W oczekiwaniu na Świętość - 30 XICzy pamiętasz, że też masz na imię „Andrzej”?Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy:
„Do grona robotników na żniwie misyjnym każdy z nas powinien w pewien sposób należeć przez swą współpracę z tymi, którzy w utrudzeniu głoszą Ewangelię w krajach niechrześcijańskich. Skłania nas do tego wiara. Bo czy znajdziemy doskonalszy sposób wyrażenia P[anu] Bogu wdzięczności za ten najcenniejszy dar, jak przez wysiłki i modlitwy, aby doprowadzić do światła wiary tych braci, którzy pozostają w mrokach nieznajomości Jezusa Chrystusa i Jego nauki? Wspierać misje nakazuje nam również miłość" (Odezwa przed Tygodniem Misyjnym, 1971 r.).
Chrystus przechodząc obok Jeziora Galilejskiego powoływał uczniów. Oni nie mieli wątpliwości – „zostawili sieci i poszli na Nim”. Poszli na całego! Więcej jeszcze – stali się świadkami Chrystusa. Dzisiejszy Patron, św. Andrzej Apostoł, był tym, który przyprowadził do Chrystusa swego brata – Szymona Piotra. Andrzej potrafił i chciał odczytać w swym sercu Boże natchnienie, by bratu przedstawić zachwycającą propozycję Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie.
Wiara jest najcenniejszym darem, który otrzymaliśmy. Ktoś kiedyś pomógł nam ten dar otrzymać, pielęgnować go i rozwijać. Ale wokół nas jest przecież wielu ludzi, którzy Boga nie znają, którzy odwracają się od Niego. Dobrze, że na początku naszych tegorocznych adwentowych dróg staje św. Andrzej. On przypomina, że nie może nam być obojętny los tych, którzy żyją obok nas, czasem pod jednym dachem. Nie wolno zapominać, że mamy obowiązek głosić naszą wiarę – też w klasie, na studiach, w akademiku, w zakładzie pracy, czasem w przygodnych spotkaniach. Nikt nie jest samotną wyspą!
Imię „Andrzej” jest wpisane w duchową metrykę każdego z nas! Warto w czasie tegorocznego Adwentu postanowić sobie, by doprowadzić do Chrystusa jak największą liczbę osób. Czasem trzeba wiele codziennej modlitwy w intencji koleżanki czy kolegi z klasy czy z pracy „którzy pozostają w mrokach nieznajomości Jezusa Chrystusa i Jego nauki”. Zacznij już dziś! Z odwagą trzeba może rozpocząć rozmowę, a nade wszystko świadczyć o miłości Bożej. „Przygotujmy drogi Panu” w naszych środowiskach, by – jak Andrzej i Piotr – iść już razem za Chrystusem! My sami, i inni także, oczekujemy na Świętość!

Pomódlmy się dziś w intencji osób mieszkających i pracujących blisko nas, które nie chcą znać Chrystusa. Przywołajmy ich twarze. Ten Adwent jest też dla nich. Módlmy się w ich intencjach przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz