Wędrówki drogami życia Sługi Bożego - 16 września 1997 r.Dokumenty procesowe dostarczone do WatykanuProces beatyfikacyjny Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego został rozpoczęty 2 maja 1994 r. Na etapie diecezjalnym zakończył się po trzech latach – 11 maja 1997 r. Wówczas podczas ostatniej, publicznej, sesji Ks. Prałat Stanisław Makarewicz – postulator procesu – złożył przysięgę, że dokumentację procesową dostarczy do Stolicy Apostolskiej.

Zgodnie z przysięgą, 16 września 1997 r. Ks. Prałat Stanisław Makarewicz złożył w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie kopie akt procesowych w języku polskim i włoskim, jak też wymagane załączniki.

Decyzją Ks. Biskupa Edwarda Materskiego, Biskupa Radomskiego, postulatorem sprawy Sługi Bożego został Ks. Prałat Robert Gołębiowski, pracownik Trybunału Roty Rzymskiej. Z kolei dotychczasowy postulator – Ks. Prałat Stanisław Makarewicz został wicepostulatorem.

Obecnie trwają prace zmierzające do opracowania tzw. Positio super virtutibus – dzieła ukazującego życie i heroiczność cnót Sługi Bożego.

Trzeba, by trwającym pracom w Watykanie towarzyszyła modlitwa o cud za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego i o rychłą beatyfikację tego świątobliwego Pasterza.

Włączmy się więc w tę modlitwę Kościoła:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz