Święty to Ten, przez kogo przechodzi światło...

Fot.: Ks. Krzysztof Dukielski

Nowy witraż w skarżyskiej BazyliceKiedyś jeden z księży w czasie homilii zapytał dzieci o to, kto to jest święty. Mały chłopiec, wpatrzony z kolorowy witraż, bez wahania odpowiedział: „Święty to ten, przez kogo przechodzi światło”.
W Bazylice pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, 16 listopada 2015 r. – w uroczystość patronalną, bp Henryk Tomasik poświęcił dwa nowe witraże. Jeden z nich, umieszczony nad bocznym wejściem z lewej strony, przedstawia Sługę Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Pomysł poświęcenia witrażu w skarżyskiej Bazylice osobie Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego poddał bp Henryk Tomasik. Propozycję tę podjął z zapałem ks. prał. Jerzy Karbownik – kustosz skarżyskiego Sanktuarium. Witraż został ufundowany dzięki życzliwości państwa Anny i Roberta Kowalczyków.
Na barwnym tle ukazana jest postać Sługi Bożego ubranego w biskupi strój chórowy. W ręku trzyma on biret. Bp Piotr Gołębiowski, nazywany wielokrotnie „Biskupem Męczennikiem”, ma założoną czerwoną stułę – symbol męczeństwa. Na szyi ma zawieszony pektorał biskupi – krzyż, w którym nosił relikwie Drzewa Krzyża Świętego (dziś pektorał ten znajduje się w Muzeum Katedralnym w Radomiu). Na uwagę zasługują bardzo wyraźne i wierne rysy twarzy Sługi Bożego. Nad jego głową znajduje się napis: „Sługa Boży Piotr Gołębiowski Biskup Sandomierski”. U jego stóp ukazano katedrę sandomierską, podpisaną poniżej „Sandomierz”.
Katedra przedstawiona od strony głównego wejścia i napis określający Sługę Bożego jako biskupa sandomierskiego przywołują jasne skojarzenie z represjami, których doświadczał. Komunistyczne władze państwowe nigdy nie zgodziły się na jego nominację na biskupa sandomierskiego, nigdy też nie odbył liturgicznego ingresu do sandomierskiej katedry, który wiąże się z uroczystym wejściem. Zarówno jednak bł. Paweł VI, jak i św. Jan Paweł II podkreślali, że Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski jest pełnoprawnym rządcą diecezji.
Dziękujemy wszyscy Księdzu Biskupowi Henrykowi Tomasikowi za pomysł i poświęcenie nowego witrażu. Księdzu Prałatowi Jerzemu Karbownikowi jesteśmy wdzięczni za doprowadzenie do realizacji tego zamysłu. Dziękujemy Państwu Annie i Robertowi Kowalczykom za ofiarne Serca.
Niech Światło Bożej łaski przechodzące poprzez postać Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego oświetla drogi naszych pielgrzymek przez ziemię.

Fot.: Ks. Zbigniew Niemirski / www.radom.gosc.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz