Różaniec ze Sługą Bożym
Różaniec święty, 
który łączy w sobie rozważanie tajemnic Chrystusowych
z odmawianiem ustnych modlitw 
stanowi jakby streszczenie Ewangelii świętej.
Wzniosłą, bogatą w treść i miłą modlitwę różańcową 
odmawiajmy przeto wspólnie w naszych ogniskach domowych.

 Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski


 W październiku zapraszamy na „Różaniec ze Sługą Bożym”!

Różaniec był ulubioną modlitwą Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego.
Różaniec dawał Biskupowi Piotrowi siłę. W czasie II wojny światowej, gdy był proboszczem w Baćkowicach, z różańcem w ręku, nie bacząc na zagrożenie życia szedł wśród kul, by służyć pomocą kapłańską chorym i umierającym. Gdy kiedyś, po wizycie u chorego dziecka chciano go odprowadzić, on tylko pokazał różaniec i powiedział: „Mam przewodnika, wy zostańcie przy dziecku”. Parafianie z czasów wojny podkreślali jego bezgraniczne zawierzenie Matce Bożej.
Sługa Boży Biskup Piotr nie rozstawał się z różańcem. Gdy wracał z odwiedzanych parafii, mimo zmęczenia, odmawiał jeszcze cząstkę różańca i Litanię Loretańską. Kładąc się spać wkładał różaniec na szyję i w taki sposób zasypiał. Modlitwa ta dawała mu moc i siły.
Sekretarz Sługi Bożego, ks. prał. Tadeusz Wójcik, opisywał modlitwę różańcową Biskupa Piotra w dniu 17 czerwca 1972 r. – w wigilię rozpoczęcia nawiedzenia diecezji sandomierskiej przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej:
„Przyszedłem w tym dniu do kaplicy trochę wcześniej. Biskup Gołębiowski już się modlił. Widziałem, z jaką wielką wiarą odmawiał różaniec. Bez przesady można powiedzieć, że widziałem tam człowieka świątobliwego, który z wielką prostotą i wiarą dziecięcą rozmawiał ze swoim Stwórcą. Niemal zawsze tak wyglądały modlitwy naszego Pasterza. Długo jeszcze nie opuszczaliśmy kaplicy trwając na modlitwie. O sobie mogę powiedzieć, że nie potrafiłem się w tym momencie modlić. Z zachwytem, a jednocześnie z pewnym zawstydzeniem obserwowałem modlącego się Księdza Biskupa. Tak pięknie modlącego się człowieka nie często można zobaczyć”.
 Włączmy się w tę modlitwę Sługi Bożego! 
 
  • Myśli Sługi Bożego Biskupa Piotra będą nam codziennie przewodzić w rozważaniach tajemnic Różańca,

Zaproś Przyjaciół i Znajomych do wspólnej modlitwy!

Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz