Odczytując Ewangelię wraz ze Sługą Bożym Biskupem Piotrem

 

 

Aby rodziny wasze apostołowały modlitwą i miłosierdziem„Jednym z przejawów szerzenia Ewangelii wśród otoczenia jest apostołowanie miłosierdziem w różnych jego postaciach. Miłosierdzie zaś wyrasta z miłości Pana Boga i bliźniego. Zaznacza to św. Paweł Apostoł w Liście do Efezjan: «Bądźcie dla siebie dobrzy i miłosierni, przebaczając sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie» (Ef 4,32).
To miłość Chrystusowa przynagla, aby współczuć bliźniemu w jego troskach i cierpieniach, a w razie potrzeby przychodzić mu z pomocą. […]
Wciąż trzeba budzić szacunek dla życia ludzkiego, tego, które kiełkuje pod sercem matki i tego, które zbliża się do swego zachodu na ziemi, jak życie ludzi chorych, starców.
Dotkliwymi bolączkami dzisiejszej rodziny są nietrzeźwość i rozwiązłość. Stąd pilny obowiązek zaprowadzenia w swoim otoczeniu trzeźwości, abstynencji od napojów alkoholowych. Trzeba też budzić poczucie wstydu w  rozmowach, w sposobie zachowywania się i przypominać obowiązek opanowania duchem pożądliwości ciała wbrew hasłom propagującym swobodę i wyżycie się. W tych dziedzinach odpowiedzialne zadania ciążą na rodzicach. Sobów Wat[ykański] II przypomniał: «Wszyscy pozostający w kręgu rodzinnym znajdą łatwiej drogę szlachetności, zbawienia i świętości, jeżeli torować ją będzie przykład rodziców i modlitwa rodzinna».
Apostolstwo rodziny miłosierdziem niechaj rozpocznie się od wznowienia życia religijnego, którego znakiem i oddechem niech będzie wspólna modlitwa w ognisku domowym. W Orędziu przed rozpoczęciem Obrad Synodu Biskupów w sprawie zadań współczesnej rodziny Ojciec Św[ięty] Jan Paweł II z naciskiem podkreślił potrzebę modlitwy w moralnym dźwiganiu życia rodzinnego. «Niechaj się modlą i niech składają na rzecz Synodu ofiary duchowe wszyscy synowie i córki Kościoła, aby upraszać światło Boże i moce Boże dla Ojców Synodu… […]».
Rodzice nie szczędźcie starań, aby rodziny wasze apostołowały modlitwą i miłosierdziem.
Droga Młodzieży, ukochane dzieci, z radością módlcie się i spełniajcie czyny dobroci.
Niechaj nas w tym apostołowaniu prowadzi i wspiera Matka Miłosierdzia, Królowa Różańca świętego!
Z serdecznym błogosławieństwem.”
 Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski
 „Odezwa przed rozpoczęciem Tygodnia Miłosierdzia w 1980 r.”

27 IX 2015 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz