Odczytując Ewangelię wraz ze Sługą Bożym Biskupem PiotremSzczęście, że znajdujemy się w Łodzi Piotrowej tuż przy boku Chrystusa!


„Wywyższenie Piotra na zaszczytne stanowisko Zastępcy Chrystusowego urzeczywistniło się wtedy, kiedy […] Pan Jezus do Piotra mówił: «Tyś jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój… Tobie dam klucze królestwa niebieskiego… Alem ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty… utwierdzaj braci twoich. Paś baranki moje, paś owe moje».
Posłuszny nakazowi Chrystusa, Piotr spełniał zadanie Głowy Kościoła, pieczętując swą gorliwość męczeńską śmiercią, jaką poniósł w swej stolicy biskupiej, w Rzymie. Szymon Piotr, rybak z Galilei umarł; śmiertelne jego szczątki spoczęły na wzgórzu watykańskim. Piotr – Głowa Chrystusowego Kościoła żyje i spełnia nadal urząd Najwyższego Nauczyciela i Zwierzchnika przez swych następców biskupów rzymskich, których imiona, począwszy od św. Piotra, ciągną się nieprzerwanym łańcuchem aż do naszych czasów. […] Ojciec Św[ięty] czuje odpowiedzialność swego stanowiska i słabość sił swoich, toteż nie raz powtarza za Piotrem: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». Jedynie na głos Boży: «Nie bój się», każdy papież ujmuje w swe ręce ster Kościoła, świadom, że nie sam kieruje olbrzymią łodzią, ale wraz z Chrystusem.
Jako katolicy mamy wielkie szczęście, że znajdujemy się w Łodzi Piotrowej tuż przy boku Chrystusa! Słusznie możemy żywić nadzieję szczęśliwego przybycia do portu, jeżeli tylko wiernie stać będziemy przy Ojcu Św[iętym] i przestrzegać w życiu jego wskazań”.

Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski
 „Siewca Prawdy” 2(1932) nr 24, s. 2

13 IX 2005 r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz