5 października 2015 r.


Różaniec ze Sługą Bożym

 

Tajemnice radosne
I.     Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Po pierwszym drgnieniu trwogi, wywołanym słowami pozdrowienia, Najświętsza Maryja Panna z głębokim spokojem słucha przemówienia Archanioła o Boskim zamiarze. Jedną żywi trudność, którą natychmiast przedstawia: jak zostanie matką, skoro ślubowała Panu Bogu dozgonną czystość dziewiczą? – Gdy Archanioł odpowiada, że według planów Bożych Maryja pocznie Syna w sposób cudowny, za sprawą Ducha Świętego, już Najświętsza Panna przestaje dociekać i wahać się. Mocno i głęboko wierzy, że Pan Bóg wzywa Ją do spełnienia jedynego w dziejach ludzkich zadania. Nie stawia żadnych warunków, nie żąda szczególnego znaku” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z wiarą przyjmowałeś i realizowałeś wolę Bożą, przyczyń się za nami!


II.      Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Wznieśmy serca do Maryi, pragnijmy, by nas nawiedziła dobrocią i miłosierdziem. Niechaj przyniesie nam Jezusa, w Nim – nasze światło, siła, ukojenie! Może rodzinne życie przysparza nam troski i cierpienia? Zaprośmy do ognisk domowych Maryję. Ona z radością nawiedzi je i chętnie w nich pozostanie. Ojcom rodzin użyczy mocy do podejmowania codziennych prac i trudów. Matkom osłodzi dźwiganie krzyża zwykłych obowiązków domowych. Dzieciom opromieni każdy dzień prawdziwą radością, tryskającą z miłości Bożej. Umysły i serca wszystkich podniesie do niebiańskich rzeczy, które nigdy nie przeminą” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nie opuszczałeś Maryi w wędrującym po diecezji sandomierskiej obrazie Nawiedzenia, przyczyń się za nami!


III.     Narodzenie Jezusa

„Myślą i sercem przenieśmy się do Betlejem. Wejdźmy do ubogiej stajenki. Spójrzmy na twardy żłóbek, w którym na sianie spoczywa owinięte w nędzne pieluszki Dziecię. Pytajmy w duchu: co to za Dziecię? Na oko przedstawia się, jak każde inne niemowlę: bezsilne, kwilące z zimna i niewygody. Św. Jan pisze o Nim w pierwszym wierszu swojej Ewangelii: «Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo». Przedwieczne Słowo Ojca, Światło ze Światłości, ciałem się stało, jako dziecię zamieszkało między nami. Ta prawda każe nam upaść na kolana, schylić głęboko swe głowy” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z miłością przeżywałeś prawdę Bożej obecności wśród nas, przyczyń się za nami!


IV.     Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Naprzeciwko Świętej Rodziny wychodzi czcigodny starzec Symeon, którego Duch Święty zapewnił, że nie umrze, dopóki nie ujrzy obiecanego Zbawiciela świata. Zapowiedziana godzina wybiła. Nastąpiło radosne spotkanie, świątobliwy starzec wziął z rąk Maryi Dzieciątko, rozpoznał w Nim Odkupiciela ludzkości i zaśpiewał natchnioną pieśń, w której Jezusa nazywa «Światłością na oświecenie pogan i chwałą ludu izraelskiego» (Łk 2,32). Jezus – Światłością ludzi. Rozprasza bowiem mroki panujące w umysłach i sercach. Oświeca nauką prawdy. Wskazuje bezpieczną i pewną drogę życia swym przykładem” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z radością wędrowałeś za Chrystusem – Światłością świata, przyczyń się za nami!


V.     Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Podczas trzydniowych bolesnych poszukiwań zagubionego Jezusa Maryja zadośćczyni Panu Bogu za tych, którzy dobrowolnie rozstawać się będą z Chrystusem Panem, a nie będą wiele poczuwali się do tego, by Go szukać aż do radosnego znalezienia” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który troszczyłeś się, by wszyscy mogli odnaleźć Chrystusa, przyczyń się za nami!


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego módlmy się w polecanych nam dzisiaj intencjach:

 - w intencji Stasia - nowo narodzonego syna Barbary i Michała Kopyckich.

- w intencji ciężko chorego Kazimierza i jego Bliskich.


- o łaskę zdrowia dla ciężko chorego Stanisława.


- o uzdrowienie dla chorego Tadeusza Fołty.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
 
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz