15 października 2015 r.
Różaniec ze Sługą Bożym

 

Tajemnice światła

I.     Chrzest Jezusa w Jordanie

„Usuwając siebie w cień, jednocześnie Jan wysuwa na pełne światło osobę Chrystusa Pana. Z całym przekonaniem stwierdza, że Odkupiciel świata już przyszedł na ziemię, zamieszkał między ludźmi” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który całym swym życiem z pokorą ukazywałeś Chrystusa – Zbawiciela świata, przyczyń się za nami!


II.     Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

„Obecność Jezusa Chrystusa i Matki Jego na weselu uczy nas, że małżeństwo jest świętą rzeczą. Dziś głośno po Polsce rozlega się zdanie, że małżeństwo jest świecką, czysto-ludzką sprawą, do której Chrystus i Kościół nie mają żadnego prawa. Głosiciele takich haseł zapominają, że siedem jest sakramentów świętych, a jednym z nich – małżeństwo” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z gorliwością troszczyłeś się o świętość małżeństwa i rodziny, przyczyń się za nami!


III.     Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

„Pan Bóg raczył przemówić do ludzi, pouczając ich o tajemnicach Królestwa niebieskiego, ukazując ostateczny cel życia człowieka oraz środki do tego celu wiodące. Nie poskąpił Pan Bóg słów swoich” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który poświęciłeś swe życie sprawie Królestwa Bożego, przyczyń się za nami!


IV.     Przemienienie Pańskie na górze Tabor

„Przemienienie Chrystusa wywarło na dusze uczniów potężne wrażenie, było silnym wstrząsem, pozostawiającym niezatarte wspomnienie do końca życia. W jednej krótkiej chwili Apostołowie zrozumieli, jak nędznym i lichym jest to, co daje człowiekowi świat, w porównaniu z tym, co Bóg dać może duszy, która do Niego garnie się i bezpośrednio, jak z kimś bardzo bliskim, z Panem Bogiem obcuje” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z zachwytem Apostołów głosiłeś Dobrą Nowinę o Chrystusie, przyczyń się za nami!
 

V.     Ustanowienie Eucharystii

„W tej samej chwili sprawowała się pierwsza Niekrwawa Ofiara na ziemi, pierwsza Msza święta. Kapłanem sprawującym tę Ofiarę był Jezus Chrystus, Bóg i Człowiek w jednej osobie, Pośrednik między niebem a ziemią. Darem ofiarnym był tenże Jezus Chrystus, Kapłan Najwyższy, który swoje Ciało i Krew w sposób niekrwawy pod postaciami chleba i wina ofiarował, zanim w dniu następnym złożył Ojcu Niebieskiemu Krwawą Ofiarę z siebie na krzyżu” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, któremu Pan Bóg dał łaskę śmierci w czasie Mszy świętej, po przyjęciu Komunii świętej, przyczyń się za nami!Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego módlmy się w polecanych nam dzisiaj intencjach:

- o łaskę zdrowia dla Dominiki Szeligi.

- w intencji Tomka - o udaną operację i o łaskę zdrowia.

- za dzieci i młodzież, aby otwierały się na Boże Słowo głoszone na katechezach. Aby Jezus otworzył ich serca i przemienił je. Aby ziarna, które sieją katecheci, wydały w nich plon obfity.


- w intencji Ks. Marka - o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi w każdym dniu posługi kapłańskiej.

- o łaskę nawrócenia i przemiany życia dla Teresy i Rafała.

- o łaskę zdrowia dla ciężko chorego Stanisława.

- o uzdrowienie dla chorego Tadeusza Fołty.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
 
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz