4 paździenika 2015 r.  Różaniec ze Sługą Bożym

 

Tajemnice chwalebne 

I.     Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Trzeciego dnia po pogrzebie, z brzaskiem niedzielnego poranka, rozchodzi się lotem błyskawicy wieść: Pan wstał z grobu! Pan zwyciężył. Zmartwychwstanie – to wielkie zwycięstwo Chrystusa Pana odniesione nad śmiercią i nad cierpieniami, – to zwycięstwo dzieło Chrystusowego, Jego Królestwa, które ogłosił i przyniósł światu. «Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, próżne przepowiadanie nasze, próżna jest wiara nasza»” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który byłeś wiernym świadkiem Chrystusa obecnego w Kościele, przyczyń się za nami.


II.     Wniebowstąpienie Chrystusa

„Nadzieja daje nam udział w gorącym pragnieniu Chrystusa Pana zbawienia dusz naszych i budzi w nas głęboką tęsknotę za posiadaniem Królestwa Bożego. Jednocześnie napełnia otuchą, że cel ten osiągniemy, dzięki zasługom Chrystusa Pana i Jego Najświętszej Matki, o ile nie odmówimy współpracy z darami Bożymi. Miłość najściślej wiąże nas z Jezusem, bo nas wprowadza do przybytku Najświętszego Serca i w Nim pozwala ukochać Pana Boga, bliźnich, samego siebie” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który żyłeś nadzieją i tęsknotą za nadejściem Królestwa Bożego, przyczyń się za nami.


III.     Zesłanie Ducha Świętego

„Duch Święty nie skąpi tchnienia swego, a tak niewypowiedzianie nas miłuje, tak bardzo chce nas zbawić i uświęcić, że w duszach naszych składa nadprzyrodzone moce, czyli uzdolnienia, abyśmy łatwo i ochoczo okazali uległość Jego świętym natchnieniom. Te wewnętrzne moce i uzdolnienia noszą nazwę darów Ducha Świętego. Wytwarzają one w duszach delikatność, pozwalającą słyszeć wołanie Boże i wiernie je wypełnić” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z apostolskim zapałem udzielałeś darów Ducha Świętego, przyczyń się za nami.


IV.     Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Maryja bierze czynny udział w radosnych i bolesnych przeżyciach Jezusa. Nie dziw, że po dokonaniu ziemskiej pielgrzymki, promienna chwałą duszy i ciała zajmuje w niebie pierwsze miejsce po uwielbionym Bogu-Człowieku, ponad tronami Świętych i Aniołów. Czyż nie słuszną jest rzeczą, abyśmy rozszerzali na ziemi cześć Tej, którą Pan Bóg tak przedziwnie wyróżnił, wyniósł, umiłował? Które z dzieci nie jest dumne z tego, że ludzie znają i podziwiają przymioty jego matki? Najlepszy z synów Jezus Chrystus na pewno doznaje wielkiej radości, gdy w serach ludzkich rośnie cześć i miłość do Jego Przeczystej Rodzicielki. Jest to miłe również Niepokalanemu Sercu Maryi, bo Ona pragnie, aby wszyscy poznawali te wielkie rzeczy, jakie uczynił Jej Pan” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z synowską miłością szerzyłeś cześć Matki Najświętszej, przyczyń się za nami.


V.     Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Pragniemy, aby Maryja była naszą Gwiazdą – Przewodniczką. Pragniemy przede wszystkim, aby stała się nam otwartą bramą do nieba. Ile razy Maryja spełniła tę niezwykłą rolę doprowadzania dusz do Pana Boga? Jak olbrzymia rzesza wiernych znalazła pełnię szczęścia w Panu Bogu, dzięki Maryi! Dla ilu dusz Matka Odkupiciela stała się ukojeniem na ziemi i otwartą bramą niebios!” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który swym biskupim zawołaniem uczyniłeś słowa „Maryja naszą nadzieją”, przyczyń się za nami.Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego módlmy się w polecanych nam dzisiaj intencjach:

 - o łaskę zdrowia po przebytej operacji dla Elżbiety Podlaskiej.

- o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Emilii Brusik z racji urodzin.


- o Boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwy wynik egzaminu maturalnego dla Emilii Brusik.

- w intencji ciężko chorego Kazimierza i jego Bliskich.

- o łaskę zdrowia dla ciężko chorego Stanisława.


- o uzdrowienie dla chorego Tadeusza Fołty.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...


(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


1 komentarz:

  1. W intencji Stasia nowonarodzonego Syna Barbary i Michała Kopyckich.

    OdpowiedzUsuń