29 października 2015 r.

 

VI Dzień Nowenny -

Wychowawca duchowieństwa  i opiekun osób konsekrowanych


Różaniec ze Sługą Bożym

 

Słowo Boże:Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje” (J 15,14-16).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył:Powołanie do kapłaństwa i do życia zakonnego zawsze pozostanie darem miłości Jezusa Chrystusa”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (albo Tajemnice światła – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za ojcowską miłość Sługi Bożego Biskupa Piotra do powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego piękne i pełne owoców kapłaństwo i biskupstwo.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że był autentycznym świadkiem Chrystusa obecnego w Kościele.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

 

Tajemnice światła


I.     Chrzest Jezusa w Jordanie

„Na samo wspomnienie Odkupiciela świata św. Jan Chrzciciel nie może się powstrzymać od wyrażenia Mu czci głębokiej i od przyznania się do swojej słabości, nędzy, nicości wobec Króla Królów. Nie śmie się zaliczać do ostatnich sług Chrystusa Pana: «nie godzien jestem rozwiązać rzemyk u trzewika Jego». Pokora wobec Pana Boga, bliźnich i siebie samego jest niezbędną w życiu każdego wyznawcy Chrystusa” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który naśladowałeś Jezusa cichego i pokornego, przyczyń się za nami!


II.     Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

„W pierwszej chwili dziwnym się wydaje, że Bóg-Człowiek bierze udział w tak pospolitej, zwyczajnej w życiu ludzkim, uroczystości, jaką jest uczta i zabawa weselna. Przestajemy jednak się dziwić, gdy wczytamy się w słowa Ewangelii świętej; poznajemy wówczas, że na gody w Kanie udał się Chrystus Pan nie dla własnej rozrywki, ale dla uszczęśliwienia drugich, oraz dla zbudowania całych pokoleń” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który swą postawą budowałeś wiarę u innych, przyczyń się za nami!


III.     Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

„Ojciec Niebieski miłuje nas i nie skąpi nam swych darów. Miejmy odwagę stanąć do współpracy z działaniem Bożym, dzień za dniem, godzina za godziną. Ujrzymy Królestwo Boże pośród nas” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który współpracując z łaską Bożą, byłeś sługą Królestwa Bożego, przyczyń się za nami!


IV.     Przemienienie Pańskie na górze Tabor

„Z Jezusem wchodzili na górę Tabor, z Jezusem z niej zstępują, wracając do zwykłych swych zajęć. Po silnym wstrząsie, jakiego doznali na górze, są duchowo odświeżeni, podniesieni i wzmocnieni. Ich wiara nabrała nowej siły. Patrząc na Chrystusa, widzą w Nim prawdziwego Syna Bożego, wskazującego życiem i nauką drogę do Pana Boga, a tym samym do szczęścia. Spotęgowała się w ich sercach miłość ku Chrystusowi Panu, w którym pokładają wszystkie swoje nadzieje” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z mocą wyznawałeś miłość do Chrystusa, przyczyń się za nami!


V.     Ustanowienie Eucharystii

„Ożywiajmy w sobie wiarę w Najświętszy Sakrament, zwiększajmy naszą ku Niemu cześć, uwielbienie, miłość. Często, bodaj codziennie, w gorącości ducha zasilajmy się Ciałem Niepokalanego Baranka, aby przez to «podnieść się do wyżyn życia nadprzyrodzonego» i przygotować się na obfitującą w radości wieczerzę w przybytkach niebieskich” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który przyjmując Eucharystię, przygotowywałeś się na spotkanie z Bogiem, przyczyń się za nami!


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego módlmy się w polecanych nam dzisiaj intencjach:

- o łaskę zdrowia dla żony Urszuli.

- o łaskę Nieba dla śp. Lucyny Maceńko, której pogrzeb odbył się wczoraj.

- w intencjach małżeńskich: o obronę i ratunek małżeństwa i rodziny przed podziałem, w kluczowym momencie rozwiązywania się problemów.

- o trzeźwość dla mojego Brata.

- o łaskę zdrowia dla ciężko chorego Stanisława.

- o uzdrowienie dla chorego Tadeusza Fołty.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
 
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)3 komentarze:

  1. W intencjach ks Radoslawa

    OdpowiedzUsuń
  2. O szcześliwy poród oraz łaske i opatrzność dla mnie i nowonarodzonego dziecka.

    OdpowiedzUsuń
  3. o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Najświetszej Maryi Panny dla Agnieszki i Piotra Stańczykowskich oraz ich dzieci i wnuków w 33 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

    OdpowiedzUsuń