stefana
i dałeś mu udział w kapłaństwie Apostołów,
włącz go na wieki do ich społeczności.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz