19 października 2015 r.

 

Różaniec ze Sługą Bożym

 

Tajemnice chwalebne

I.     Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Syn Boży postanawiając stać się człowiekiem, miał prawo wybrać sobie matkę. Co więcej, mógł ją wyposażyć w te dary i zalety, które chciał w niej widzieć. I z tego prawa skorzystał. Pragnął mieć matkę niewinną, niepokalaną, najczystszą. Dlatego spośród milionów niewiast wybrał sobie na matkę Przeczystą Dziewicę Maryję” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z zapałem sławiłeś chwałę Maryi, przyczyń się za nami!


II.     Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Hymn uwielbienia, wypowiedziany po raz pierwszy w domu Zachariasza i Elżbiety, już nigdy nie opuści Maryi. Matka Boża ponawiać go będzie w życiu codziennym: w chwilach radości i bezmiernego cierpienia. Niepokalana uwielbia Stwórcę nie tylko chwilowym porywem serca, ale i nieustannym czynem, uległością względem woli Bożej” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nawet w trudnych doświadczeniach, na wzór Maryi, ufałeś i wielbiłeś Miłosierdzie Boże, przyczyń się za nami!


III.     Narodzenie Jezusa

„Z modlitwą dziękczynną Maryja nie rozstaje się nigdy. Zanosi ją przy żłóbku w ubogiej grocie betlejemskiej w noc Bożego Narodzenia. Podziękowanie wyraża Ojcu Niebieskiemu w codziennych modlitwach, które wraz z Chrystusem Panem i św. Józefem praktykuje w zaciszu rodzinnego domu w Nazarecie” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z miłością celebrowałeś tajemnicę przychodzenia Boga na świat w każdej Mszy świętej, przyczyń się za nami!


IV.     Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Czterdziestego dnia po narodzeniu Chrystusa Pana, Panna Maryja udaje się do Świątyni Jerozolimskiej, aby dopełnić obrzędu ofiarowania Jezusa i własnego oczyszczenia. Litera prawa nie obowiązywała Maryi, będącej Matką Syna Bożego, Matką jedyną, wybraną, nienaruszoną w dziewictwie swoim. Maryja jednak podejmuje trud pielgrzymowania do świątyni, gdzie składa przepisane ofiary, modli się wspólnie z innymi, przyjmuje błogosławieństwo kapłańskie. Jakiż to wspaniały wzór uległości woli Bożej, posłuszeństwa dla przepisów prawa, żarliwości o chwałę Bożą, umiłowania wspólnej modlitwy!” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego modlitwa zachwycała świadków Twych rozmów z Bogiem, przyczyń się za nami!


V.     Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Najświętsza Maryja Panna najpełniej żyje Duchem Chrystusowym. W Niepokalanym swym Sercu najwierniej odtwarza miłość Najświętszego Serca Jezusowego. Ona czuje się Matką serdeczną i Opiekunką każdego dziecka. Z Jej natchnienia powstają w Kościele świętym zakłady wychowawcze, sierocińce, przytułki dla opuszczonych, nieszczęśliwych dzieci. Pod Jej wpływem rodzą się powołania zakonne, mające na celu wychowanie w duchu Chrystusowym dzieci. Bywają wypadki, że Królowa niebios zastępuje sierocie matkę ziemską” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który – jak Maryja – spieszyłeś z pomocą wszystkim potrzebującym, przyczyń się za nami!


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego módlmy się w polecanych nam dzisiaj intencjach:

- dziękując za otrzymaną pracę przez zięcia Pawła, prosimy o łaski dla całej rodziny: Beaty, Pawła, Julki i Amelki.

- o trzeźwość dla mojego Brata.

- w intencji Śląskiego Radia.

- o łaskę życia wiecznego dla śp. Kazimierza Piekielnika - Taty Ks. Stanisława Piekielnika.

- o łaskę zdrowia dla ciężko chorego Stanisława.

- o uzdrowienie dla chorego Tadeusza Fołty.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
 
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz