Pomódlmy się razem…


„Pokonamy wszelkie trudności, zwyciężymy wszystkich wrogów naszego zbawienia, jeśli staniemy przy boku Mistrza i Pana, jeśli z Nim zjednoczymy dusze nasze przez silną wiarę”.
 Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się w nadesłanych intencjach:
-   O rozwiązanie problemów Michała – by mógł zaznać spokoju i radości, ciesząc się obecnością ukochanego Dziecka.
-   O potrzebne łaski dla Tomasza Krzysztofa Czerwińskiego z Kanady.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz