17 października 2015 r.
Różaniec ze Sługą Bożym

 

Tajemnice radosne

I.     Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Najświętsza Panna wypełniała modlitwą dnie i godziny swego życia, bo w stopniu doskonałym zdawała sobie sprawę, jak bliski i dobry jest dla Niej Bóg. W głębokiej pokorze nazywa się niską służebnicą Bożą. W Panu Bogu uznaje swego Stwórcę i Najwyższego Zwierzchnika, od Którego w każdej chwili zależy, Któremu wszystko zawdzięcza, czym jest i co posiada. Z radością przeto wypowiada w kornych modlitwach swą zależność od Pana Boga. Z głębokim przekonaniem zapewnia, że we wszystkim chce być uległą świętej woli Bożej. Tyś moim Początkiem i najwyższym Celem – mówiła do Pana Boga. – Do Ciebie należę. Chcę zawsze pozostać Twoją własnością” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z pokorą realizowałeś wolę Bożą w swym życiu, przyczyń się za nami!


II.     Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Matka Najświętsza odwiedza podeszłą już wiekiem Elżbietę, która za Bożym zrządzeniem została brzemienną. Maryja wczuwa się w przeżycia Elżbiety, wie, że kobieta w stanie błogosławionym doznaje osłabienia, oczekuje od domowników serdecznej życzliwości i pomocy w codziennych zajęciach” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który troszczyłeś się o potrzebujących pomocy i znajdujących się w trudnych sytuacjach, przyczyń się za nami!


III.     Narodzenie Jezusa

„Matkę Odkupiciela oglądamy w duchu jako pierwszą Czcicielkę Bożego Dzieciątka, owiniętego w pieluszki i położonego w żłobie. Ona również najskuteczniej będzie strzegła łaski dziecięctwa Bożego w duszach naszych. Otoczy nas czułą macierzyńską opieką. Wyjedna pomoc do wiernego wypełniania codziennie woli Bożej” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który zabiegałeś o należne miejsce Boga w sercach ludzkich, przyczyń się za nami!


IV.     Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Słowa świątobliwego starca Symeona, wypowiedziane w świątyni jerozolimskiej podczas ofiarowania Dzieciątka Jezus, głęboko, jak ostry miecz, utkwiły w Niepokalanym Sercu Maryi. Piastując w swych rękach Boże Dziecię, natchniony Duchem Świętym, starzec mówił: «Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak któremu sprzeciwiać się będą» (Łk 2,34). Zapowiedź ta wkrótce zaczęła się spełniać, gdy Herod, zazdrosny o swój królewski tron, chciał zgładzić Boże Dziecię” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wielokrotnie w swym życiu doświadczałeś, że przeciwko Chrystusowi wielu się sprzeciwia, przyczyń się za nami!


V.     Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Matkę Syna Bożego, Odkupiciela świata żywo obchodzi to wszystko, co łączy się z Jezusem Chrystusem. A cóż bliższego Panu Jezusowi od Kościoła świętego, który założył, Krwią swą oczyścił, który stał się Jego tajemniczym Ciałem? Opieka, jaką Maryja darzyła Jezusa Chrystusa w ciągu trzydziestu trzech lat Jego życia na ziemi, teraz rozciąga się na dzieło Jego, na Kościół święty” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wszystkie swe siły poświęcałeś Kościołowi Chrystusowemu, przyczyń się za nami!


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego módlmy się w polecanych nam dzisiaj intencjach:

- w intencji Ks. dr. Zbigniewa Niemirskiego i Jego Współpracowników z Redakcji "Ave. Gość Radomski" - o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski.

- Królowo Różańca świętego, zanosimy modlitwy w intencji Rafała i Agnieszki z okazji 23. rocznicy zaślubin oraz w intencji ich dzieci: Kasi, Dominiki, Bernarda, Adasia. Niech Pan obdarzy ich wszelkim błogosławieństwem i siłami w wychowaniu dzieci, a Ty, Matko, otaczaj ich płaszczem swej opieki.

- o łaskę zdrowia dla Dominiki Szeligi.

- o łaskę zdrowia dla ciężko chorego Stanisława.

- o uzdrowienie dla chorego Tadeusza Fołty.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
 
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz