Wędrówki drogami życia Sługi Bożego - 2 listopada 2015 r.


Z życia do Życia

 

1980 - 2 LISTOPADA - 2015Okoliczności śmierci Sługi Bożego.

Na początku listopada 1980 r. Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski planował wyjechać do Rzymu. Przed podróżą udał się do domu Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Nałęczowie, by tam przez kilka dni odpocząć. Rankiem 2 listopada, w Dzień Zaduszny, przyszedł do kaplicy. Modlił się przed Mszą świętą, którą rozpoczął celebrować o godzinie 7.30. Przyjął Ciało i Krew Chrystusa, a następnie udał się, by udzielić wiernym Komunii świętej. Jedna z sióstr wspominała: „Kiedy podszedł do mnie z Najświętszym Sakramentem i wypowiedział słowa «Ciało Chrystusa», osunął się na podłogę i skończył życie”. Powodem śmierci były dwa przebyte zawały serca. Było to około godziny 8.00. Znamienne jest, że dwanaście lat wcześniej, podczas rozmowy z księżmi mówił, że największą łaską dla kapłana jest śmierć podczas Mszy Świętej, ale po przyjęciu Komunii świętej!
 

● Nasze prośby w rocznicę Jego "narodzin dla Nieba".

          - Pomyśl o intencji, która jest dla Ciebie ważna.

          - Przedstaw ją Panu Bogu przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


● Czas na NIEBOWSKAZY!

          - Odszukaj z poniższej listy liczbę dnia Twoich urodzin.

          - Przeczytaj i pomyśl nad słowami Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.

          - Słowa te są drogowskazem, przez który Sługa Boży wskazuje Ci Niebo.


1. I my będziemy mieć udział w szczęściu Pana Jezusa, jeżeli Jego przykład naśladować będziemy w naszym codziennym życiu.

2. Staraj się coraz lepiej poznawać Pana Jezusa.

3. Tylko w naśladowaniu Chrystusa Pana znajdziesz godny cel życia i pomoc w ukształtowaniu prawego charakteru.

4. Z uwagą słuchaj kazań, stosując Słowo Boże do siebie.

5. Odważnie i z radością stąpaj śladami Chrystusa.

6. W godzinach zajęć nie rozstajmy się z myślą o Panu Bogu, ożywiajmy świadomość, że Chrystusowi Panu służymy!

7. Szczęśliwyś, jeśli dzieckiem i przyjacielem Bożym pozostaniesz na zawsze!

8. Często, jeśli można codziennie, przyjmujmy z wiarą i żarliwym pragnieniem Chleb mocnych – Komunię świętą.

9. Przede wszystkim strzeżmy wewnętrznej czystości duszy.
10. Pod opiekę i wpływ Maryi oddajmy swe rodziny, ich troski, obawy, nadzieje.

11. Idźmy śladami świętych naszych braci.

12. Panu Bogu, który tak daleko posunął swą miłość ku nam możemy bezpiecznie zaufać.

13. Za stracony uważajmy dzień, w którym nic nie zrobimy, aby bardziej upodobnić się do Mistrza naszego i Pana.

14. Żadne niepowodzenia niech nas nie zniechęcają do służenia  Bogu, ale raczej niech nas do Niego zbliżają i niech wywołują w sercu pożądanie dóbr duchowych.

15. Wytrwałą modlitwą zdobędziemy sobie i drugim to, co pożyteczne do zbawienia duszy.

16. Odwagi nam potrzeba, abyśmy swoim postępowaniem, słowem, czynem dawali świadectwo Chrystusowej wierze.

17. W Bogu przeto szukajmy szczęścia swego!

18. Tak wielka odpowiedzialność przed Bogiem każe nam pilnie czuwać nad sercem i słowem, by w nich nic nie było, co bratniej miłości się sprzeciwia.

19. Bez pokory nie ma świętości życia, najwyżej mogą być jej pozory.

20. Nie żądajmy nowych cudów, nie uzależniajmy naszej wiary od warunków dyktowanych Panu Bogu.

21. Bądźmy szczęśliwi i dumni, że należymy do rzymskokatolickiego Kościoła!

22. Pójdźmy do Jezusa Chrystusa, źródła życia i świętości.

23. Bracia katolicy, przy boku Chrystusa Pana stańmy do walki z szatanem!

24. Raz na zawsze zamknijmy szczelnie serca swoje przed grzechem ciężkim. A na oścież otwórzmy dusze Chrystusowi Panu.

25. Tylko od miłosiernego i wszechmocnego Chrystusa możemy się spodziewać pomocy.

26. Jeśli mamy w sercu mocną wiarę w Jezusa, jeśli kierujemy się w życiu miłością ku Bogu i ludziom, błogosławieni jesteśmy teraz i na wieki.

27. Wzmacniajmy w swych duszach wiarę w miłość Zbawiciela ku nam.

28. Strzeżmy nie tylko swych rąk, aby nimi nie wyrządzić bliźniemu krzywdy, nie tylko języka, aby nim nie szkodzić dobrej sławie bliźniego, ale czuwajmy również nad sercem, aby doń nie wśliznęło się ani jedno uczucie przeciwne miłości bliźniego.

29. Z utęsknieniem szukajmy Jezusa Chrystusa. Naśladujmy w życiu Jego cnoty. Pragnijmy Go posiadać na wieki.

30. Matka Najświętsza tego gorąco pragnie: ukazać nam Jezusa, doprowadzić do Niego, gdy zakończymy doczesne życie.

31. Jakie świadectwo o twym życiu daje ci sumienie? Jeśli cię niepokoi, to nie zwlekaj, ale co rychlej oczyść swą duszę w sakramencie pokuty, abyś w każdej chwili był gotów na przyjście Pańskie.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!


1 komentarz:

  1. Slugo Boży Biskupie Piotrze wstawiaj się za nami ! abyśmy codziennie żyli Twoim przykładem oddania się Panu Bogu i jego Najswietszej Matce, mieli siłę w łączeniu się z Panem w Eucharystii i modlitwie tym samym byli przykładem dla innych.

    OdpowiedzUsuń