13 października 20015 r.
Różaniec ze Sługą Bożym

 

Tajemnice bolesne

I.     Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„Chrystus dokładnie wie, jakie cierpienia czekają Go w Jeruzalem i mimo to idzie na ich spotkanie, świadcząc tym samym, że nie pod przymusem, ale dobrowolnie, powodowany jedynie miłością ku Ojcu Niebieskiemu i ludziom, składa ze swego życia ofiarę” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który ze spokojem i z ufnością przyjmowałeś wolę Bożą, przyczyń się za nami!


II.     Biczowanie Jezusa

„Wielkie pole do pracy otwiera przed człowiekiem jego własna dusza. Jest ona jakby umiłowaną winnicą Bożą, daną nam do uprawy. Trójca Święta stworzyła nieśmiertelną duszę na obraz i podobieństwo swoje. Syn Boży odkupił ją Przenajdroższą Krwią, a Kościół święty – Matka nasza – troskliwą opieką otacza karmiąc duszę ludzką, co najlepszym pokarmem, bo Słowem Bożym i Ciałem Bożym” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, dla którego zbawienie dusz ludzkich było największym dobrem, przyczyń się za nami!


III.     Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Jak wielki jest Bóg, tak wielkie jest Jego miłosierdzie! Bóg posłał ludziom na ratunek swego Syna. Jezus Chrystus wziął nasze winy na siebie. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu zadośćuczynił na nasze grzechy. Przez poniżenie i ofiarę z życia oraz przez tryumf zmartwychwstania wysłużył nam wyzwolenie z tyranii grzechów i pojednanie z Bogiem, Ojcem Najlepszym” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który w swej posłudze ukazywałeś ogrom Bożego miłosierdzia, przyczyń się za nami!


IV.     Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Dziecko drogie, nie zniechęcaj się swymi upadkami. Przepraszaj za nie Boga i co dzień odnawiaj swe postanowienie: chcę dziś tak myśleć, mówić, jakby na moim miejscu postąpił Pan Jezus. O własnych siłach tego wielkiego zadania nie spełnisz. Wie o tym Chrystus, serdeczny twój przyjaciel i gotów cię wspierać łaską swoją. Ale o tę łaskę proś” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który pomagałeś innym dźwigać ich krzyże, przyczyń się za nami!


V.     Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„Najbliżej Krzyża Jezusa stanęła Matka Jego, wielka Wynagrodzicielka wraz z Nim za wszystkie wykroczenia swych dzieci duchowych. Ukrzyżowany Jezus i Jego Bolesna Matka nie są osamotnieni. Towarzyszy Im wielka rzesza ludzi uczestniczących w zbawczym dziele zadośćuczynienia. I my stańmy pod krzyżem Jezusa, przy Niepokalanym Sercu Maryi w duchu zadośćuczynienia za grzechy” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, wiernie trwający wraz z Maryją pod krzyżem Chrystusa, przyczyń się za nami!


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego módlmy się w polecanych nam dzisiaj intencjach:

- w intencji Ks. Prałata Edwarda Poniewierskiego, Kanclerza Kurii Diecezjalnej w Radomiu - z okazji imienin.

- w intencji Ewy Frączyk - w dniu urodzin.

- w intencji mojego kolegi, w sprawie Panu Bogu wiadomej.

- o uzdrowienie mojego męża z bólów kręgosłupa oraz syna z nadciśnienia.

- o łaskę Nieba dla następcy Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego - śp. Ks. Bp. Edwarda Materskiego, niestrudzonego katechety oraz budowniczego świątyń w naszej diecezji, aby Pan - Najwyższy Kapłan wynagrodził go za jego całkowite oddanie się diecezji i starania o wyniesienie Sługi Bożego Bp. Piotra do chwały Ołtarzy, poprzez przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym.

- o życie wieczne dla śp. Ks. Bp. Edwarda Materskiego.

- o łaskę Nieba dla śp. Ks. Bp. Edwarda Materskiego, niestrudzonego Katechety, który dziś obchodziłby swoje imieniny.

- o oglądanie Bożego Oblicza dla zmarłego Taty Joasi oraz o opiekę dla jej całej Rodziny.

- o łaskę zdrowia dla ciężko chorego Stanisława.

- o uzdrowienie dla chorego Tadeusza Fołty.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
 
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz