18 października 2015 r.Różaniec ze Sługą Bożym

 

Tajemnice chwalebne

I.     Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Trzeciego dnia po pogrzebie, z brzaskiem niedzielnego poranka, rozchodzi się lotem błyskawicy wieść: Pan wstał z grobu! Pan zwyciężył. Zmartwychwstanie – to wielkie zwycięstwo Chrystusa Pana odniesione nad śmiercią i nad cierpieniami, - to zwycięstwo dzieła Chrystusowego, Jego Królestwa, które ogłosił i przyniósł światu” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który byłeś Świadkiem Zmartwychwstałego, przyczyń się za nami!


II.     Wniebowstąpienie Chrystusa

„Po ziemskich trudach i cierpieniach na wieczyste mieszkanie do nieba poszedł nasz Zbawiciel, aby tam wraz z Ojcem i Duchem Świętym odbierać cześć i chwałę. Jakże nieskalane, jak święte było Jego życie na ziemi, skoro tak niezwykłą nagrodą uwieńczone zostało! Głęboka stąd płynie dla nas, Chrystusowych wyznawców, nauka, byśmy naszej wiary w Chrystusa nie zacieśniali do samych słów i uczuć, ale byśmy je rozciągnęli na życie całe” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z zapałem dążyłeś drogami życia do przygotowanego Ci przez Chrystusa mieszkania w Domu Ojca, przyczyń się za nami!


III.     Zesłanie Ducha Świętego

„Przyjście Ducha Świętego nie samym tylko jest znakiem odkupienia, ale jego owocem i przedłużeniem. Dopiero w dzień Zesłania Ducha Świętego prace i cierpienia Chrystusa Pana zaczęły wydawać plony. Rzeki łask obfitych popłynęły na ten wspaniały ogród Boży, jakim jest Kościół Chrystusowy. I pozostał Duch Święty w Kościele na stałe” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego serce Duch Święty rozpalił wielką miłością do Kościoła, przyczyń się za nami!


IV.      Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Głęboko przekonani jesteśmy, że mamy obowiązek uwielbiania Tej, którą Pan Bóg wyniósł do godności pod pewnym względem nieskończonej. I serce nas woła do oddawania czci Maryi, której zawdzięczamy Odwieczną Światłość, Zbawcę świata, Jezusa – Drogę, Prawdę i Życie” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który szczególną czcią darzyłeś Matkę Najświętszą, przyczyń się za nami!


V.     Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Zwracamy się do Niej, jako do najdostojniejszej Królowej, której Pan Najwyższy powierzył władzę nad duszami. Do najczulszej Matki Miłosierdzia, która nikogo nie odrzuci od serca swego. Oczekujemy od Niej darów wielkich i najcenniejszych. Ona przyniesie dar życia Bożego tym, którzy wskutek grzechu je utracili” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wielokrotnie doświadczałeś pomocy Matki Bożej, przyczyń się za nami!Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego módlmy się w polecanych nam dzisiaj intencjach:

- o wieczne szczęście dla śp. Ks. Biskupa Jana Chrapka - w 14 rocznicę śmierci.

- o łaskę życia wiecznego dla śp. Kazimierza Piekielnika - Taty Ks. Stanisława Piekielnika.

- w dniu imienin - o wszelkie potrzebne łaski Boże dla Łukasza Wlazłego, także z wdzięcznością za pomoc w tworzeniu tego bloga i w ukazywaniu innym postaci Sługi Bożego Biskupa Piotra.

- w intencji Ks. dr. Jacka Kucharskiego, który przebywa w Ziemi Świętej - o owocne przeżycie pielgrzymki i szczęśliwy powrót do Polski.

-  o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ks. Łukasza Ślęzaka, wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Starachowicach i Ks. Łukasza Cybucha - w dniu imienin.

- w intencji Misjonarzy: Ks. Marcelego Prawicy, Ks. Jarosława Wasilewskiego, Ks. Mirosława Bujaka i Ks. Piotra Popisa - o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na drodze misyjnej.

- Królowo Rodzin! Prosimy w intencji Andżeliki, Wiktorii i tej, co pod sercem Synowej - o łaskę zdrowia, szczęśliwego rozwiązania i wszelkich łask od Twego Syna, Jezusa Chrystusa, a Ty otaczaj ich płaszczem swej opieki.

- proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny i mojego przyjaciela Szczepana.

- o łaskę zdrowia dla ciężko chorego Stanisława.

- o uzdrowienie dla chorego Tadeusza Fołty.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
 
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz