W oczekiwaniu na Świętość - 16 XIIPanie, umocnij naszą wiarę!Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy:
„Jan Chrzciciel wie dobrze kim jest Jezus Chrystus, pragnie jednak utwierdzić w wierze swych uczniów, dlatego wysyła ich z zapytaniem: Tyś jest tym, który ma przyjść, czy też jeszcze innego mamy oczekiwać, jako Odkupiciela świata. Chrystus Pan na postawione Mu pytanie odpowiada cudami, jak to wyraźnie zaznaczył św. Łukasz: «W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i [uwolnił] od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem». Następnie zwracając się do dwóch delegatów, polecił im Pan Jezus, aby donieśli Janowi o tych wielkich cudach, dzięki którym wypełniło się Izajaszowe proroctwo o Mesjaszu” („Siewca Prawdy” 3(1933) nr 50, s. 2).
Jan Chrzciciel troszczy się o wiarę swych uczniów. Posyła ich do Chrystusa, chce by drogi Mistrza z Nazaretu i drogi uczniów skrzyżowały się. Innym razem wskaże im wprost Zbawiciela i powie o Nim „Oto Baranek Boży”. Uczniowie poznają Chrystusa! Mają także wrócić i poinformować Jana Chrzciciela o wielkich cudach. Ta przekazana wiadomość pozostawi przecież „ślad” również w ich sercach. Wkrótce pójdą oni za Chrystusem. I po raz kolejny Jan znad Jordanu wypełnił swą rolę...
Ta ewangeliczna scena odbija się w naszym życiu. Na adwentowach drogach trzeba nam spotkać Przychodzącego Chrystusa. Podprowadzają nad do Niego ludzie, wydarzenia..., czasem nawet prozaiczne. Miłosierny Bóg z łagodnością ukazuje nam siebie. Zaprasza jednocześnie, byśmy sami stali się misjonarzami – głosicielami Dobrej Nowiny. Przecież widzieliśmy i słyszeliśmy!
W oczekiwaniu na Świętość słyszymy dziś słowa Chrystusa: „Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Adwentowe oczekiwanie musi być przepojone głęboką wiarą. Nasza wiara ma poprzez ten błogosławiony czas Adwentu stawać się jeszcze silniejsza. Podziękujmy dziś św. Janowi Chrzcicielowi, że utwierdza i naszą wiarę. I wołajmy do Zbawiciela: „Panie, umocnij naszą wiarę!”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w intencji misjonarek i misjonarzy, którzy w różnych miejscach, z dala od swych domów, utwierdzają wiarę innych.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz