Prośba o modlitwę


„Chrystus Pan darzył chorych szczególną miłością, serdecznie im współczuł, pocieszał ich i śpieszył im z pomocą.”
Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski

Wczoraj, 12 września, otrzymaliśmy prośbę o modlitwę, przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego, o uzdrowienie Danuty, doświadczonej chorobą nowotworową.
Wierząc mocno w Bożą moc i we wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra, prosimy Wszystkich, by odpowiedzieli na prośbę Córki, która prosi o modlitwę w intencji swojej Mamy Danuty.
Włączmy tę intencję do naszych codziennych modlitw.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz