31 października 2015 r.

 

VIII Dzień Nowenny - Świadczący miłosierdzie

 

Różaniec ze Sługą Bożym

Słowo Boże:Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (Mt 10,40-42).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył:Jednym z przejawów szerzenia Ewangelii wśród otoczenia jest apostołowanie miłosierdziem w różnych jego postaciach. Miłosierdzie zaś wyrasta z miłości Pana Boga i bliźniego”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Nawiedzenie świętej Elżbiety (albo wszystkie Tajemnice radosne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za wielkie serce Sługi Bożego Biskupa Piotra, w którym tak wielu znajdowało schronienie.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego odwagę w świadczeniu uczynków miłosierdzia.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego wyobraźnię miłosierdzia, która owocowała spieszeniem z pomocą wszystkim potrzebującym.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice radosneI.     Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Najświętszej Maryi Pannie zawdzięczamy Jezusa Chrystusa, a wraz z Nim wszystkie skarby nadprzyrodzonego życia, czyli to wszystko, co dotyczy zbawienia i uświęcenia duszy. Gdy archanioł Gabriel zapowiadał Maryi, że stanie się Matką Syna Bożego, Najświętsza Panienka rozumie dobrze, co ta zapowiedź zawiera w sobie. Ona, ciche, nieznane dotąd Dziewczę z Nazaretu, ma wydać na oczekiwanego z dawna Zbawcę i Głowę rodzaju ludzkiego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z wdzięcznością służyłeś Maryi, przyczyń się za nami!


II.     Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Najpokorniejsze i najszlachetniejsze Serce Maryi zawsze jest pełne wdzięczności ku Panu Bogu, co ujawnia w gorących modlitwach. W hymnie Magnificat, obok uwielbiania wielkości Pana Boga, odnajdujemy serdeczne, z głębi duszy płynące, podziękowanie. Najświętsza Maryja Panna żywo odczuwa ogrom swego powołania, ma świadomość niezwykłych darów Bożych, które otrzymała. Nie zamyka bynajmniej oczu na przeogromne bogactwa Łaski” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z wdzięcznością przyjmowałeś łaski Boże, przyczyń się za nami!


III.     Narodzenie Jezusa

„Ojciec Przedwieczny posyła na świat Jednorodzonego Syna swego na prace i trudy, krwawą mękę i śmierć dla dobra ludzkości. Patrzcie, jaką miłość nam Pan Bóg okazał! Miłość to bezinteresowna i czysta, bo czyż Pan Bóg nie jest najszczęśliwszy sam w sobie, albo czy może spodziewać się jakiej korzyści dla siebie ze strony człowieka? Umiłował nas, bo sam chciał” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z zachwytem kontemplowałeś miłość Boga, przyczyń się za nami!


IV.     Ofiarowanie Jezusa w świątyni

«Synu,… oto ojciec Twój i ja żałośni szukaliśmy Cię». Pan Jezus odczuł tę boleść, wyjaśnił, dlaczego bez wiedzy swych opiekunów został w świątyni: «w tych rzeczach, które są Ojca mego, potrzeba, żebym był». Choć Maryja i Józef nie zrozumieli całkowicie głębokiego znaczenia słów Chrystusa Pana, poznali jednak główny ich sens, że najważniejszą rzeczą w życiu jest szukanie woli Bożej” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który stałeś się dla wielu świadkiem i nauczycielem w odnajdywaniu woli Bożej, przyczyń się za nami!


V.     Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Pomyślmy tylko, jak ostrym mieczem było dla Maryi to straszne słowo, które usłyszała po całodziennej, uciążliwej podróży: «Nie ma Jezusa». Co teraz pocznie? Siły Jej wyczerpane potrzebują wzmocnienia, nogi zmęczone potrzebują wypoczynku, wszyscy pielgrzymi spoczęli. Ona tylko ze św. Józefem wypuszcza się na całą noc do Jerozolimy. Co za straszne udręczenie, jaki niepokój ogarnia Jej duszę, gdy dnia pierwszego i drugiego nie znajduje Jezusa” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nie szczędziłeś sił w szukaniu Chrystusa, przyczyń się za nami!


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego módlmy się w polecanych nam dzisiaj intencjach:

- dziękuję Ci, Panie i najlepsza Matko Różańcowa, że wytrwałem cały miesiąc na modlitwie różańcowej z rozważaniami Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego.

- o Boże błogosławieństwo dla żyjących członków Trybunału beatyfikacyjnego Sługi Bożego Biskupa Piotra na szczeblu diecezjalnym: o. Gabriela Bartoszewskiego, ks. Dariusza Skroka, ks. Adama Łukiewicza, ks. Krzysztofa Ćwieka; a dla Zmarłych: śp. Biskupa Edwarda Materskiego, śp. ks. Postulatora Stanisława Makarewicza i śp. ks. Stanisława Wrocławskiego o radość Nieba, za ich trud w przeprowadzeniu procesu, abyśmy mogli się modlić o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Bp. Piotra Gołebiowskiego.

- o wieczne szczęście dla śp. Lucyny.

- w intencjach małżeńskich: o obronę i ratunek małżeństwa i rodziny przed podziałem, w kluczowym momencie rozwiązywania się problemów.

- o trzeźwość dla mojego Brata.

- o łaskę zdrowia dla ciężko chorego Stanisława.

- o uzdrowienie dla chorego Tadeusza Fołty.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
 
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz