Siódma rocznica śmierci

www.radiomaryja.pl

Śp. Biskup Marian Zimałek

 

(+ 12 listopada 2008 r.)Mija dziś siódma rocznica śmierci śp. bp. Mariana Zimałka, pierwszego postulatora procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Bp Marian Zimałek pochodził z Makowa, w parafii Skaryszew. Urodził się 9 maja 1931 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1955 r. Następnie został skierowany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył tytułem doktora prawa kanonicznego. Pracował w Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu i jako wykładowca w tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym. W 1976 r. Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski mianował go rektorem seminarium. 29 kwietnia 1989 r. Jan Paweł II ustanowił go biskupem pomocniczym diecezji sandomiersko-radomskiej. Sakrę biskupią przyjął 8 maja 1987 r. z rąk kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, przed ówczesną konkatedrą radomską. Swym biskupim zawołaniem uczynił słowa: „Spem alere” („Ożywiać nadzieję”). Po podziale diecezji w 1992 r. pozostał w diecezji sandomierskiej, będąc jej administratorem do czasu objęcia rządów przez jej nowego biskupa.
Bp Marian Zimałek jako postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, począwszy od 1986 r. przygotował bogaty materiał do dalszych prac. Zebrał więc potrzebną dokumentację, jak też relacje i wspomnienia świadków życia Sługi Bożego (zwłaszcza osób w podeszłym wieku), zgromadził pisma bp. Piotra Gołębiowskiego, jak też te dotyczące jego osoby. Sługę Bożego darzył wielkim szacunkiem i czcią. Modlił się do niego w wielu sprawach osobistych i całej diecezji, w intencjach różnych osób, jak też polecał mu swoją śmierć. W tej ostatniej intencji, przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, prosił o modlitwę swoich uczniów i przyjaciół.
Wydał drukiem trzy publikacje dotyczące Sługi Bożego:
- „Maria spes nostra. Listy i odezwy pasterskie (1961-1980)”, red. M. Zimałek, 
   Sandomierz 1989;
- „Wierny sługa nadziei. Słowo o bpie Piotrze Gołębiowskim”, Sandomierz 2003;
- „Pasterze Kościoła o bp. Piotrze Gołębiowskim (1902-1980)”, Sandomierz 2007.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.

Ks. Marian Zimałek drugi z  prawej, obok Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego

1 komentarz:

  1. Sługo Boży Bp Piotrze Posłuszny głosowi Następców św. Piotra Apostoła wstawiaj się za śp. Biskupem Marianem Zimałkiem.

    OdpowiedzUsuń