16 października 2015 r.Różaniec ze Sługą Bożym

 

Tajemnice bolesne
I.     Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„W zjednoczeniu z Jezusem Zbawicielem zanośmy przed Oblicze Boże modlitwy zadośćuczynienia za grzechy własne i bliźnich” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wierny byłeś żarliwej modlitwie, przyczyń się za nami!


II.     Biczowanie Jezusa

„Zadośćczyńmy Panu Bogu za grzechy własne i bliźnich, w szczególności za grzechy publiczne, które sieją zgorszenie i wyrządzają wielką szkodę rodzinom, Narodowi, Kościołowi świętemu” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który zabiegałeś o zbawienie wierzących w Chrystusa, przyczyń się za nami!


III.     Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Coraz mocniej wierzmy w miłość i miłosierdzie ku nam Jezusa Chrystusa Boga-Człowieka. Zaufajmy Mu bez zastrzeżeń” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który naśladowałeś dobrego Boga świadcząc miłosierdzie, przyczyń się za nami!


IV.     Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Nam drogę niechaj wyznacza Jezus Chrystus dźwigający na swych barkach krzyż na Kalwarię” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który dla wielu stałeś się Cyrenejczykiem pomagającym im dźwigać codzienne krzyże, przyczyń się za nami!


V.     Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„Przez bolesną mękę oraz ofiarną śmierć na Krzyżu w Wielki Piątek wysłużył nam Jezus Chrystus wyzwolenie z niewoli grzechu” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wszystkie cierpienia przeżywałeś w łączności ze Zbawicielem, przyczyń się za nami!


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego módlmy się w polecanych nam dzisiaj intencjach:

- proszę o modlitwę za Grażynę, moją żonę, o uwolnienie od zła, o uwolnienie od ducha rozwodnictwa. Wierzę, że Jezus Chrystus da jej łaskę Miłosierdzia Bożego i miłości małżeńskiej. Mamy Stasia pięcioletniego, który chce mieć mamę i tatę. Proszę o modlitwę za Grażynę, za mnie i Stasia. Bóg zapłać za modlitwę.

- w intencji Księdza Biskupa Henryka Tomasika - w szóstą rocznicę nominacji na Biskupa Radomskiego.

- o łaskę Nieba dla zmarłego półtora roku temu Cezarego Kamińskiego.

- o łaskę zdrowia dla Dominiki Szeligi.

- o łaskę zdrowia dla ciężko chorego Stanisława.

- o uzdrowienie dla chorego Tadeusza Fołty.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
 
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz