Wylewając serca

1. Nie pozwólmy nigdy, by Chrystus Pan,
w Sakramencie Eucharystii pozostawał sam;
nawiedzajmy, adorujmy co dnia,
wylewając przed Nim serca do samego dna.

Ref. Maryja Matka boleje wciąż
nad złością i okrucieństwem,
tych, co skusił Wąż,
by zabić Pana i przelać Krew
Baranka, Syna Bożego,
niech Go wielbi śpiew.

2. Uświadamiajmy sobie cierpień moc,
jakie przeżywał nasz Zbawca w tę duchową noc.
Wnikajmy w uczucia, które On miał,
gdy swe życie za nas grzesznych 
na Golgocie dał.

3. Chciejmy pocieszać Boskie Serce wciąż,
wypełnione po sam kraniec smutkiem, goryczą.
Dźwigajmy z Maryją codzienny krzyż,
Ona sama niech nam mówi, jak podążać wzwyż.

słowa: parafraza rozważań bp. P. Gołębiowskiego
muzyka: Emefmelodia: 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz