W oczekiwaniu na Świętość - 29 XIAdwentowe przyoblekanie sięSługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy:
„Pójdźmy do Jezusa Chrystusa, źródła życia i świętości, w tych dniach adwentowych! Słowami św. Pawła Kościół dziś do nas woła: «Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa». Jeśli tu na ziemi przyobleczemy się w szaty cnót Jezusa Chrystusa, niestraszne będzie dla nas dzień sądu ostatecznego, kiedy narody «ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą». Poznamy wtedy owego Wodza i Przyjaciela, od którego już nic nie zdoła nas odłączyć”.
(„Siewca Prawdy” 3(1933) nr 48, s. 2)


Adwentowy fiolet napełnia nas tęsknotą za Chrystusem. Oczekujemy na Świętość! Ileż nostalgii jest w tonach adwentowych pieśni, czy śpieszeniu do kościołów na roraty. Adwent przypomina nam o właściwym przygotowaniu serc i dróg na spotkanie ze Zbawicielem. Tylko On jest Sensem życia człowieka. Tylko Chrystus nadaje sens adwentowemu wyczekiwaniu. Trzeba dziś toczyć w sercach „batalię o Adwent”, by go nie przegapić i nie przespać tego pięknego okresu. Ma on być czasem „przyoblekania się w Chrystusa” to znaczy coraz większego upodabniania się do Zbawiciela, naśladowania Go. Tak przeżywał swe ziemskie adwenty Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski – jako przygotowanie na spotkanie z Chrystusem, jako upodabnianie się do Niego. Może warto powrócić do pięknej praktyki przygotowywania Panu Jezusowi żłóbka na Boże Narodzenie. Dzieciom proponuje się, by przez cały Adwent za każdy dobry uczynek składały do pustego żłóbka źdźbło siana. Im więcej dobrych uczynków, tym wygodniej będzie Panu Jezusowi. Piękny dar serc! Dar dobrych uczynków, uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego z pewnością będzie miły Zbawicielowi. „Przyobleczmy się w szaty cnót Jezusa Chrystusa”, który przyszedł, by przynieść miłość i ludzi uczyć miłości. Z zapałem oczekujmy na Świętość!

Przedstaw dobremu Bogu intencję, która szczególnie jest Ci teraz bliska... Pomódl się przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz