30 października 2015 r.

 

VII Dzień Nowenny - Zatroskany o małżeństwa i rodziny


Różaniec ze Sługą Bożym
Słowo Boże:Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?» On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»”.

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Budujmy Królestwo Jezusa i Maryi w naszych rodzinach, przeżywających obecnie ciężkie próby i niedomagania. Miejmy w poszanowaniu Sakrament Małżeństwa, które według myśli Bożej jest jedno i nierozerwalne. Brońmy nasze rodziny przed rozbiciem i rozwodem! Stójmy na straży życia nienarodzonych, aby domy katolickie nie były splamione krwią niewinnych dzieci, wołającą o pomstę do Boga, podobnie jak krew sprawiedliwego Abla! I pożycie małżeńskie niech będzie nieskalane zgodnie z odwiecznymi planami Bożymi. Znakiem panowania królestwa Jezusa i Maryi w rodzinie będzie wzajemna miłość, zgoda, pokój i radość w Duchu Świętym”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Narodzenie Jezusa (albo Tajemnice bolesne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za wszelkie starania Sługi Bożego Biskupa Piotra o świętość małżeństw i rodzin.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego dom rodzinny – przepojony pobożnością i miłością.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego ofiarną służbę rodzinom.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice bolesneI.     Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„Onieśmieleni stajemy wobec głębokiego uniżenia i pytamy: dlaczego Syn Boży aż do tego stopnia się poniżył? – Niepodobna znaleźć innej odpowiedzi od tej, jaką dał nam swego czasu św. Paweł: «Umiłował mnie i wydał siebie samego dla mnie». Z najczystszej miłości ku nam zapragnął być naszym Pośrednikiem i Wodzem duchowym, serdecznym Przyjacielem i Bratem pośród udręk ciężkiego pielgrzymowania na ziemi. Poddał się cierpieniom, aby mógł nam współczuć i przynosić ulgę w niepowodzeniach i strapieniach życiowych. Jezusowi Chrystusowi zawdzięczamy wszystko, czym jesteśmy wobec Pana Boga” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego życie przeniknięte było wdzięcznością wobec Boga za dary Jego Miłości, przyczyń się za nami!


II.     Biczowanie Jezusa

„Kto prawdziwie miłuje Chrystusa, ten podejmuje największe starania, aby On był znany, czczony i kochany przez wszystkich. Kto kocha szczerze Chrystusa, ten miłuje również każdą nieśmiertelną duszę i gorąco pragnie, by korzystała z dobrodziejstw wiary i Krwi Boskiego Odkupiciela” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nie szczędziłeś sił, by Jezus był coraz bardziej kochany, przyczyń się za nami!


III.     Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Królestwo Chrystusa nie jest jak inne, ziemskie królestwa, które lśnią przepychem, obfitują w bogactwa i siłę zbrojną. Królestwo Chrystusowe to królestwo ducha «królestwo prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju». Królestwo to żyje i rozwija się na ziemi w duszach ludzkich, pośród krwawych prześladowań, wśród walk i cierpień. Rozkwitnie dopiero w niebieskiej chwale, gdzie nie będzie więcej łez, ani bólu, gdzie wiekuista światłość i szczęśliwość bez miary spotka tych, którzy Królestwo Chrystusowe nosili w duszach na ziemi” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wiernie służyłeś sprawie budowania Królestwa Chrystusowego, przyczyń się za nami!


IV.     Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Co skłoniło Syna Bożego do podjęcia tak bardzo bolesnych cierpień? Wiara na to rozumowi odpowiada. Jezus Chrystus pragnął przeobficie, hojnie, zadośćuczynić sprawiedliwości Ojca Niebieskiego, wynagrodzić wyrządzone Mu przez ludzi zniewagi, naprawić krzywdy. Nam swym przykładem przypomina Pan Jezus obowiązek zadośćuczynienia Panu Bogu za grzechy. Po wtóre – cierpiący niewypowiedzianie Zbawiciel, ujawnia potęgę, bogactwo, całą przepaść swojej ku człowiekowi miłości. I czegóż w zamian pragnie, jeśli nie tego, by człowiek uwierzył, iż Bóg cierpiący miłuje go i czeka na wzajemną miłość?” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który uważałeś pokutę za obowiązek sumienia, przyczyń się za nami!


V.     Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„Pomyśl, co przeżywa Maryja pod krzyżem? – Te same katusze, które zalewają bólem Najświętsze Serce Jezusowe. Żaden szczegół Męki Chrystusowej nie uchodzi uwagi Maryi. Jak dotkliwie Ją boli niewdzięczność ludzi, tych, którzy przybijają do krzyża ciało Chrystusowe i tych, którzy w każdym pokoleniu gardzą Chrystusem Panem. I grzechy dzisiejszego pokolenia ludzi, jak ostry miecz, przeszyły Niepokalane Serce Maryi” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który trudne i bolesne momenty życia przeżywałeś w zjednoczeniu z Matką Bolesną, przyczyń się za nami!

 
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego módlmy się w polecanych nam dzisiaj intencjach:

- o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Agnieszki i Piotra Stańczykowskich oraz Ich Dzieci i Wnuków w 33. rocznicę zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

- o szczęśliwy poród oraz łaskę i opiekę Bożej Opatrzności dla mnie i nowo narodzonego dziecka.

- w intencjach Ks. Radosława.

- w intencjach małżeńskich: o obronę i ratunek małżeństwa i rodziny przed podziałem, w kluczowym momencie rozwiązywania się problemów.

- o trzeźwość dla mojego Brata.

- o łaskę zdrowia dla ciężko chorego Stanisława.

- o uzdrowienie dla chorego Tadeusza Fołty.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
 
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

2 komentarze:

  1. O Boże błogosławieństwo dla żyjących Członków Trybunału na szczeblu dieczjanym: O. Gabriela Bartoszewskiego, Ks. Dariusza Skroka, Ks. Adama Łukiewicza, Ks. Krzysztofa Ćwieka, a dla zmarłych śp. bp. Edwarda Materskiego, Ks. Postulatora Stanisława Makarewicza i Ks. Stanisława Wrocławskiego o radość Nieba za ich trud w przeprowadzeniu procesu, abyśmy mogli się modlić o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego.

    OdpowiedzUsuń
  2. dziękuję Ci Panie i najlepsza Matko Różańcowa , że wytrwałem cały miesiąc na modlitwie różańcowej z rozważananiami Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.

    OdpowiedzUsuń