W oczekiwaniu na Świętość - 15 XIIPowiedz „tak” i idź pracuj!Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy:
„«Idźcie i wy do winnicy mojej», pracujcie nad udoskonaleniem dusz waszych «wśród ciężaru dnia i upalenia» – Chrystus Pan odzywa się do nas dzisiaj przez usta Kościoła św[iętego]” („Siewca Prawdy” 3(1933) nr 7, s. 2).
Dwie rożne postawy synów jednego ojca. Pierwszy – w pierwszym momencie, przed ojcem poprawny i ułożony – zgadza się iść do pracy. Drugi – zbuntowany, wyrażający swoje emocje dość mocno – nie chce pracować. To początek, etap deklaracji. Później następuje dziwna zamiana ról – pierwszy nie dotrzymał słowa. Drugi natomiast zreflektował się i poszedł do pracy.
Bóg daje człowiekowi czas i czeka na naszą pracę „nad udoskonaleniem dusz naszych”. Niewiele znaczą pełne entuzjazmu i uniesienia deklaracje, jeśli nic się z nimi nie wiąże. Natomiast można się nawrócić. Można zmienić styl życia, sposób myślenia czy wartościowania.
Za 10 dni już święta. Z mocą adwentowa liturgia wzywa nas do pracy wewnętrznej. Same chęci czy deklaracje nie wystarczą. Potrzeba wytężonej pracy. Nie jest ona łatwa. Mamy świadomość własnych słabości i wiemy, ile trudu trzeba do pracy nad sobą. W oczekiwaniu na Świętość wsłuchaj się z mocą w Boże polecenie, by iść do pracy w winnicy swej duszy. I napisz swym życiem inny jeszcze scenariusz odpowiedzi – powiedz „tak” i idź pracuj!

Pomyśl dziś o bezrobotnych, też o tych, którzy martwią się, jak będą wyglądały ich święta… Przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego proś, by Pan Bóg zesłał im pomoc i postawił na ich drogach ludzi dobrej woli.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl).

K O N K U R S ! ! !

Ile razy w ciągu swego życia Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
przeżywał Rok Święty?
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .
Termin nadsyłania odpowiedzi: 15 grudnia 2015 r.
Na zwycięzców czekają nagrody książkowe.
ZAPRASZAMY!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz