W oczekiwaniu na Świętość - 12 XIIPostąpili z nim tak, jak chcieliSługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy:
„Na głos św. Jana Chrzciciela ściągały tłumy z całej żydowskiej krainy, aby posłuchać jego natchnionych i gorących słów, które jak ostre strzały przeszywały serca, jak wicher, wstrząsały duszami, skłaniając je do pokuty. Pragnąc obudzić szczerą i głęboką skruchę w sercach, św. Jan wskazywał wspaniałą nagrodę, czekającą tych, którzy się nawrócą, oraz zapowiadał surową karę, jaka spadnie na tych, którzy nie zechcą pokutować na ziemi” („Siewca Prawdy” 2(1932) nr 51, s. 2).

Wędrując z Apostołami Chrystus mówi im o ludzkiej przewrotności – ludzie postąpili z Eliaszem tak jak chcieli. Mówiąc o Eliaszu mówił o Janie Chrzcicielu. Tak też ludzie postąpią ze Zbawicielem. Jan Chrzciciel otwarcie mówił ludziom prawdę i nawoływał do pokuty. Wielu miało mu to za złe.
Bywa, że wśród ludzi pojawia się zasada „równaj w dół”. Jan Chrzciciel swym stylem życia i nauką zdumiewał, imponował, zachwycał… Wokół niego gromadzili się uczniowie, dla których był autorytetem. Nawet władca chętnie go słuchał. A jednak ludzie „postąpili z nim tak, jak chcieli…”. Zabiją również Chrystusa i będą wołali „Krew Jego na nas i na dzieci nasze”.
Nad ludzką pseudowolnością jest Ewangelia, która każe nie oglądać się na to, czego życzy sobie tłum, ale wskazuje jasną drogę do doskonałości. W oczekiwaniu na Świętość pamiętaj, że „trzeba bardziej słuchać Boga aniżeli ludzi”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, pomódlmy się dziś za wszystkich skrzywdzonych przez złe i zazdrosne ludzkie opinie.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl).

K O N K U R S ! ! !

Ile razy w ciągu swego życia Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
przeżywał Rok Święty?
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .
Termin nadsyłania odpowiedzi: 15 grudnia 2015 r.
Na zwycięzców czekają nagrody książkowe.
ZAPRASZAMY!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz