Niebowskazy biskupa Piotra

1/ Za stracony uważajmy dzień, w którym 
nie naśladujemy swego Pana szczerze.
Odwagi nam trzeba byśmy czynem swym
dawali świadectwo Chrystusowej wierze.

Ref. Odważnie i z radością stąpaj po śladach
Jezusa, zbawcy dusz.

2/ Podczas wszystkich zajęć nie rozstawaj się 
z myślą, że w ten sposób służysz Chrystusowi.
Twoim szczęściem będzie jeśli zechcesz być
dzieckiem i najlepszym przyjacielem Bożym.

3/ Często, jeśli możesz, to codziennie chciej
z wiarą karmić się Komunią - Chlebem mocnych.
Pod opiekę i wpływ Marii oddaj się,
także bliskich, obawy, nadzieje, troski.

4/ Panu Bogu, który bardzo kocha nas
trzeba zawsze mocno i gorąco ufać,
pamiętając o pokorze - matce cnót,
bez niej nasza świętość to diabelski zwód.

5/ Wytrwałą modlitwą zdobędziemy to,
co pożyteczne jest do zbawienia duszy.
Czuwajmy też nad sercem i słowem swym,
by nie było w nich  nic, co braterskość kruszy.

słowa: na podstawie myśli bp. Piotra Gołębiowskiego
muzyka: Emef


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz